اطلاعات عمومی برای نسل جدید

ماانسانها باید بدانیم

    

نماز دژ و قلعه محکمی است  که نماز گزار را از حملات شیطان نگاه می دارد. 

                                   امام علی (ع) 

   

بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند  نماز است.  

                                  امام صادق (ع)

   

غیر از خدا که هرگز در فکر او نبودی      هر چیز از تو کم شد وقت نماز پیداست.  

                                  

                                   صائب تبریزی  

   

نماز شب چراغ قبر و حجابی در میان انسان و اتش دوزخ و گذرنامه ی صراط و کلید بهشت است.                                   

                                       امام جعفر صادق (ع) 

   

اگر همه ی ابهای دریا جوهر شوند و همه ی درختان قلم شوند و همه ی فرشتگان نویسنده شوند نمی توانند ثواب نماز جماعت را بنویسند.    

   

نمازهای یومیه مانند چشمه ساری است که مردم روزی پنج بار در ان شستشو می کنند.  

                                                                         

                               حضرت محمد (ص)

  

به نماز نگویید کار دارم به کار بگویید وقت نماز است. 

   

اولین چیزی که به حساب ان رسیدگی می کنند نماز است. 

                                        حضرت محمد (ص)

   

 

دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود،بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.

امام جعفر صادق (ع)

  

مردی که برای اقامه نماز جمعه از خانه خارج شود و در این راه بمیرد برای اوست بهشت.

همیشه در کام وجودش ماندگار است. از بین تمام این لحظات، شیرین ترین لحظات عمر یک مؤمن واقعی، لحظاتی است که با خدای بی نیاز به خلوت نشسته و به راز و نیاز و عبادت با حضرت حق می پردازد.

البته این شیرینی را، انسانی می تواند احساس کند که طعم ایمان واقعی را از عمق جانش چشیده باشد. چنین کسی هرگز حاضر نیست که این لحظه ی زیبا و دلربا را با تمام دنیا و آنچه در آن است معاوضه نماید.

او در حال عبادت و نماز که زیباترین مصداق عبادت است، به معشوق واقعی خویش دست یافته و از خلوت با او به چنان لذّتی دست یافته که در کل این عالم، برای آن مانندی نمی بیند، و لذا به هیچ قیمتی حاضر نیست آن را از دست بدهد.

در میان عبادات، هیچ عبادتی به مانند نماز، نمی تواند قلب کوچک آدمی را به دریای بی کران رحمت الهی وصل نماید، و روح انسان را از سرچشمه ی فیوضات بی انتهای خداوند بی همتا، سیراب نماید.

لحظه ی نماز، باشکوه ترین لحظه ی ارتباط انسان سراپا نیاز به وجود مطلق بی نیاز است. در حقیقت آن لحظه ی نورانی، فرصتی است طلایی که خداوند مهربان، بر ما منّت نهاده و از سر لطف و محبّتی که به بندگانش دارد، آن را در اختیار ما قرار داده، تا در آن فرصت زیبا، بتوانیم، قلب و جان خود را از عالم طبیعت و خاک، جدا نموده و روحمان را به عالم بالا پرواز داده و در سایه ی این پرواز ملکوتی، به جان خود صفا و جلاء بخشیم.

سرور

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:17  توسط عزیز رحیمی  | 

 اعمال مسجد کوفه:

مسجد کوفه  جایی که حضرت علی (ع) در آنجا به شهادت رسیدند . ودر آن جا نماز کامل است

  قبر حضرت علی(ع)100سال مخفی بود در زمان امام جعفر صادق آشکار شد                                                                                                                                      1- خواندن 2رکعت نماز ثواب 100 رکعت نماز دارد که درنامه اعمال انسان  ثبت می شود.

جریان پیدا شدن قبر حضرت علی (ع) چنین بوده که معتصم برای شکار آهوکه می رفته آهو ها فرار میکردند وبه بالای بلندی می رفتند معتصم تعجب می کندومی رود بلندی خادمی رامی بیند می پرسید چرا آهو ها به اینجا پناه می برند؟خادم د ومی گوید اگر بگویم درامان هستم قبر امام علی (ع) در این مکان قرار دارد. راز 100 ساله را بر ملامی کند.

2- زیارت قبر میثم تماربعد از زیارت   2رکعت نماز به نیت روح میثم تمارمی خوانیم.

3- امام صادق فرمودند : طور وسینین یعنی مسجد کوفه

4 - مقام حضرت ابراهیم بعد از زیارت خواندن 2 تا دو رکعت  نمازمی خوانیم  وبعد دعا می خوانیم و7مرتبه سلام الله نوح فل آلمین می خوانیم

درب چوبی باب سبحان -

5- مقام حضرت خضربعد از زیارت خواندن   2رکعت نماز می خوانیم

6-دکة القضا  محل قضاوت حضرت علی (ع) :قضاوت حضرت علی در مقابل دو برادری که می خواستند خواهر خود را بکشند چون خواهرشان شوهر نداشت و آثار وضع حمل درخواهر پیدا شده بود دوبرادر می گفتند کار خطایی از او سر زده وبایدکشته شود که حضرت علی درحمین مکان فرمود طشتی بیاورید ومقداری آب جلبک داردرآن بریزید ودختر راداخل آن بنشانید  دخترراداخل طشت نشاندند وزالویی که داخل رحم دختر بود خارج شد  دراین مکان هم 2رکعت نماز به نیت مقام طشت نماز می خوانیم

7- بیت الطشت  خانه ای که آثار وضع حمل در دختر پیدا شد وحضرت علی (ع)با علم وامامتی که داشتند این مشکل را حل کردند 2رکعت نماز هم دراین مکان به نیت مقام بیت الطشت می خوانیم.

8- مقام معراج جایی که وقتی پیامبراز معراج بر گشتند در آنجا نماز خواندند 2رکعت نماز هم دراین مکان که یک ستون سنگی می باشد می خوانیم .

9- مقام حضرت آدم بعد از خواندن زیارت نامه 2رکعت نماز هم می خوانیم.

10- مقام حضرت جبرئیل بعد از زیارت نامه 2رکعت نماز می خوانیم .

11- مقام امام سجاد بعد اززیارت نامه 2رکعت نماز می خوانیم .

12- مقام حضرت نوح 2رکعت نماز می خوانیم . حضرت نوح 950سال عمر کرد و فقط 80 نفر ایمان آوردند ولی پیامبر 25سال تلاش کردند وتعدادزیادی ازافراد ایمان آوردند

 13- مقام حضرت امام صادق (ع) 2رکعت نماز می خوانیم . 

14- زیارت حضرت مسلم بن عقیل گنبد طلایی بعد از زیارت 2رکعت نماز به نیت مقام حضرت مسلم ابن عقیل   می خوانیم .

15 – زیارت قبر مختار ثقفی  که بعد اززیارت 2رکعت نماز می خوانیم

16- زیارت قبر حانیة ابن عروه 2رکعت نماز می خوانیم .

17- حوضی که وسط مسجد کوفه جایگاه کشتی نوح می باشد .

18- قبر خدیجه خواهر حضرت ابوالفضل که بیرون مسجد است بعد اززیارت 2رکعت نماز می خوانیم .

19- بازدید از خانه حضرت علی (ع)  وچاه داخل آن

دارالعماره قصر عبیداله زیاد در کنار مسجد کوفه بوده که هیچ آثاری از اوباقی نمانده.

 

مسجد سهله :

 بعد از مسجد کوفه روز بعد به مسجد سهله رفتیم

سهله یعنی : جای هموار

  یکی از مساجد کوفه است که حضرت ابراهیم وحضرت خضرچهل شب چهارشنبه درآنجا نمازمی خوانده اند.

محل سکونت امام زمان هم بوده است.

1 - وقتی که وارد می شویم اولین مکانی که زیارت می کنیم قبرسیدکریم ازنسل امام سجاد(ع)است.که جلو درمسجد سهله است.

2- دومین مکان مسجد کوچکی است که زیدابن صعصعه یکی ازیاران حضرت علی(ع) که 2رکعت نماز در آن می خوانیم.

3- مقام امام صادق  دورکعت نماز می خوانیم. نقل می کنند امام درمسجد کوفه مشغول نمازبودند حضرت داشتندخرمامی خوردندتعارف کردندآن شخص ناراحت بود گفت نمی خورم یک جریانی دیده ام که تازمانی که زن آزاد نشود سر ازسجده بر نداشتند جریان ازاین قرار بود که زن به زمین می خورد ومی گوید خدالعنت کند قاتلین بی بی فاطمه زهرا ومامورین اورا گرفتند ومی زدند .

4- مقام امام سجاد 2رکعت نماز می خوانیم .

5- مقام حضرت ابراهیم 2رکعت نماز می خوانیم .حضرت ابراهیم هم پیامبر بود هم امام

6-  مقام حضرت نبی ادریس 2رکعت نماز می خوانیم .

7- مقام حضرت امام زمان (ع)2رکعت نمازمی خوانیم  وقتی رسیدیم به ایاک نعبد وایا ک نستعین.100 مرتبه می خوانیم

8- مقام حضرت زین العابدین 2رکعت نماز می خوانیم .

9- مقام انبیاءالصالحین 2رکعت نماز می خوانیم .

10- مقام حضرت خضر 2رکعت نماز هم دراین مکان می خوانیم .

11- مرقد کمیل ابن نخئی  که توسط حجاج ابن یوسف سقفی که دستور دادبود خراج ومالیات اقوام کمیل را قطع کنند در84سالگی به شهادت رسیدند2رکعت نماز به نیت کمیل ابن نخئی می خوانیم .

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:5  توسط عزیز رحیمی  | 

مرحله 3:          تهیه جدول انتظارات برای دسته های  یک واحد یادگیری

 

مقصد:

 

حوزه های یادگیری

                      اهداف

           محدوده انتظارات

انتظارات مربوط به دسته های یادگیری

 

 

 

 

قران ودینی

 

 

 

 

 

تقویت حس دینی وعلایق مذهبی

 

انس باقران وعلاقه به یادگیری

الف-تقویت انس وارتباط با خداوند مهربان

1-الف- شروع کار با نام خدا

2- الف - علاقه به کارهایی که خدا دوست دارد (نماز،روزه،پاکی)

3- الف- دعا کردن

ب- آشنایی با نعمت های خداوند و تشکر از او

1-ب- آشنایی با نعمت های خدا ازجمله :پدر ،مادرفبرادر،خواهر،اعضای بدن/زیبایی های آفرینش(گیاهان/ جانوران /باران ) واستفاده درست ازآن ها

 

2-ب- شکر گزاری  ازخداوند/تشکر ازدیگران

هدف کلی:

 

حیوانات داخل جنگل

 

 

 

اهداف جزیی:

شناخت گربه

شناخت خرس

شناخت  مار

شناخت فیل

شناخت گرگ

شناخت پلنگ

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

پرورش هویت ملی

پرورش روحیه ورفتار عاطفی

 

پرورش صفات اخلاقی ورفتارهای اجتماعی مبتنی بر ارزشهای اسلامی

الف –حوزه اجتماعی

1-الف-  آشنایی واستفاده صحیح ازبعضی رسانه ها(رادیو-تلویزیون-رایانه-)

2-الف-  آشنایی با نوع زندگی برخی حیوانات جنگل مثل گرگ/فیل/آهو  روباه و0000

3- الف- همکاری  ومشارکت بادیگران درکارگروهی

4- الف- رعایت قوانین گروهی

5- الف- کمک به دیگران

ب- حوزه فردی

1-ب-  مهربانی با حیوانات

پ-آشنایی واحترام  گزاردن به آداب ورسوم ومناسبت های دینی  وملی

1- پ- آشنایی با اعیاد ومناسبت های مهم اسلامی /روزطبیعت ،روز درختکاری

 

 

 

 

 

 

علوم

 

 

 

 

 

 

ارتقای سطح بهداشت وایمنی

 

آشنایی با محیط زیست وعلاقه وانس با طبیعت وحفظ آن

 الف –بهداشت جسمی

1-الف- رعایت بهداشت بدن /شستن دستها واستفاده ازحوله

2- الف-رعایت بهداشت پس از تماس با حیوانات

ب- ایمنی

1- ب- رعایت نکات ایمنی

ج- آشنایی با نعمت های خداوند وزیبایی های آفرینش

1- ج- محیط زیست  وتوجه به زیبایی های آن

2- ج- جانوران /ویژگی ها/زیبا یی ها وفواید آن ها

د- حفظ ومراقبت ازنعمتها

1- د- حفظ ومراقبت از جانوران (غذادادن به آن ها، خود داری از آزار دادن به آن ها) و...

2- د- حفظ ومراقبت  ازگیاهان 0آب دادن به آنها ،خوداری از شکستن شاخه ها و....

..

3- د- ریختن زباله در کیسه ی مخصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرورش مهارت های ذهنی

الف- افزایش دقت وتمرکز

1-الف- تقویت قدرت حافظه

2-الف - افزایش تمرکز15-10دقیقه ،از طریق تجارب یادگیری-تقویت قدرت حافظه

ب- ارتقای توانایی تفکر منطقی ؛حل مسئله  وتصمیم گیری

1-ب-  تمایل به گوش دادن نظر دیگران

2- ب- تصمیم گیری درانجام دادن فعالیت های روزانه وارائه ی راه حل برای مسائل روز مره- 3- ب - بیان دلایل منطقی ساده برای عمل خود

ج- پرورش خلاقیت

1-ج - ارائه ایده های نو وراه حل های عملی جدید  بااستفاده از امکانات موجود

2-ج-  پاسخ گویی به سوالات  از نوع باز

3-ج-  علاقه به تولید ومشارکت درفعالیت ها

د- تقویت روحیه پرسشگری

1- د- علاقه به پرسش درزمینه های گوناگون (محیط)

2- د- پیگیری پاسخ ها و طرح سوالات جدید

3- د- علاقه به مشارکت در بازی هاوفعالیت هایی که چیستی وچرایی را مطرح می کند

ه- ارتقای سطح مهارت  تشخیص بااستفاده از حواس پنج گانه

1- ه-  درک مفاهیم فضایی/ زیر، رو- داخل وخارج  /کوتاه ،بلند/پشت /جلو/راست چپ

2-ه -  تشخیص رنگ ها –طعم ها،بوها ،دما،زبری،نرمی و....

3- ه- درک مفهوم اندازه ومقدار (کوچک وبزرگ/کوتاه/ بلندکم،زیاد/و......)

4-ه- تشخیص اشیا واشکال ویژگیهای آن ها(چهار گوش،سه گوش،گردی)

5- ه- دسته بندی براساس دوتاسه ویژگی(اندازه- رنگ- شکل)

6-ه-  مرتب کردن از کوچک به بزرگ وبالعکس،کوتاه به بلند وبالعکس ،کم رنگ به پررنگ

7-ه- برقراری تناظر یک به یک بین اعضای دومجموعه

8-ه - تعیین اندازه یاشیا بدون استفاده ازابزاراستاندارد (وزن،مقدار،درازاوپهنا)

 

 

 

 

هنر

 

 

 

 

پرورش ذوق هنری وزیبایی شناسی

الف- توجه به زیباییهای آفرینش ولذت بردن ازآنها

1-الف- بیان وتوصیف زیبایی محیط زندگی

2-الف- بیان احساسات

ب- خلق آثار هنری یا اجرای آنها

1-ب- حفظ اشعار موزون/تولید صدا های موزون مثل صدای گرگ/فیل                                                 2-  ب-نقاشی کردن- رنگ آمیزی کردن

3-ب- شرکت در نمایش های خلاق

4-ب- بیان وخلق داستان

5-ب- شرکت در نمایش خلاق

 

 

 

 

 

زبان آموزی

 

 

 

 

 

شناخت پرورش مهارت  های  زبان فارسی

 

الف-پرورش مهارت های زبان در مناطق فارسی زبان

1- گوش دادن

1-1 -گوش دادن به سخن دیگران                   2-1- تشخیص زیروبمی صدا/توجه به ودقت به صدای اول وآخرکلمات                                              3 -1-گوش دادن به سکوت/گوش دادن وتشخیص  صداهای پیرامون (صدای حیوانات –ریزش باران-و....

4-1-گسترش گنجینه لغات

2- سخن گفتن

1-2- شرکت در بحث وگفت و گوهای کلاسی

2-2-  پاسخ به سوالات

3-2- بیان صحیح کلمات/به کار گیری جملات وعبارات کوتاه

3- خواندن

1-3- ارتباط نماد تصویری با نماد نوشتاری

2-3- درک پیام تصویری

3-3-ارتباط نماد تصویری با نماد نوشتاری

4- نوشتن

1-4- صحیح به دست گرفتن مداد

2-4-دوره کشی نوشتاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرورش مهارت های جسمی - حرکتی

 الف- توسعه توانایی های جسمی حرکتی 1-الف- انجام دادن صحیح فعالیت هایی چون نشستن،راه رفتن ،چرخیدن           2-الف- جهیدن،دویدن،پریدن،درجازدن،جمع   وبازکردن اندام ها،خوابیدن

ب-تقویت و هماهنگی توانایی های جسمی حرکتی                                              1-ب-  لی لی کردن –جا خالی دادن –راه رفتن روی خطوط مستقیم-زاویه داروشیب دار-هدف گیری- ضربه زدن با پا ودست –بریدن –سوزن نخ کردن –دوختن وتا کردن –چسباندن –پروخالی کردن –      2-ب- ترسیم- رنگ کردن تقلیدکردن حرکات-حمل صحیح اشیاء –پرتاب ودریافت اشیاءو.....

3- ب– ترسیم کردن -  رنگ کردن

4- ب- تقلید کردن  از حرکات

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۷ساعت 23:49  توسط عزیز رحیمی  | 

كسي كه زبانش را حفظ كند خدا عيب او را مي پوشاند. (امام علي «ع»)

كلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا (ضرب المثل شرقي)

كار ريشه هاي تلخ و ميوه شيرين دارد. (ضرب المثل آلماني)

نگارش انديشه ها، سرمايه آينده است. (ضرب المثل اسپانيائي)

قيمت و ارزش هر كس به اندازه كاري است كه به خوبي مي تواند انجام دهد. (امام علي «ع»)

به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچكس بدي نكن. (شكسپير)

چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن. (كانت)

بهترين يار و پشتيبان هر كس بازوان تواناي اوست.

براي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتكار دوم پشتكار، سوم پشتكار. (لردآديبوري)

كسي كه به جلوي رويش نگاه نمي كند عقب مي ماند. (مثل اسپانيولي)

بالاترين ارزش براي انسان اينست كه راهي به شناخت خويش پيدا كند. (امام علي «ع»)

كسي كه فقط به كمك چشم ديگران مي بيند گول مي خورد. (مثل فرانسوي)

همه كساني كه با تو مي خندند دوستان تو نيستند. (مثل آلماني)

ميراثي گران بهاتر از راستي و درستي نيست. (شكسپير)

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۷ساعت 7:29  توسط عزیز رحیمی  | 

 • آئینه‌‌خانه مفخم
 • آب انبار آرادان
 • آب انبار اطراب
 • آب انبار آقا
 • آب انبار اله آباد
 • آب انبار بازار
 • آب انبار بافت تاریخی دهدشت
 • آب انبار بالا زاوقان
 • آب انبار برسویه
 • آب انبار بولمیری
 • آب انبار پائین بیلند
 • آب انبار پامنار
 • آب انبار پنج برکه
 • آّب انبار پیر بابا شرف الدین
 • آب انبار تدین
 • آب انبار توکلی
 • آب انبار چهار قشلاق
 • آب انبار چهارباغ
 • آب انبار حاج اسدالله –برکه کشکول-
 • آب انبار حاج آقا رضا
 • آب انبار حاج باقر
 • آب انبار حاج رفیع
 • آب انبار حاج شیخ محمد حسن بیدختی
 • آب انبار حاج کریم
 • آب انبار حاج محمد تقی
 • آب انبار حاج محمد رضا
 • آب انبار حاج ملک
 • آب انبار حسینیه گناباد
 • آب انبار حصار گلی
 • آب انبار خضری
 • آب انبار خور
 • آب انبار دارکوب
 • آب انبار دامنه کوه چک چک
 • آب انبار دخمه صفائیه
 • آب انبار دروازه شیخداد
 • آب انبار دروازه مهریز
 • آب انبار درویش
 • آب انبار دهنمک
 • آب انبار دو درب بیدخت
 • آب انبار دولت آباد
 • آب انبار روستای کوشه
 • آّب انبار سجاوند
 • آب انبار سر دره
 • آب انبار سراجه
 • آب انبار سرخه
 • آب انبار سنادره
 • اب انبار سید حسین صباغ
 • آب انبار شاه حسینی
 • آب انبار شاه علی
 • آب انبار شاهزاده های شیر خانه
 • آب انبار شیر چهارسوق
 • آب انبار شیر نصرت آباد
 • آب انبار صحرایی محمدآباد
 • آب انبار صحرایی نو
 • آب انبار صفوی کهک
 • آب انبار طلاب
 • آب انبار علی آباد
 • آب انبار علی آباد
 • آب انبار عمارت میامی
 • آب انبار فامیلی
 • آب انبار فرخ
 • آب انبار قاضی ( کدیور )
 • آب انبار قلعه کاخک
 • آب انبار قوام
 • آب انبار کاشفی
 • آب انبار کربلایی خدیجه
 • آب انبار کشکونیه
 • آب انبار کوشمغان
 • آب انبار گرمسار
 • آب انبار گنبد سبز
 • آب انبار محسن‌زاده
 • آب انبار محمد صالح بیگ
 • آب انبار مخک
 • آب انبار مدرسه قلعه
 • آب انبار مرکزی نوش آباد
 • آب انبار مسعودی
 • آب انبار مسیر امامزادگان اسماعیل شمس الدین
 • آب انبار مهدی آباد
 • آب انبار ناسار
 • آب انبار هفت بادگیر عصر آباد
 • آب انبار همت آباد
 • آب انبار و حسینیه حاج مهدی
 • آب انبار وسط روستای صدر آباد
 • آب انبارهای تنگ ارم
 • آب انبارهای خواجه یار
 • آب انبارهای رومه
 • آب بند رکن آباد
 • آب بند رکن آباد و خشت
 • آب بند سدا
 • آب بند لاور
 • آبادان تپه
 • آب‌انبار ابوالحسن و مسجد چهارده
 • آب‌انبار آقا
 • آب‌انبار امامزاده جعفر
 • آب‌انبار اوز
 • آب‌انبار بلور
 • آب‌انبار پاپک
 • آب‌انبار چال سی نوش‌آباد
 • آب‌انبار حاج‌ آقا رضا
 • آب‌انبار حاج ملاعلی حکیم الهی
 • آب‌انبار حاج‌کاظم
 • آب‌انبار حاج‌میرزاحسین عاملی
 • آب‌انبار حاجی نوت (چمن)
 • آب‌انبار حاج‌یوسف
 • آب‌انبار حکیم
 • آب‌انبار درب زنجیر
 • آب‌انبار دشتی عقدا
 • آب‌انبار دو دهنه
 • آب‌انبار رستم گیو
 • آب‌انبار روستای زین‌آباد
 • آب‌انبار روستای گرد فرامرز
 • آب‌انبار زنانه بازار (مسجد النبی)
 • آب‌انبار سردار
 • آب‌انبار سلفی
 • آب‌انبار سید فتح‌الدین‌رضا (حاج‌علی‌اکبر)
 • آب‌انبار سیدصحرا
 • آب‌انبار شامخی
 • آب‌انبار شش‌بادگیر
 • آب‌انبار صحرایی حاج نصیر ابرندآباد
 • آب‌انبار صفوی اسدآباد
 • آب‌انبار فاضلخانی
 • آب‌انبار فخار
 • آب‌انبار فیض قمصر
 • آب‌انبار قاسم‌آباد
 • آب‌انبار قدیمی لطف‌آباد
 • آب‌انبار قندهاری
 • آب‌انبار کازرونی
 • آب‌انبار کلهر
 • آب‌انبار کوشک نو
 • آب‌انبار گذر نو
 • آب‌انبار گلشن
 • آب‌انبار مجموعه سلطان شکربار
 • آب‌انبار مزرعه جمشید
 • آب‌انبار مسجدجامع
 • آب‌انبار ملامحمد اوز
 • آب‌انبار میر صالح
 • آب‌انبار میرزا مهدی
 • آب‌انبار نجم‌آباد
 • آب‌انبار نصرآباد
 • آب‌انبار نو
 • آب انبار لیرک سیوند
 • آب‌انبار نو مریم آباد
 • آب‌انبار نوغاب
 • آب‌انبار هفت بادگیری حسین‌آباد
 • آب‌انبار و بازار نو
 • آب‌انبار وزیر
 • آب‌انبار وقت ساعت
 • آب‌انبار وکیل
 • آب‌انبار، مسجد و مدرسه ملاوردیخان
 • آب‌انبارحاج‌محمدخان‌حاج‌محمدجعفر
 • آب‌انبارهای شماره یک و دو سیدجعفر
 • آب‌انبارهای قریه خشت
 • آب‌انبارهای‌بنارویه(شاه‌عباسی‌وسبزکوه)
 • ابنیه سلطنتی‌مربوط‌ومتصل به‌کاخ‌گلستان
 • اتاق آئینه شهرکرد
 • اتاق نخل کلبی خان
 • اتاقهای سنگی سماقان ( فرهاد تراش )
 • آتشکده الزین (الیز)
 • آتشکده آمل
 • آتشکده پرچم قدیم
 • آتشکده تخت‌رستم
 • آتشکده تشویر (سردخانه تشویر)
 • آتشکده جره
 • آتشکده چم نرگسی
 • آتشکده چهار طاقی سرابله
 • آتشکده در مهر کوچه بیوک
 • آتشکده دولت خانه
 • آتشکده زرتشتیان و محوطه‌آن
 • آتشکده ساسانی(آتشکده‌فیروزآباد)
 • آتشکده سنگی (تنگ کرم)
 • آتشکده سیاهگل
 • آتشکده کرمان
 • آتشکده کلم
 • آتشکده کوسان
 • آتشکده نیاسر
 • آتشکده یا چهارطاقی خیرآباد
 • آتشکده‌نویس12کیلومتری‌راهجرد(برزو)
 • آتشگاه
 • آتما تپه
 • آثار باستانی قریه سیدحسین
 • آثار تاریخی روستای منجگان
 • آثار تاریخی سوران- تپه قبرستان قلعه
 • آثار روستای برد چله
 • آثار روستای رود سمه
 • آثار ساسانی پارک هرسین کد 89
 • آثار سد و بند دو دره
 • آثار سنگی شاهزاده ابوالقاسم
 • آثار صخره ای ونید
 • آثار فرهنگی دره پیرچاوش ( ضیاس )
 • آثار قبور سر تل
 • آثار قدیمی دلی مهتاب
 • آثار قلعه رود ایوک
 • آثار قلعه و محوطه مرجان
 • آثار محدوده موسوم به مسجد رسول
 • آثار معماری قلعچه
 • آثار هخامنشی قره قلات
 • آثار و غار روستای سینه نمک
 • اثر برد کنت (تنگ سوراخ )
 • اثر تاریخی بند برج عیار
 • اداره فلاحت سابق
 • اداره گمرک تبریز
 • اداره میراث ماسوله
 • آرامگاه ابوالحسن‌ابن‌زیدبیهقی(ابن‌فندق)
 • آرامگاه ابوعلی فارمدی
 • آرامگاه احمد نی ریزی
 • آرامگاه استاد پور داود
 • آرامگاه امامزاده کبیر کوران
 • آرامگاه آیت‌ا.... شیخ هادی هادوی
 • آرامگاه بابا حسین و بی بی
 • آرامگاه بابا طاهر عریان
 • آرامگاه بابا لنگر
 • آرامگاه باباکوهی
 • آرامگاه بزرگ (قلعه ساسان)
 • آرامگاه بقراط
 • آرامگاه بیلدر باشی
 • آرامگاه پیر نجم‌الدین
 • آرامگاه حاج علی اکبر مفخمی ( سردار مفخم )
 • آرامگاه خواجه عکاشه
 • آرامگاه خواجه نبی
 • آرامگاه خواجه‌شمس‌الدین‌محمد حافظ
 • آرامگاه دیزج تکیه
 • آرامگاه رضا شاه
 • آرامگاه سعدالدین حموی
 • آرامگاه سعید بن سلام مغربی
 • آرامگاه سلطان‌ ابراهیم‌رضا(ع)
 • آرامگاه سید امین‌الدین
 • آرامگاه سید محمد قریشی
 • آرامگاه شاه‌شجاع
 • آرامگاه شاهزاده عبدالرحمن خرق
 • آرامگاه شاهزاده محمد - باغشجرد
 • آرامگاه شاه‌قاسم انوار
 • آرامگاه شیخ‌ ابی‌ ذرعه
 • آرامگاه شیخ احمد ذاکر گورپانی
 • آرامگاه شیخ احمد شیخ راشد مدنی
 • آرامگاه شیخ عبدالسلام
 • آرامگاه شیخ‌احمد غزالی
 • آرامگاه شیخ‌کبیر محمد روزبهان
 • آرامگاه شیخ‌مصلح‌الدین‌سعدی‌شیرازی
 • آرامگاه صائب
 • آرامگاه عطار
 • آرامگاه علامه شهرستانی
 • آرامگاه عمر خیام
 • آرامگاه فاطمه‌ بنت‌ شجاع
 • آرامگاه فردوسی
 • آرامگاه قبور صخره ای سیراف
 • آرامگاه قدیمی ادکان
 • آرامگاه قطب‌الدین یوسف
 • آرامگاه کاشف السلطنه
 • آرامگاه کمال‌الملک
 • آرامگاه کوچک
 • آرامگاه مرحوم سید‌محمد طباطبایی
 • آرامگاه منسوب به غزالی
 • آرامگاه موسی فقیه سبزواری
 • آرامگاه مولانا زین‌الدین‌ ابوبکر تایبادی
 • آرامگاه میررضی‌الدین آرتیمانی
 • آرامگاه میرزا ابراهیم
 • آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی
 • آرامگاه میرزا کوچک
 • آرامگاه نادر شاه
 • آرامگاه‌شیخ‌الرئیس‌بوعلی‌حسین‌بن‌سینا
 • آرامگاه‌یعقوب‌لیث‌صفاری(پیرشابولقاسم)
 • اردو بازار
 • ارگ بم
 • ارگ بهارستان – باغ رمشکی -
 • ارگ حاجی‌آباد
 • ارگ حکومتی صفوی
 • ارگ طبس (کهندژ)
 • ارگ عباس خان شیبانی
 • ارگ علاء
 • ارگ فرود
 • ارگ قدیمی خونیک
 • ارگ کریمخانی
 • ارگ کلاه‌فرنگی
 • ارگ محمد خان
 • ارمنی تپه سی
 • آس بادها طبس مسینا
 • آس بادهای رومه
 • آس بادهای همند
 • استاله (استخر) زاوقان
 • استاله (استخر) شاهجوق
 • استاله (استخر) کدیور
 • استاله (استخر) کوشمغان
 • استاله (استخر) لتیبار
 • استاله (استخر) ناسار و اسفنجان
 • آستانه امامزاده هادی بیدگل
 • آستانه‌حضرت‌عبدالعظیم‌وبقاع‌متصل‌آن
 • آستانه‌حضرت‌معصومه‌ومدفن‌شاهان‌صفوی‌‌
 • استودان ( دخمه ) باباطاهر
 • استودان بردچله خونه
 • استودان روستای گچی
 • استودان سنگ چله گاه
 • استودان شوار
 • استودان های خوزی
 • استودان و محوطه ده مورد
 • استودان ورد جعفرخانی
 • استودان(کتیبه‌سنگی)وحوض‌دخترگبر
 • آسیاب آبی اشکذر
 • آسیاب آبی پسبند
 • آسیاب آبی پل زمانخان
 • آسیاب آبی تنگ فاریاب
 • آسیاب آبی دخمه صفائیه
 • آسیاب آبی رکات بالا
 • آسیاب آبی روستای تمین
 • آسیاب آبی سراب نیلوفر
 • آسیاب آبی شهداد
 • آسیاب آبی گزکی
 • آسیاب اول زاوقان
 • آسیاب بادی های میغان
 • آسیاب باقری
 • آسیاب بدشت
 • آسیاب برجی شهرک شهید فهمیده
 • آسیاب پلکانی زنجیره علیا
 • آسیاب تاریخی شهر قیر
 • آسیاب تاریخی طاووس
 • آسیاب تاریخی فین
 • آسیاب تنوره بلند ( ایچ )
 • آسیاب چهارم ( حاج وردی )
 • آسیاب دوم کدوور (کدیور )
 • آسیاب شماره ( 1 ) کورسا
 • آسیاب شماره ( 2 ) کورسا
 • آسیاب شماره ( 3 ) کورسا
 • آسیاب شماره ( 4 ) کورسا
 • آسیاب شماره ( 5 ) کورسا
 • آسیاب شماره ( 6 ) کورسا
 • آسیاب عطارها
 • آسیاب فاریاب
 • آسیاب کاخک
 • آسیاب کلاته خان
 • آسیاب گیری
 • آسیاب هشتم ( کوهبنان )
 • آسیاب واعظی
 • آسیابادی های ( آس باد های ) نشتیفان
 • آسیابهای آبی تک زو - صالح آباد
 • آسیابهای آبی قدیم دزفول
 • آسیابهای آبی گنو
 • آسیابهای بادی گوند
 • آسیابهای چهار فرسخ
 • آسیابهای خوانشرف
 • آسیاب‌های سرآسیاب
 • آش (آسیاب) و خاک و خل
 • آشاقی اوزال لیک تپه
 • اشکفت دوفیری
 • اشکفت ریواس سیاه نو
 • اشکفت صید محمد
 • اشکفت قلعه دالو (غار)
 • اشکفت کیوان
 • اشکفت گاوی
 • اشکفت گاوی
 • اشکفت نظر
 • اشکفت یقه سنگر
 • آشیانه قدیمی فرودگاه قلعه‌مرغی
 • اصطبل ارگ بم
 • اصلان تپه وقبرستان آن
 • آق تپه (تاقر)
 • آق تپه 1
 • آق تپه البرز ( محوطه 32 )
 • آق تپه امیریه شهریار
 • آق تپه بهرام بیگ
 • آق تپه قشلاق
 • آق داشی تپه
 • اقامتگاه خلج
 • آلتین تپه
 • آلگی تپه
 • آلیک تپه
 • اماامزاده جعفر(ع)
 • امازاده عبدالله(ع)
 • امازاده علویان(ع)
 • امازاده قاسم
 • امام تپه
 • امام تپه
 • امامزادگان 12 تن
 • امامزادگان حسن رضا و حسین رضا
 • امامزادگان سید علاء الدین و سید شرف الدین
 • امامزادگان عبدالله- عبدالقهار-عبدالجب
 • امامزادگان محمد و احمد
 • امامزادگان‌حلیمه‌خاتون‌وحکیمه‌خاتون
 • امامزاده 4 تن
 • امامزاده - بقعه شیدای ناز ار
 • امامزاده (بزرگ) سراب
 • امامزاده اباذر
 • امامزاده ابراهیم تیرستاق
 • امامزاده ابراهیم دینان
 • امامزاده ابراهیم روستای اوچان
 • امامزاده ابراهیم روستای تکیه ناوه
 • امامزاده ابراهیم زیارت سر
 • امامزاده ابراهیم و اسماعیل ( ع )
 • امامزاده ابراهیم(ع)
 • امامزاده ابوالحسن
 • امامزاده ابوالفتح
 • امامزاده ابوالفضل
 • امامزاده ابوطالب
 • امامزاده احمد
 • امامزاده احمد (ع)
 • امامزاده احمد بن علی
 • امامزاده احمد و محمد طارس
 • امامزاده اسحق هرند
 • امامزاده اسدالدهر
 • امامزاده اسماعیل
 • امامزاده اسماعیل میمند
 • امامزاده اسماعیل‌یوجان خمین
 • امامزاده اشرف
 • امامزاده اظهربن امام زین‌العابدین
 • امامزاده امینه خاتون
 • امامزاده اهل ابن علی
 • امامزاده بابا احمد و قبرستان پیرامون آن
 • امامزاده بابا پیر احمد بن
 • امامزاده بابا پیرمحمود جابرانصاری
 • امامزاده بابا منیر
 • امامزاده بابا نجم
 • امامزاده برکه و قبرستان مجاور آن
 • امامزاده بی بی
 • امامزاده بی بی حلیمه خاتون
 • امامزاده بی بی زبیده خاتون
 • امامزاده بی بی شهربانو چنگلوا
 • امامزاده بی بی عصمت
 • امامزاده پیر چهل گزو
 • امامزاده پیر حسین
 • امامزاده پیر محمد
 • امامزاده پیرپلنگ
 • امامزاده پیرغازی
 • امامزاده جعفر نجفدر
 • امامزاده جوانمرد حمزه
 • امامزاده چهارده تن
 • امامزاده چهل تن در جزین
 • امامزاده حبیب‌بن‌موسی
 • امامزاده حسین بن موسی‌کاظم(ع)
 • امامزاده حسین رضا
 • امامزاده حسین و امامزاده ابراهیم
 • امامزاده حسین(ع)
 • امامزاده حلیمه خاتون سرپیر
 • امامزاده حمزه
 • امامزاده حمزه علی
 • امامزاده حمزه و عبدالله
 • امامزاده حمزه‌رضا (گورتیمور)
 • امامزاده حواخاتون
 • امامزاده حیات‌الغیب و گنبد الیاس
 • امامزاده حیدر
 • امامزاده حیقوق‌نبی
 • امامزاده خندو
 • امامزاده خواهر (بی بی )
 • امامزاده درب امام
 • امامزاده درب آهنین
 • امامزاده دوبرار (دو برادر)
 • امامزاده دوبرار (هادی و حارث)
 • امامزاده روح‌الله
 • امامزاده زاهد کبیر
 • امامزاده زکریا
 • امامزاده زنجیری
 • امامزاده زید
 • امامزاده زید و ابراهیم
 • امامزاده زین العابدین
 • امامزاده سلطان ابراهیم رضا
 • امامزاده سلطان محمد رضا
 • امامزاده سلطان مطهر
 • امامزاده سلطان مهدی
 • امامزاده سلطان‌ابراهیم(امامزاده شهدا)
 • امامزاده سلطان‌محمد عابد
 • امامزاده سلیمان
 • امامزاده سلیمان راونج
 • امامزاده سلیمان‌ابن‌علی
 • امامزاده سهل‌بن‌علی
 • امامزاده سید ابراهیم
 • امامزاده سید اسد (ع)
 • امامزاده سید اسماعیل
 • امامزاده سید تاج الدین
 • امامزاده سید سعید چلیچه
 • امامزاده سید صلاح الدین محمد
 • امامزاده سید ضیاء الدین
 • امامزاده سید عبدالله
 • امامزاده سید فخرالدین و سید جلال
 • امامزاده سید مظفرالدین ابن موسی
 • امامزاده سید نصیرالدین(ع)
 • امامزاده سیدالسادات
 • امامزاده سیدالمرسلین
 • امامزاده سید‌سربخش
 • امامزاده سیدعبدالله(ع)
 • امامزاده سیدغلامرسول
 • امامزاده سیدمحمد هفتادر
 • امامزاده سید‌مرتضی (ع)
 • امامزاده سیدهارون
 • امامزاده شاه بالو ده‌میان
 • امامزاده شاه تسلیم
 • امامزاده شاه جعفر
 • امامزاده شاه جعفرغریب
 • امامزاده شاه جمال
 • امامزاده شاه شوم
 • امامزاده شاه طاهر
 • امامزاده شاه عبدالله بی منجگان
 • امامزاده شاه فخرالدین
 • امامزاده شاه نظر
 • امامزاده شاه یحیی
 • امامزاده شاه‌احمدقاسم
 • امامزاده شاهزاده حسین
 • امامزاده شاهزاده حمزه
 • امامزاده شاهزاده زینب خاتون
 • امامزاده شاهزاده عسگری
 • امامزاده شاهزاده محسن (بقعه)
 • امامزاده شاه‌زید
 • امامزاده شعیب
 • امامزاده شهسوار
 • امامزاده شیرمرد
 • امامزاده صالح
 • امامزاده صدرالدین
 • امامزاده صدرالدین و بی‌بی خاتون
 • امامزاده طاقه گوره
 • امامزاده طاهر و مطهر
 • امامزاده عاقب
 • امامزاده عباس
 • امامزاده عبدا..... و اسماعیل
 • امامزاده عبدالخیر
 • امامزاده عبدالله آئینه‌ورزان
 • امامزاده عبدالله بن طیار
 • امامزاده عبدالله غیاث‌آباد
 • امامزاده عبدالله و شاهزاده مریم سیاده
 • امامزاده عبدالله وانا
 • امامزاده عبدالمهیمن
 • امامزاده عبدالمومن (ع)
 • امامزاده عبداله و عبیداله دماوند
 • امامزاده عسگری شهرآباد
 • امامزاده علاءالدین
 • امامزاده علمدار (ع)
 • امامزاده علی اسماعیل
 • امامزاده علی اکبر
 • امامزاده علی جعفرآباد جنگل
 • امامزاده علی روستای شکرناب
 • امامزاده علی‌ابن‌جعفر(ع)
 • امامزاده علی‌بن‌جعفر
 • امامزاده عیسی‌بن‌کاظم
 • امامزاده فخر آباد
 • امامزاده قاسم
 • امامزاده قاسم
 • امامزاده قاسم
 • امامزاده قاسم
 • امامزاده قاسم
 • امامزاده قاسم روستای تاسکین
 • امامزاده قاسم زیارت
 • امامزاده قاسم هشتل علیا
 • امامزاده قاضی ( میر سید بن سید علاء الدین )
 • امامزاده کمال(ع) ضیاء آباد
 • امامزاده کهریز
 • امامزاده کهنه شهر ( تازه شهر )
 • امامزاده کیامیثم
 • امامزاده ماهیک
 • امامزاده محمد دیباج(ع)
 • امامزاده محمد زکریا-لاویج
 • امامزاده محمد سیجان
 • امامزاده محمد شلمبه
 • امامزاده محمد طاهر
 • امامزاده محمد(سلطان‌محمدکیاصالحانی)
 • امامزاده محمدبن زید
 • امامزاده محمدتقی شهر
 • امامزاده محمدصانع و محمداسماعیل
 • امامزاده محمدطاهر
 • امامزاده محمود خانیک
 • امامزاده محمود علیار
 • امامزاده مشهداردهال
 • امامزاده معصوم ،سلیمان و بی‌بی
 • امامزاده معطم طاهر
 • امامزاده مهدی صالح
 • امامزاده مهدی عاقب
 • امامزاده موسی و سلیم
 • امامزاده میر احمد
 • امامزاده میراحمد
 • امامزاده ناصرالدین محمود
 • امامزاده نور
 • امامزاده نور (امامزاده اسحق)
 • امامزاده نورالدین احمد
 • امامزاده هادی ینگه امام
 • امامزاده هارون
 • امامزاده هارون ولایت
 • امامزاده هفت صندوق
 • امامزاده هفتاد‌و‌دو تن
 • امامزاده هفده‌تن
 • امامزاده هلال‌ابن‌علی
 • امامزاده هود
 • امامزاده واقع در روشن‌آباد
 • امامزاده ولی
 • امامزاده یحیی
 • بی‌بی شهربانو
 • امامزاده یوسف
 • امامزاده یوسف اسماعیل
 • امامزاده یوش
 • امامزاده‌حسن‌بن‌امام‌موسی‌الکاظم(ع)
 • امامزاده‌شاهزاده‌احمدبن‌محمدحنفیه
 • امامزاده‌شاهزاده‌عبدالله‌وآمنه‌خاتون
 • امامزاده‌محمود روستای علوی
 • امامزاده‌هاشم
 • امامزداه شاه قاسم
 • امر مردک – سورگه
 • امزاده جابر انصاری
 • امیر علی تپه
 • انبار غله ( تصفیه خانه )
 • آنش تپه
 • انگورستان ملک
 • آنه علی تپه
 • آهنین راه و پل سنگی گچسر
 • اورکت تپه
 • اوزال لیک تپه محمد کریم
 • اوزلیک تپه
 • اوزون تپه سی
 • ایروان تپه
 • ایشک تپه
 • ایلیک تپه – تپه خانه دار
 • ایوان جنب امامزاده سید محمد
 • ایوان مسجد امام‌حسن(ع)
 • ایوان مسجد جامع کاخک
 • ایوان مصلی
+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 8:18  توسط عزیز رحیمی  | 

عرق کردن برفعالیت کلیه ها می افزاید .بکوشیدکه به این وسیله هر چه زودترسموم رااز بدن خارج

 

سازید.به هوای آزاد برویدوبه قدری تلاش و حرکت کنید که بدنتان عرق کند.

 

 اگر مانند عده ای از مردم ؛غم واندوه را ماهاوسالهادر دل پرورش دهیم وحفظکنیم ،نه تنها نسبت به خودمان

 

بلکه نسبت به اطرافیان هم جنایتی مرتکب  شده ایم .این کاربرای هیچکس مفید نیست حتی خود شخص اندوهناک نیزکوچکترین منفعتی ازاین وضع خویش نمی برد .

 

 

امرسان می گوید:انسان با فریاد زدن نمی تواند صدای خودرابه گوش مردم برساند  بلکه ما آنچه در اطرافمان پخش می کنیم همان حالت درونی ما است .آنچه را که در خودمان نیست نمی توانیم به دیگران منتقل سازیم . آشنایان ماخوب می دانندکه ما چگونه کسی هستیم  اگر بکوشیم که خودمان را نوعی دیگری به مردم معرفی کنیم بیهوده  است.   

 

در روی امواج تیره  خورشید را به چنگ بیاورید. ننالید .زندگی دریای پر طوفانی است که در هر جایی ممکن است با امواج آن روبرو شد امواج را بشکافید وعبور کنید. بایستید.

 

شما که پیوسته از بدبختی تان،بد شانسیتان ،از مشکلات زندگی ؛از فقر مالی شکایت می کنید فراموش نکنید که هزاران نفر انسان آرزودارند مانند شماودر موقعیت شما باشند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 9:24  توسط عزیز رحیمی  | 

- یک زن چیزی جزشوهرش نمی خواهد ولی وقتی که به او می رسد همه چیز می خواهد

- زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ ان شریک باشند

- زنها مثل ماهی هستند بدست اوردن انها اسان و نگهداشتن انها مشکل است

-زن اگر موافق باشد رحمت الهی است و الا بلای اسمانی

- حرف زدن زیاد خانمها اعجاز و گوش دادن مردان کرامت است

- اختلاف زن و مرد در این است که مردان همیشه اینده را می نگرندو زنان گذشته را به خاطر می اورند

-زن مخلوقیست که عمیقتر می بیند و مرد مخلوقیست که دورتر را می بیند.عالم برای مرد یک قلبست وقلب برای زن عالمست

- زنهایی که سر پیری مقدس و مومن می شوند چیزی را به خدا تقدیم می کنند که از بخشیدن ان به شیطان شرم دارند

- زبان زن به منزله شمشیر اوست.همیشه انرا به کار میبرند تا زنگ نزند

- چنین است طبیعت زن:دوستت ندارد تا دوستش داری و چون دوستش نداری دوستت دارد

- شاهراه موفقیت پر است از زنهایی که شوهران خویش رابه پیش میبرند

- زنها پنجاه برابر بیشتر به ازدواج اهمیت می دهند تا به منصب وزارت

- مردان افریننده کارهای بزرگند و زنان بوجود اورنده مردان

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۷ساعت 14:38  توسط عزیز رحیمی  | 


علائم كمرويي در كودكان


كودك خجالتي ممكن است: از جمع سايرين دوري گزيند و تمايلي براي يادگيري مهارت هاي اجتماعي نشان ندهد، دوستان كمي داشته باشد، از شركت در محافلي كه تعاملات اجتماعي زيادي به همراه دارد (مثل اجراي نمايشنامه، خواندن سرود، نواختن موسيقي و...) امتناع كند، از تمام استعدادها و توانايي هايش از ترس اين كه مورد قضاوت و داوري قرار گيرد، استفاده نكند، احساس اضطراب شديد داشته باشد، علائم جسماني خاصي مثل لكنت زبان، بريده بريده حرف زدن و.... از خود نشان دهد

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۷ساعت 14:36  توسط عزیز رحیمی  | 

پروین اعتصامی شاعری است که بیشتر ایرانیان ابیاتی از او به خاطر دارند.

شعرهای او نه تنها در محافل و مجالس بلکه همچنین بر منابر، در مراسم سوگواری، به هنگام وعظ و پند و اندرز یا به هنگام تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان همواره شنیده می شود.

ایرانیانی که به مدرسه رفته اند همه در نوجوانی با اشعار او آشنا شده و سالهایی با او مأنوس بوده اند اما امروز که شصت و پنج سال از مرگش می گذرد و شعر ایران در این فاصله متحول شده، وقتی به دیوانش نگاه می کنیم، کمتر با شعر ناب برخورد می کنیم.

با وجود این، جایگاه پروین در عرصه شاعری حفظ شده است و شاید هیچ شاعر معاصر کلاسیک دیگری نباشد که شعرش اینهمه میان توده های مردم جا افتاده باشد.

پروین شاعری اخلاقی و اجتماعی است و سخن او که در قالب مناظره بین حیوانات و پرندگان، دانه های خوردنی مانند عدس و ماش یا حتی اشیای ناچیزی چون نخ و سوزن می گذرد، زبان حال مردمان و محرومان به شیوه ای قدمایی است و همان طور که نویسنده کتاب از صبا تا نیما یادآور شده "او از خواهشهای نفس خود و از دلبری و دلربایی زنانه سخن نمی گوید، از مکاتب فلسفی آگاه نیست و قصد تبلیغ و ترویج مرام و مسلک خاصی را ندارد، بلکه ... از شعر و هنر خود تنها چشم اصلاحات اخلاقی و اجتماعی دارد".

پروین با آنکه در جوانی از دست رفت و بیشتر از سی و پنج سال نزیست، تا زمان خود و تا پیش از ظهور فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی، بزرگترین شاعر زن ایرانی به حساب می آمد.

پرويز ناتل خانلری او را "بزرگترین سخنوری" می دانست که "از جنس زن در تاریخ ادبیات ایران ظهور" کرده است و در عین حال یادآور می شد که "قصاید او که به استقبال فصحای قرون چهارم و پنجم سروده شده هیچگونه تجدد و تنوعی از لحاظ معانی و بیان نشان نمی دهد".

به جرأت می توان گفت که در شعر پروین نه تنها تجدد و تنوع معانی بلکه نشانی از افکار تجددخواهانه که دهها سال پیش از تولد در ایران آغاز شده بود یافت نمی شود.

اهمیت او در استعداد شکوفايی بود که بسیار زود بروز کرد و موجب اعجاب دیگران شد اما زمانه فرصت نداد که این استعداد و توانایی از نظر درک جهان و رسیدن به جهان بینی ای امروزی به درجه کمال برسد.

بیشتر کسانی که درباره او مقاله نوشته اند مانند محمد قزوینی و غلامحسین یوسفی از اعجاب خود درباره توانایی پروین نوشته اند.

همین شگفتزدگی بود که پاره ای از معاصران را نسبت به او دچار شک و تردید کرد و در کتابی به نام "تهمت شاعری" چهره نمود و سبب شد که اشعار او را نه به خودش بلکه به پدرش یوسف اعتصام الملک نسبت دهند.

درباره پروین از سعید نفیسی و محسن هشترودی و عبدالحسین زرین کوب تا موسوی گرمارودی در روزگار ما به داوری نشسته اند و هرچه زمان بیشتر گذشته است به قضاوتهای دقیقتری رسیده اند.

سیمین بهبهانی شاعر بزرگ معاصر بدرستی می نویسد پروین با آنکه معاصر نیما بود از هرگونه تحول نیمایی برکنار ماند و تنها حرکات تازه در شعر او همان "ای گربه"، "ای مرغک"، "یاد یاران"، و "نغمه صبح" است که از لحاظ قالب متأثر از قالبهای قدیم اروپایی و بعضی از چارپاره های نیما هستند و از لحاظ محتوا نیز نفسی تازه در آن دمیده شده است".

علی موسوی گرمارودی در جزوه ای که روزنامه همشهری این روزها به مناسبت صدمین زادروز پروین منتشر کرده، پروین را "آخرین سلاله زنان شاعره ای" دانسته که "هم از جهت نگرش و هم از جهت زبان و بیان و محتوا، به سبک کهن شعر سروده اند".

به عقیده او "شعر پروین از نهضت تقریباً همزمان نیما حتی تأثیر نامرئی نپذیرفته" و "تنها حرکتی که در جهت تازگی کار خویش انجام می دهد سرودن چند مسمط در فرمی است که دهخدا در مرثیه جهانگیرخان صوراسرافیل با نام "یاد آر ز شمع مرده یاد آر" سروده بود، این مسمط از جهت قالب بندی تازه بود و پس از او از سوی بسیاری شاعران هم عصر وی تقلید شد".

دیوان پروین پر است از مضامین و موضوعاتی که امروز بیشتر به کار نوشتن مقاله می آید تا سرودن شعر اما ولی الله درودیان نویسنده شاعری با چشمهای آرام که عمری با دیوان پروین مأنوس بوده و همین امسال هم در کتاب سرچشمه های مضامین شعر امروز ایران رگ و ریشه های چند شعر معروف پروین را نشان داده است، می گوید پروین متعلق به روزگاری است که هر آدمی حرفی داشت به زبان شعر می گفت، حتی حرفهای خیلی عادی را به صورت شعر می گفتند.

او به حرف دهخدا استناد می کند که در جایی گفته است من از اینکه زمانی شعر می گفتم خنده ام می گیرد.

ظاهراً نویسنده لغتنامه به این نتیجه رسیده بود که خیلی از حرفها را به جای اینکه به زور و زحمت، نظم یا شعر کنند، بهتر است به نثر بنویسند.

به عقیده ولی الله درودیان، ملتها برای گذار از مرحله ای به مرحله دیگر باید دورانهایی را طی کنند و از نظر او پروین در همین دوران گذار می زیسته است.

پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ خورشيدی، دقیقاً هفت ماه و دو روز پس از صدور فرمان مشروطه در تبریز متولد شد و فرزند دوران مشروطه است اما در دیوانش درباره مشروطه یا آزادی به طور مستقیم به مطلبی بر نمی خوریم، اساساً در این واديها سیر نمی کرد و در افکار دیگری غرق بود، دنیای او از دنیای متون و آدمهایی بیرون می آمد که احتمالاً پیش از روزگار مشروطه سیر می کردند.

شاید با قید احتیاط و از دید انتقادی بتوان گفت که پروین با زمان خود خیلی معاصر نبوده است، اما ولی الله درودیان عقیده دارد که چنین نیست.

اولاً مقداری خشم و خروش دوره انقلاب مشروطه را در دیوان او می توان یافت.

ثانیاً زمانی که او به شاعری قیام کرد دیگر چیز زیادی از مشروطه نمانده بود؛ پانزده ساله بود که کودتای ۱۲۹۹ پیش آمد، پروین در ۱۳۱۴ دفتر اشعار خود را به چاپ سپرد که در آن زمان بیست و چند سال داشته، طبیعی است که خیلی از این موضوعات سر درنیاورد.

دیوان پروین پر است از مفاهیمی که می توان عنوان کلی آنها را رنج محرومان گذاشت و او را شاعری طرفدار محرومان دانست اما این طرفداری از محرومان تابع فلسفه معاصر و نتیجه پیروی از سوسیالیسم نبوده است بلکه او سعی می کرد به شیوه سنتی و اخلاقی از محرومان و مظلومان در مقابل ستمگران دفاع کند.

با وجود این، شعر پروین به نحوی شگفت انگیز در جامعه ایرانی و بین توده ها نفوذ کرده است.

شاید یکی از علتهای امر همان دیدگاه اخلاقی باشد که سبب می شود شعر او بسیار بر سر منابر یا به هنگام سوگواريها خوانده شود اما به غیر از این راه یافتن شعر پروین به کتابهای درسی نیز در این کار تأثیری بسزا داشته است.

شعر "طفل یتیم" (کودکی کوزه ای شکست و گریست / که مرا پای خانه رفتن نیست) که دل هر آدمی را بخصوص در ایام جوانی کباب می کند در کتابهای دبستانی جزو درسهای فارسی بود.

یا شعر "اینکه خاک سیهش بالین است" همه جا دیده و خوانده می شود.

اینها همه در شهرت و عمومی شدن شعر پروین تأثیر داشته و این کم موهبتی نیست چون از هر راه که برویم و هر متر و معیاری که به دست بگیریم سرانجام پذیرش عام یکی از معیارهای شعر خوب است.

ولی الله درودیان در علل پذیرش عام پروین می گوید: "برای اینکه زبان شسته رفته و بی پست و بلندی دارد؛ صداقت و صمیمیت در شعر او موج می زند و آدم می پذیرد که این شاعری است که به نمایندگی از سوی محرومان سخن می گوید اما مهمتر از همه قصه سرایی اوست، همه آنچه می سراید همان قصه است که از زبان پرسوناژهای مختلف بیان می کند، چیزی که او خیلی زیر سؤال می برد با مناظرات مختلف خودبینی آدمهاست، من فکر می کنم اگر پروین می ماند همه آنچه امروز دیوانش را تشکیل می دهد سیاه مشقی بیش نبود که اوج نوگرایی آن همان مسمطی است که در استقبال از دهخدا ( ای مرغ سحر چو این شب تار) سروده است، در واقع پروین مجال رشد پیدا نکرد".

از آقای درودیان می پرسیم شما که دیوان پروین را به چاپ سپرده اید آیا هیچیک از شعرهای او دچار سانسور هم شده است؟

می گوید به استثنای یک شعر هیچ شعری از دیوان پروین سانسور نشده، آن شعر هم شعری است با مطلع:
زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود
پیشه اش جز تیره روزی و پریشانی نبود

که به مناسبت هفدهم دی 1314، معروف به "روز چادربرداری" سروده شده و به آنجا می رسد که می گوید:

چادر پوسیده بنیان مسلمانی نبود

در بیست سی سال اخیر به غیر از مقالات متعدد، چند کتاب درباره پروین منتشر شده است که یکی از آنها علیه پروین و بقیه در ثنا و ستایش او نوشته شده اند.

کتابی که علیه او منتشر شد تهمت شاعری اثر فضل الله گرکانی است که استدلالش این بود که پروین در آن سن و سالی که داشت نمی توانسته چنین شعرهای محکم و عالمانه ای بسراید و احتمال می داد که اینها همه سروده پدر اوست که به نام دختر چاپ شده است.

کتاب دیگر یادنامه پروین اعتصامی است که به همت علی دهباشی در سال ۱۳۷۰ به زیور طبع آراسته شد.

کتاب سوم کتاب آقای درودیان است که با نام شاعری با چشمهای آرام در سال ۱۳۷۷ منتشر شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 23:53  توسط عزیز رحیمی  | 

در سیاهی ی یکی از چشم ها، تمام تمرکز می سوزد.

ریشه های مو که مژه را حمل می کند می سوزد.

مقیاس می سوزد. دهان همچنان حامل همان طنین مهربانی است.

و به همین خاطر با دست کوچک  متحد می شود. تمرکز.

تمرکز از میان تشعشعات. حلقه ی شعاع.

درون طلای پُر شده مشعشع لیمو حلقه های سفید.

 پایین در گوشت کودک.

پایین کنار نیمکت قلب.

بر ستون نازک گردن خودش از خون ریزان.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 23:47  توسط عزیز رحیمی  | 

ـ ویژگی های افراد مثبت نگر:
۱- با وجود تفکر درباره گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می کنند و از آن چه دارند راضی و خشنود هستند .
۲- از نظرات درست و منطقی دیگران استقبال می کنند و برای رد کردن نظارت نادرست حتما دلیل منطقی دارند.
۳- در گفتار خود از کلمات و عبارات مثبت و امید بخش استفاده می کنند.
۴-همیشه سعی می کنند با تلاش و کوشش به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشدند عامل را ابتدا در خود وسپس در شرایط بیرونی جستجو می کنند.
۵- همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن فکر می کنند، به همین دلیل کمتر دچار خطا و اشتباه با ضد و نقیض گویی می شوند.
۶- چون دارای ذهن مثبت هستند، می توانند افکار خود را کنترل کنند.
۷- اگر از آنها خواسته شود در باره موضوعی اظهار نظر کنند، با وجود تفکر در جنبه های منفی، موارد مثبت آن را بیان می کنند و موضوع را به فال نیک می گیرند به عبارت دیگر "نیمه پر لیوان را می بینند" .
۸- مشکلات را ناچیز شمرده و برای حل آنها از توانایی خود و راهنمایی دیگران استفاده می کنند.
۹- اغلب اوقات بشاش، سر زنده، پر انرژی، توانا و خوش مشرب هستند.
۱۰- همه چیز در نظر آنها زیبا و لذت بخش بوده و سعی می کنند از مواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.
در ارتباط های اجتماعی خود با دیگران حسن ظن دارند(مگر خلاف آن را ببینند) و سعی می کنند در حد توان به دیگران خدمت و کمک کنند
ـ ویژگی های افراد منفی نگر:
همیشه از وضعیت موجود و گذشته خود شکایت دارند و نسبت به آینده بد بین هستند.
۱- غالبا با نظرات دیگران بدون دلیل منطقی مخالفت می کنند.
۲- در گفتارهای خود از کلمات و عبارات منفی به کرات استفاده می کنند.
۳- در بر خورد با کوچک ترین مانعی از تلاش دست می کشند و دیگران یا شرایط را عامل شکست و بدبختی خود می دانند.
۴- تمرکز فکر ندارند و ضد و نقیض صحبت می کنند و در رفتارهایشان خطا و اشتباه زیاد است، به عبارت دیگر" اول عمل می کنند بعد فکر!
۵- چون منفی نگر هستند، افکارشان بر آنهاتسلط دارد.
۶- اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی نظر بدهند فقط به جنبه های منفی آن توجه کرده و همان را بیان می کنند. " نیمه خالی لیوان را می بینند! "
۷- ز کاه کوه می سازند و از درگیر شدن با مشکلات گریزانند.
۸- غالباافسرده، کج خلق،بدخواب، کم اشتها، عصبی و ناتوان هستند.
۹- همه چیز در نظر آنهاغم انگیزو نا امید کننده است و از آنچه دارند،هیچ لذتی نمی برند.
۱۰- در ارتباط های اجتماعی خود به همه چیز شک و سوء ظن دارندو فکر می کنند که همه علیه آنها توطئه می کنند.
ـ راهکارهای تقویت تفکر مثبت:
همانطور که گفته شد افکار از چنان قدرتی بر خوردارند که می توانند سازنده یا ویرا نگرباشند، بنابراین باید به خود وفرزندانمان بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیتها و کامیابی های بزرگی دست یابیم.
۱- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب، توانا و با ارزش بدانیم.
۲- لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راههای تقویت انها رابیابیم و تجربه کنیم.
۳- لیستی از افکار منفی خود درطی روزتهیه و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم.
۴- سعی کنیم در گفتار وبرخورد های روزانه از کلمات وجملات مثبت استفاده کنیم،مثلا در ملاقات با دیگران به جای استفاده از کلمه« خسته نباشید » که دارای بار منفی والقای حس خستگی است، بگوییم «خداقوت»،«شاد باشید» و یا «پرانرژی باشید».
۵- افکار خود را متوجه خوبیها و جنبه های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت نگر شویم.
۶- با خوش بینی سعی کنیم، دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه های جدیدمثبت شکل گیرند.
۷- هر روز صبح که از خواب بر می خیزیم با نگاه کردن به یک منظره یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسماء الله روزخود را با نشاط و خوش بینی آغاز کنیم.
۸- از افراد منفی نگر یا موقیت هایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند و منفی می شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.
۹- به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه بدی را پیش بینی نکنیم،زیرا مشکلات فقط به اندازه ای مهم هستند که ما انها را مهم می پنداریم.
۱۰- به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته خود فکر و سعی کنیم آنها را تکرار نماییم.
۱۱- از تردید و دودلی دوری کرده و کارها را با جدیت دنبال کنیم.
۱۲- به ندای منفی درونی خود و تلقین های مخرب و نگران کننده ی دیگران بی توجه باشیم و سعی کنیم عکس آنها را انجام دهیم.
۱۳- به قدرت بی کران خداوندایمان داشته باشیم و با خود تکرارکنیم که من لیاقت بهترین ها را دارم وبا لطف خدای بزرگ به آنها خواهیم رسید.
۱۴- از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن، به فکر تایید یا تکذیب دیگران نباشیم .
۱۵- در توصیف احوا ل و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.
۱۶- در تعریف ازافراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم(فلانی شخص بسیار شریف و بزرگواری است.)
۱۷- از چشم و هم چشمی و حسادت که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم.
۱۸- هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نکنیم و بدانیم که در سایه سعی و تلاش به آنچه بخواهیم می رسیم.
۱۹- قدر لحظات زندگی را بدانیم و از آنها به خوبی استفاده کنیم، زیرا هرگز تکرارنخواهد شد.
۲۰- برای تغییر اوضاع و شرایط نا مساعد اقدام کنیم و مطمئن باشیم که می توانیم آنها را از بین ببریم.
۲۱- از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم و خود را همه فن حریف ندانیم، به عبارت دیگر از کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب و احساس عجز و ناتوانی می شود خودداری کنیم.
۲۲-خود را از قید و بند های آزار دهنده رها و ساده زندگی کنیم تا فکر و خیال آسوده ای داشته باشیم.
۲۳-از انزوا و گوشه گیری که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری و اوقات خود را در جمع خانواده، فامیل سپری کنیم.
۲۴-هر وقت احساس کردیم که افکار منفی سراغمان امده است، وضعیت خود را تغییر دهیم و به کاری سر گرم شویم.
۲۵-ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید، تا خسته نشده ایم به رختخواب نرویم.
۲۶-هرگز به هیچ وجه خود را بدبخت، ناتوان و درمانده احساس نکنیم.
۲۷-اعتماد به نفس خود را در هر شرایطی حفظ کنیم و هرگز به دیگران اجازه ندهیم که آن را متزلزل کنند. باید متوجه باشیم که اعتماد به نفس کلید خلق تفکر مثبت است.
۲۸-خندیدن را فراموش نکنیم. خندیدن باعث می شود تا افکار ناراحت کننده و منفی جای خود را ه افکار مثبت و شاد بدهد.
+ نوشته شده در  شنبه ششم بهمن ۱۳۸۶ساعت 22:19  توسط عزیز رحیمی  | 

دو شيشه پاك كن چيني معلق در ميان زمين و آسمان و روي يك سكوي مخصوص پاك كردن شيشه ساختمانهاي مرتفع، پيوند زناشويي بستند. «چيانگ دژانگ» 27 ساله و «تي گدانگ جو» 26 ساله روي سكويي معلق و آويزان به طنابهاي ضخيم نشسته و مراسم عروسي خود را برگزار كردند. اين زوج هر دو به شغل پاك كردن شيشه آسمان خراش ها اشتغال دارند و شوهر گفته است كه مراسم بسيار عاطفي و همانند شغل روزانه شان بوده است. به گزارش «يونان ديلي» جمعي ازهمكاران هم در اين مراسم حضور داشتند و از روي زمين مراسم عروسي را تماشا كردند.
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:58  توسط عزیز رحیمی  | 

 

یک داور زن ایرانی برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران یک مسابقه رسمی فوتبال را قضاوت کرد. به گزارش خبرنگارمهر، "نادره درودیان" به عنوان داور اعزامی کشورمان به دومین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا که درشهر امان پایتخت اردن برگزارشد، دیدارتیم های لبنان و اردن را با پوشش وحجاب کامل قضاوت کرد. این برای نخستین باردرتاریخ فوتبال کشورمان است که یک داور زن ایرانی درخارج ازکشوریک مسابقه رسمی بین المللی فوتبال را قضاوت می کند. تیم فوتبال بانوان کشورمان در دومین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا با دو پیروزی مقابل سوریه و لبنان و شکست برابراردن برای دومین بار به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:49  توسط عزیز رحیمی  | 

مصرف قهوه، چای پررنگ، الكل و ادویه در تشدید و بروز بیماری زخم معده دخالت دارند.
محققان چینی بر این باورند، مصرف قهوه، چای پررنگ، الكل و ادویه در تشدید و بروز بیماری زخم معده دخالت دارند.به گفته این محققان، مصرف زیاد غذاهای ترش، شور، میوه و سبزی‌جات خام و برنج نیز در ازدیاد ترشح اسید معده و سوزش و دردهای معده و اثنی‌عشر دخالت دارند.مبتلایان به زخم معده و اثنی‌عشر بهتر است از غذاهایی استفاده كننده كه هضمشان آسان بوده و باعث نفخ دستگاه گوارش نمی شود
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 21:56  توسط عزیز رحیمی  | 

ARSENJAN آشنائی مختصر با شهرستان ارسنجان به نقل از سایت ایرانی WWW.FARS.IR الف: 1- پيشينه تاريخي (زبان، فرهنگ و آداب و رسوم، قوميتها، آثار تاريخي) شهر ارسنجان داراي گذشته اي ديرين است كه به همين لحاظ اكثر كتب گذشته همچون فارسنامه ناصري، آثار العجم فرصت الدوله شيرازي، بستان السياحه زين العابدين صوفي، دايره المعارف علامه دهخدا و دهها كتاب ديگر با تفصيل از آن نام برده اند، اما تاريخ صحيح و دقيقي كه بتوان بر آن استناد جست و سال بناي اين شهر را دانست در دست نيست ولي بخاطر پيدايش آثار باستاني فراوان بعضي مورخين و باستان شناسان تاريخچه آن را به قبل از ظهور اسلام و تعداد ديگري بناي اين شهر را به 2500 سال قبل از ميلاد مسيح تخمين زده اند. زبان اصلي مردم اين شهريتان فارسي است و تعدادي از روستاهاي بخش مركزي ارسنجان در منطقه گمبان و عشاير جشني چشمه شيرين، خان آباد و نجف آباد با لهجه تركي و عربي تكلم ميكنند. بناهاي تاريخي عبارتند از: ايوان قدمگاه از دوران هخامنشيان، قلاتخوار، مدرسه سعيديه و مسجد جامع با قدمت بيش از 400 سال در ارسنجان تل كاخ، غار ضحاك، تل تيموريان و ... شهر ارسنجان از پنج محله بنامهاي: اسكندري، ابراهيمي، رحيمي، حسن شاهي و نعمت الهي تشكيل شده است. عشاير منطقه از چهار طايفه و هر طايفه از چند تيره تشكيل شده اند. 1- طايفه جشني 2- طايفه چهاراهي 3- طايفه بهارلو (ترك) 4- طايفه عرب غني 2- موقعيت جغرافيايي و اقليمي شهرستان ارسنجان با وسعت 1496 كيلومتر مربع مركز آن ارسنجان و در فاصله 120 كيلومتري شمال شرقي شيراز قرار دارد اين شهرستان غرباً به شهرستان پاسارگاد و شرقاً به شهرستان ني ريز و شمالاً به شهرستان بوانات و پاسارگاد و جنوباً به شهرستان شيراز محدود است. اين شهرستان 1660 متر از سطح دريا ارتفاع دارد و قله دال نشين (دل نشين) كه يكي از معروفترين قله هاي سلسله جبال كوه خم مي باشد با ارتفاعي حدود 3270 متر از سطح دريا بلندترين قله رشته كوههاي اطراف ارسنجان است، اطراف ارسنجان را جنگلهاي سرسبز و كوههاي سربلند با مناظر بديع احاطه كرده است. ب: وضعيت فرهنگي و اجتماعي 1- ويژگي جمعيت در سرشماري سال 83 جمعيت شهرستان جمعيت شهري جمعيت روستايي نرخ بيكاري نرخ باسوادي 45812 18999 36813 8/11 86% 2- آموزش عالي يك واحد دانشگاه آزاد اسلامي با 4200 نفر دانشجو در 30 رشته تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد كه تعداد 400 نفر دانشچو بومي و 3800 نفر دانشجو غير بومي مشغول به تحصيل مي باشند. 3- آموزش و پرورش تعداد مدارس: 121 واحد تعداد كل دانش آموزان شهرستان 9010 نفر (تعداد دانش آموزان پسر 3689 نفر و دانش آموزان دختر 5321 نفر و تعداد فرهنگيان 910 نفر مي باشد.) مراكز مذهبي الف: تعداد حوزه علميه: يك واحد (مدرسه سعديه) جهت براداران با تعداد 10 نفر طلاب ب: تعداد مساجد در شهر: 7 باب و در روستا 43 باب ج: تعداد حسينه ها در شهر: 10 باب و در روستا 15 باب د: تعداد امامزادگان: 3 امامزاده در روستاهاي بخش مركزي 4- مراكز هنري و كتابخانه: تعداد كتابخانه: 1- يك واحد كتابخانه عمومي در شهر ارسنجان كه در سال 1345 تأسيس شده و داراي 12321 جلد كتاب و 750 نفر عضو فعال دارد. 2- تعداد 5 واحد كتابخانه كوچك در روستاهاي بكهدان، جمال آباد، شرق آباد، شوراب و خبريز وجود دارد. 3- تعداد مراكز هنري: -- 4- تعداد كتابخانه خصوصي: -- ويژگيهاي تاريخي: نام ارسنجان در كتب تاريخي متعددي همچون آثار العجم، بستان السياحه و فارسنامه ناصري آمده است عده اي تاريخ بناي شهر را 2500 سال پيش از ظهور حضرت مسيح (ع) و برخي تاريخ احداث شهر را به قبل از ظهور اسلامي منتسب مي كنند به دليل وجود آثار باستاني متعددف مدرسه سعديه با بيش از 400 سال قدمت، محل اجتهاد شخصيتهاي بزرگي بوده است. از اين خطه شخصيتهاي بسياري در عرصه خوشنويسي، علوم ديني و عرفان نام آوراني برخاسته اند كه به عنوان نمونه مي توان از ملا علي عسكر ارسنجاني ، ملا محمد شفيع ارسنجانيف ملا محمد حسين ارسنجاني (كاتبان قرآن مجيد) كه كتابت آن را به عنوان قرآن جمهوري اسلامي انتخاب شده است و همچنين سيد مرتضي ارسنجاني، آيت اله ميرزا علي اكبر روح الايمان، آيت اله فقيه ارسنجاني و ... نام برد. از شاخص هاي فرهنگي ويژه اين شهرستان مي توان وجود مدرسه سعديه و مسجد جامع با قدمت بيش از 400 سال و احداث دانشگاه آزاد اسلامي در بعد از پيروزي انقلاب همزمان با شهرهاي بزرگ و توسعه آن كه هم اكنون با داشتن بيش از 4200 نفر دانشجو در 30 رشته كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، يكي از دانشگاههاي بزرگ محسوب مي شود. نويسندگان زيادي از اهالي اين شهرستان تاليفاتي داشته اند از جمله آيت اله سيد محمد حسين ارسنجاني، حجت الاسلام ابراهيم كالانتري، حاج شيخ علي آقا محمودي و ... شاعراني از جمله الله يار خادمي، عبداله نبي زارع و دهها شاعر ديگر از شاعران شاخص اين شهرستان مي باشند. × وضعيت شهرستان از نظر: کشاورزي - ميزان کل اراضي زير کشت: 43220 هكتار - ميزان اراضي تحت اشغال باغات: 2300 هكتار - ميزان اراضي زير کشت زراعي: 28500 هكتار - ميزان کل محصولات زراعي و باغي: 175000 هكتار - ميزان محصولات توليدي باغي : 29705 تن - محصولات عمده باغي شامل: انار-انگور-سيب-به-هلو-گردو-بادام - ميزان محصولات توليدي زراعي: 140000 تن - محصولات عمده زراعي: گندم- ذرت- جو- چغندرقند-كلزا - تعداد چاههاي کشاورزي: 2162 حلقه - تعداد چاههاي عميق: 1400 حلقه - تعداد چاههاي عميق برقدار: 565 حلقه - تعداد چاههاي نيمه عميق دستي: 762 حلقه - تعداد قنوات: 9 رشته - تعداد چشمه ها: 12 رشته × وضعيت شهرستان از نظر: صنعت - تعداد واحدهاي صنعتي فعال : 22 - شامل: 2 واحد شن و ماسه ا واحد كوره آهك پزي 5 واحد سنگ بري 4 واحد ذرت خشك كني 7 واحد تيرچه بلوگ 4 واحد تراش فلزات 1 واحد كوره آجرپزي فشاري 1 واحد توليدي نايلون 1 واحد رب انار 1 واحد پنير سازي - تعداد شاغلين در صنعت: 250 نفر - اسامي واحدهاي صنعتي فعال و غير فعال: P فعال: شن و ماسه شهرداري و راهو ترابري كوره آهك پزي بكهدان و آجري فشاري عزيز دهقان و سنگ بري (نيك فرد-مروج-ايزدي-اكبرپور- محمد رحيمي) ذرت خشك كني (رضايي- خادم الحسيني ابراهيمي) P غير فعال: ذرت خشك كني زياد آباد واحد توليد نايلون ايزدي رب انار شركت تعاوني توليدات كشاورزي پنير سازي حسن آباد × وضعيت شهرستان از نظر: خدمات زير بنايي الف، راهها: - طول راههاي آسفالته و فرعي : 175 كيلومتر - طول راههاي در دست احداث: 55 كيلومتر - طول راههاي روستايي: احداث شده 82 كيلومتر دسترسي 102 كيلومتر جمعاً 184 كيلومتر ب، گاز: - تعداد کل انشعابات گاز: 4000 انشعاب - تعداد علمکهاي منصوبه: 2963 - طول شبکه هاي گازرساني: 90 كيلومتر - تعداد روستاهاي برخوردار از گاز: 1 روستا (علي آباد ملك) - تعداد شهرهاي برخوردار از گاز: 1 شهر (ارسنجان) ج، ارتباطات: - تعداد مراکز تلفن شهري: 1 واحد - تعداد مراکز تلفن روستايي: 8 واحد - تعداد شماره تلفنهاي ثابت منصوبه: 11822 - تعداد شماره تلفنهاي همراه فعال: 2342 د، آب و برق: - تعداد مشترکين برق : 9780 - تعداد مشترکين آب آشاميدني: 10460 - تعداد مشترکين آب آشاميدني شهري: 5160 - تعداد مشترکين آب آشاميدني روستايي: 5300 - تعداد سدها موجود با ذکر نام: --- ه، امور بهداشتي و درماني: - تعداد مراکز بهداشتي : 3 مركز بهداشتي (2 مركز روستايي خبريز و شوراب) و 1 مركز شهري ارسنجان - تعداد خانه هاي بهداشت فعال: 16 - تعداد تختهاي بيمارستاني: 32 تخت بيمارستان 32 تخت خوابي درمان بستر نوع ‍C از نظر چارت سازماني فقط 4 متخصص (جراح عمومي، درماني، اطفال، زنان و زايمان) دارد. و به لحاظ عدم پست سازماني امكان جذب متخصص غير از موارد فوق الذكر در حال حاضر وجود ندارد و مردم جهت درمان مجبورند و به شيراز و .... مراجعه نمايند. × جاذبه هاي گردشگري، ميراث فرهنگي، آثارتاريخي، جاذبه هاي طبيعي و ... شهرستان ارسنجان داراي بالغ بر چندين آثار باستاني، ميراث فرهنگي و گردشگري مانند مسجد جامع، مدرسه سعديه، ايوان قدمگاه مربوط به دوره هخامنشي، قلاتخوار مربوط به دوره ساساني، تل تيموريان و تل كاخ و ... سد دختر چشمه گمبان جنگلهاي سرسبز طبيعي بناب، فيجان، خليل بگ، تنگ شكن و چشمه سارها ارتفاعات دال نشين و درياچه طشك، غار ضحاك، چشمه شيرخون، پير باصفا، تك درخت روييده بر سنگ و باغهاي سرسبز شمال و غرب جنوب ارسنجان را مي توان نام برد. با توجه به اينكه آب بناب از وسط جنگل با پوشش كانال در تمام فوصل سال جاري است مكان مناسبي جهت توسعه تفرجگاه مي باشد. امکانات تربيت بدنی: - يك زمين چمن (فوتبال) - سالن چند منظوره 1200 نفري - يك سالن كشتي - 37 زمين ورزشي خاكي در روستاي بخش مركزی
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 9:29  توسط عزیز رحیمی  | 

11 ماده غذايي افزايش دهنده طول عمر فـکـر مـی کنـید راز زندگی جاودان کشف شده است؟ در فیـلـم های سینـمـایــی مثل "آسمان وانیلی" و "آستین پـاورز" مـــی بینیم که می توان با منجمد کردن جسم به آن زنـدگـی جـــاوید داد. اما هیچگاه خود را از این تخیلات دور نمیکنیم تا ببینیم که در دنیای واقعی چطور میتوانیم طولانی زندگی کنیم. خوب است بدانید که با خوردن بعضی مواد غذایی می توانید به این مسئله کمک کنید و به طول عمرتان بیفزایید. این مواد غذایی که به خاطر همین مسئله مشهور شده اند، حاوی دسته ای ویتامینها و مواد شیمیایی مخصوص هستند که به شما برای مقابله با بسیاری از بیماری های کشنده کمک می کند. در اینجا به دسته ای از این مواد غذایی اشاره می کنیم. 1-سیب محتویات: سیب سرشار از آنتی اکسیدان هایی مثل کورستین است. همچنین حاوی فیبرهای قابل حل مثل پکتین می باشد. اثرات آن روی سلامتی: کورستین که یکی از بهترین آنتی اکسیدان ها به شمار میرود، از ابتلا به سرطان و از لخته شدن خون جلوگیری می کند. پکتین نیز سطح کلسترول خون را پایین می آورد و سموم سرطان زا را از جریان خون دفع می کند. بهترین راه استفاده: بهتر است سیب را به حالت خام و با پوست استفاده کنیم چون کورستین در پوست سیب موجود است. 2-آوکادو محتویات: آوکادو حاوی مقدار قابل توجهی فیبر است و حتی بیش از موز پتاسیم در خود دارد. اثرات آن روی سلامتی: نه تنها باعث صافی و نرمی پوست می شود، بلکه از بالا رفتن فشار خون، بیماری های قلبی و انواع بخصوصی از سرطان ها به ویژه سرطان روده نیز جلوگیری می کند. بهترین راه استفاده: فقط کافی است که پوست آن را کنده و خام بخورید. می توانید آن را با گوجه فرنگی، آبلیمو، فلفل هالپانو و نمک نیز ترکیب کرده و سس گواکامولی از آن بسازید. 3-موز محتویات: موز حاوی مقدار زیادی پتاسیم، منیزیم و فلیت است. اثرات آن روی سلامتی: پتاسیم از بالا رفتن فشار خون جلوگیری کرده و احتمال سکته را پایین می آورد. فلیت به رشد صحیح بافت ها کمک کرده و از ایتلا به بیماری های قلبی و سرطان جلوگیری می کند. بهترین راه استفاده: دقیقاً مثل میمون ها به راحتی موز را پوست کنده، بخورید و لذت ببرید. به نظر می رسد که میمون ها بیش از آنچه ما فکر می کنیم باهوش هستند. 4-تخم مرغ محتویات: تخم مرغ حاوی مقدار قابل توجهی کولین، پروتئین، کاروتینوئید و زآکسانتین می باشد. اثرات آن روی سلامتی: فایده ی عمر طولانی چیست اگر حتی نتوانید به یاد بیاورید که دندان مصنوعی هایتان را کجا گذاشته اید؟ خوردن تخم مرغ به شما کمک می کند. کولین موجود در تخم مرغ به حفظ حافظه در زمان پیری کمک می کند. کاروتینوئید نیز از ابتلا به بیماری های چشمی مربوط به پیری مثل آب مروارید جلوگیری می کند. بهترین راه استفاده: تخم مرغ را می توانید به حالت آب پز، جوشانده یا خاگینه استفاده کنید. فقط به یاد داشته باشید که پختن آنها با مقدار زیادی کره یا روغن برایتان ضرر دارد. 5-سیر محتویات: سیر هم حاوی مقدار زیادی از آنتی اکسیدان ها می باشد. اثرات آن روی سلامتی: سیر از لخته شدن خون جلوگیری کرده و خطر سکته را کاهش می دهد. همچنین با کشتن سلول های سرطانی مقدار زمان زنده ماندن را در افراد سرطانی افزایش می دهد. بهترین راه استفاده: بهتر است که سیر را به حالت خام استفاده کنید. می توانید آن را خرد کرده و به محتویات سالادتان اضافه کنید. 6-لوبیا قرمز محتویات: حاوی مقدار زیادی فیبر قابل حل می باشد. اثرات آن روی سلامتی: فیبر به حفظ سلامتی سیستم گوارشی کمک بسیاری میکند و یک سیستم گوارشی سالم نیز از ابتلا به دیابت و سرطان روده جلوگیری میکند. فیبر قابل حل همچنین کلسترول و قند خون را پایین می آورد. بهترین راه استفاده: هم لوبیای خشک و هم لوبیای کنسرو شده این اثرات خوب را روی سلامتی می گذارند. خوب است که مقداری از این لوبیاها را هم در غذاهای مورد علاقه تان بیندازید یا آنها را به غذاهای مکزیکی اضافه کنید. 7-گردو محتویات: گردو حاوی مقدار قابل توجهی اسید چرب امگا 3 است. اثرات آن روی سلامتی: اسید چرب امگا 3 نه تنها از لخته شدن خون و ابتلا به بیماری های قلبی جلوگیری می کند، همچنین می تواند از افسردگی و ورم مفاصل هم جلوگیری کند. بهترین راه استفاده: بهتر است که گردو را به حالت تازه بعد از بیرون آمدن آن از پوست استفاده کنید، اما تا دو هفته بعد از بیرون آمدن از پوست هم می توانند تا حدودی تازگی خود را حفظ کنند به شرط اینکه در مکان های خشک و خنک نگهداری شوند. از گردو می توانید برای تزئین روی سالاد هم استفاده کنید. 8-محصولات سویا و توفو محتویات: حاوی هورمون های گیاهی ایزوفلاون می باشد. اثرات آن روی سلامتی: سویا به پایین آمدن میزان LDL ناسالم در کلسترول خون کمک می کند که فشار خون را پایین آورده و احتمال حملات قلبی را نیز کاهش می دهد. بهترین راه استفاده: توفوی سفت بهترین منبع سویا می باشد و برخلاف باور عموم توفو طعم بدی ندارد. 9-انگور قرمز محتویات: انگور قرمز حاوی آنتی اکسیدان های قوی کاتچین و نوعی پلی فنول به نام رسیراترول می باشد. اثرات آن روی سلامتی: کاتچین به از بین بردن رادیکال های آزاد کمک کرده و از ابتلا به سرطان جلوگیری می کند. تحقیقات جدید نیز نشان می دهد که رسیراترول میزان کلسترول خون را کاهش می دهد و از پیشرفت سرطان های پوستی و سایر سرطان ها جلوگیری می کند. بهترین راه استفاده: نوشیدن یک یا دو لیوان آب انگور در روز برای این منظور کافی است. اما مصرف بیشتر از این میزان می تواند اثرات خوب این ماده را از بین ببرد. 10-اسفناج محتویات: اسفناج یکی از سالم ترین سبزیجات به حساب می آید. به اندازه ی سیر در خود آنتی اکسیدان داشته و منبع خوبی برای اسید فولیک و ویتامین های A و C به شمار می رود. اثرات آن روی سلامتی: اسفناج تاثیرات بسیار مثبتی روی سلامتی شما دارد. با سرطان، بیماری های قلبی و اختلالات مغزی مبارزه می کند. بهترین راه استفاده: اسفناج خام یا بخارپز شده بهترین نوع خوردن این ماده ی مفید غذایی می باشد. می توانید آن را با گوجه فرنگی، گردو و تخم مرغ آبپز ترکیب کرده و سالادی خوشمزه بسازید. 11-رازیانه محتویات: رازیانه که جزء سبزیجات ایتالیایی است، حاوی مقدار زیادی ویتامین A، کلسیم، پتاسیم و آهن می باشد. اثرات آن روی سلامتی: رازیانه به برطرف کردن مشکلات گوارشی کمک می کند. آهن و ویتامین A موجود در این گیاه به سلامت پوست و ناخن کمک بسزایی می کند. از خستگی و کم خونی نیز جلوگیری می کند. بهترین راه استفاده: رازیانه را می توانید به صورت های مختلفی استفاده کنید: خام، بخار پز شده یا سرخ شده.
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 18:50  توسط عزیز رحیمی  | 

تسلط مردان بر زنان/ نویسنده...................

پرسش
تفسیر و شرح دقیق آیه 34، سوره نساء «الرِّجالُ قَوّامُون عَلى النّساءِ» را بنویسید و توضیح دهید تسلط مردان بر زنان چگونه و به چه نحو است.

پاسخ
«قوامون» مبالغه قیّم است و قیم در این جا به معناى سرپرست است. در توضیح معناى آیه، باید به این نکته توجه داشت که خانواده یک واحد کوچک اجتماعى است و همانند یک اجتماع بزرگ، باید رهبر واحدى داشته باشد؛ زیرا اگر اداره این اجتماع کوچک بر عهده بیش از یک نفر قرار گیرد، ممکن است به هرج و مرج و آشوب بینجامد و ایجاد مشکل کند؛ در نتیجه، مرد یا زن یکى باید رئیس خانواده و دیگرى معاون و تحت نظارت او باشد. قرآن در این جا تصریح مى‏کند که مقام سرپرستى از آن مرد است. (که البته، این به معناى استبداد و اجحاف و تعدى نیست، بلکه هدف، ایجاد رهبرى واحد همراه با مسؤولیت‏ها و مشورت‏هاى لازم است.)
این موقعیت بخاطر خصوصیات موجود در مرد است، از آن جمله:
الف: ویژگیهاى ذاتى: مانند قدرت جسمانى و غلبه قدرت فکر او بر نیروى عاطفه و احساسات در مرد، به عکس زن که از نیروى عاطفه بیشترى نسبت به مرد، بهره‏مند است. که این مطابق خواست‏هاى درونى و همگونه با مسؤولیت‏هاى بیرون اوست.
ب: تعهد مرد در برابر زن و فرزندان که هزینه‏هاى زندگى و پرداخت مهر و تأمین زندگى آبرومندانه همسر و فرزندان بر عهده اوست.
البته ممکن است زنانى وجود داشته باشند که در برخى از جهات فوق، بر شوهران خود امتیاز داشته باشند، اما باید دانست که قوانین، همه جوانب را در نظر مى‏گیرد و به تک تک افراد و نفرات نظر ندارد، بلکه نوع و کلى را در نظر مى‏گیرد. شکى نیست که در اکثریت خانواده‏ها، مردها براى سرپرستى، آمادگى بیشترى دارند، اگر چه زنان نیز وظایف و مسؤولیت‏هایى بر عهده دارند که اهمیت و حساسیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. [1]

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 9:45  توسط عزیز رحیمی  | 

هسته ای -------------------------------------------------------------------------------- روزنامه «فایننشال‌تایمز» چاپ لندن خبر داد: اختلاف تازه آمریکا و اروپا درباره ایران آفتاب: اتحادیه اروپا به كنگره آمریكا نسبت به تلاش برای تصویب قوانین جدید تحریمی علیه ایران که فعالیت شرکتهای اروپایی در بخش انرژی در ایران را محدود می‌کند، هشدار داد. بنا بر گزارشی از روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن منتشر کرده و توسط پایگاه خبری بی‌بی‌سی باز نشر شده است، منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا معتقدند که تلاشهای کنگره آمریکا ... سولانا: آژانس مشکل را حل می‌کند آفتاب: رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به فیلی‌پین سفر کرده باردیگر نسبت به توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای کشورمان ابراز خوشبینی کرده‌است . احتمال تکرار تجربه کره شمالی در ایران آفتاب: «سرگی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه روز پنجشنبه در همایش امنیت آسه آن در مانیل اعلام کرد که «انعطاف پذیری در بحران هسته‌ای کره شمالی ممکن است در مذاکرات با ایران نیز مورد استفاده قرار ... حمله به ایران یا جنگ روانی؟! آفتاب: دور تازه تحرکات یکجانبه آمریکا و لفاظی‌های مقامات غربی علیه جمهوری اسلامی در شرایطی ادامه دارد که بار دیگر گمانه‌زنی رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و عرب درباره احتمال حمله نظامی ایالات متحده ... ایالات متحده و ایران: جنگ سرد جدید آفتاب: ایالات متحده و ایران پس از سه دهه تنش‌های بد، اکنون با یک جنگ سرد تمام عیار مواجه هستند. هنگامی که جنگ سرد اول در سال 1946 آغاز شد، مشهور است که وینستون چرچیل از یک پرده آهنین صحبت کرد که اروپا را دو ... گزارش گاردین از تاسیسات هسته‌ای ایران آفتاب: روزنامه گاردین چاپ لندن در تازه‌ترین شماره خود گزارش بازدید خبرنگار خود از تاسیسات هسته ای ایران را منتشر کرده است. جولیان بورگر، نویسنده این مطلب که با عنوان «داخل مرکز عصب هسته ای ایران: منزل ... مصوبه تند دموکرات‌ها علیه ایران! آفتاب: مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت مطلق لوایحی را به تصویب رساند که تحریم‌های فعلی ایران را به شدت گسترش داده و «کسانی که سرمایه‌های خود را از ایران خارج می‌سازند» را در مقابل دعاوی احتمالی تهران ... اسراییل نگران گام دوم ایران آفتاب – محمدصادق امینی: اعلام دستیابی ایران به اورانیوم 5/3 درصد بازتاب های گسترده ای در مطبوعات اسراییل داشته است. مقامات اسراییلی که همواره مواضعی افراطی و حتی تندتر از ایالات متحده در برابر فعالیت ... مقايسه ديپلماسي هسته اي دولت گذشته و دولت جديد آفتاب - زهرا رضايي: شماري از ناظران و تحليل گران سياسي بر اين باورند كه ديپلماسي هسته اي آقاي احمدي نژاد نه تنها تاكنون در زمينه ي حل بحران هسته اي كشور قدمي به جلو برنداشته، بلكه، دستاوردهاي نزديك به ... آیا واقعا بلندپروازی های ایران و کره اعتبار NPT را با چالش مواجه ساخته است؟ آفتاب: ژاپن تایمز در مقاله ای تحت عنوان «سرنوشت NPT بستگی به پاسخگویی به بحران کره شمالی و ایران دارد» می نویسد: بلندپروازی ایران و کره شمالی چالش های مستقیمی را متوجه اعتبار معاهده عدم تکثیر سلاح های هسته ... برژینسکی:جنگ با ایران امریکا را نابود می کند آفتاب- مجتبی پویا: زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی امریکا در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر معتقد است در صورت آغاز جنگ امریکا با ایران، این جنگ 20 تا 30 سال به طول انجامیده و در نتیجه آن نقش امریکا در جهان ...
+ نوشته شده در  شنبه سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت 17:58  توسط عزیز رحیمی  | 

زندگینامه آیت الله بهجت
+ نوشته شده در  جمعه دوم شهریور ۱۳۸۶ساعت 8:5  توسط عزیز رحیمی  | 

7. اطلاع از غیب و ظهور کرامات

حضرت آیت الله بهجت از آن دسته اولیای خداست که بر خلاف غالب مردم که از عالم غیب اطلاعی ندارند، به قدرت خداوند متعال به مقاماتی رسیده که می تواند عوالمی از غیب را مشاهده کند. و شاید کثرت تکرار ذکر« یا ستار » توسط ایشان در خلوت و جلوت، و در حال نشستن و برخاستن از این حقیقت حکایت داشته باشد.

 آیت الله مصباح یزدی در این باره می فرماید:
« به نظر می رسد ایشان از نظر مراتب عرفانی و کمالات معنوی در مقامی هستند که غالباً عوالمی از غیب را شاهدند. و چه بسا در آن، حقایقی از جمله حقیقت بعضی افراد را آشکارا ( با دیده دل) می بینند، اما چون خود نمی خواهند افراد را این چنین ببینند، غالباً ذکر « یا ستار » را تکرار می کنند و از خداوند می خواهند آنچه را که می بینند بر ایشان پنهان سازد. »

در واقع امثال این امور از جمله کراماتی محسوب می شود که از اولیای خدا صادر می گردد، و ظهور کرامات رهاورد مجاهدت و مخالفت ممتدّ با هوا و هوس می باشد، و آیت الله بهجت شخصیتی است که در طول عمر با قصد خالص و توجه تامّ به حضرت حقّ سبحانه به خودسازی و تهذیب پرداخته است، لذا ظهور کرامات و امور خارق العاده از ایشان امری به دور از ذهن نیست؛ بلکه افرادی که با ایشان مصاحبت دارند نمونه های آن را بالعیان از ایشان مشاهده می‌کنند.

آیت الله مصباح با ذکر چند شاهد مثال در این باره می گوید:
« کسانی که سالیان متمادی با آیت الله بهجت معاشرت داشتند، گاهی چیزهایی از ایشان میدیدند که به اصطلاح «کرامت» و امر خارق العاده است، هر چند طوری برخورد می کردند که معلوم نشود امری که از ایشان به ظهور پیوسته کاملا" یک امر خارق العاده ای است.
که چند نمونه را بیان می کنم:

زمانی که حضرت امام(ره) در تبعید به سر می برند ( گویا در ترکیه بودند)، بسیاری از فضلا و بزرگان علاقمند به ایشان، مورد آزار و اذیت دستگاه قرار می گرفتند. و به محض اینکه کلمه ای می گفتند یا رفتاری از آنها ظاهر می شد، از منبر بازشان می داشتند و آنها را جلب می کردند و مدتها زندان بودند و به جاهایی می بردند که دیگران خبر نداشتند. از جمله یادم می آید زمانی آقای جنتی تحت تعقیب قرار گرفتند و ایشان را گرفتند و به واسطه قرائن همه ما نگران بودیم ایشان را خیلی اذیت کنند. من آمدم خدمت آقای بهجت (حفظه الله تعالی) و جریان را حضورشان توضیح دادم، ایشان تأملی کردند و فرمودند:

« ان شاء الله خبر آزادی ایشان را برای من بیاورید ».

این فرمایش اشاره ای بود به اینکه آقای جنتی به زودی آزاد می شوند و مشکلی نخواهد بود، البته این سخن را ممکن است هر کسی بگوید، اما فرمایش آقای بهجت در آن موقعیت، مژده ای برای ما بود و ما مطمئن بودیم که آقا می دانند که این جریان ادامه پیدا نمی کند و مشکلی پیش نمی آید،؛ ولی مواردی هم بود که مثلاً ما به ایشان عرض می کردیم برای شخصی دعا بفرمایید، ولی آقا چنین چیزی نمی گفتند و شخص مورد نظر نیز به زودی آزاد نمی شد.

نمونه دیگر:
« برای خانواده ای حادثه ناگواری پیش آمده بود، به این صورت که در شب عروسی دشمنان عروس آمده بودند و عروس را از خانه اش دزدیده بودند، و کسی اطلاع نداشت که عروس را کجا برده اند، شب عروسی بود خانواده عروس و داماد جمع شده بودند مراسم عروسی را برگزار کنند و نزدیک غروب دیده بودند عروس نیست خیلی نگران شده بودند و جاهایی را که احتمال می دادند جستجو کرده بودند.
و به هر حال پدر و مادر عروس خیلی دستپاچه می شوند، یکی از دوستان ما که همسایه آنان بود می گوید: من هیچ چاره ای ندیدم، گفتم: می روم خدمت آقای بهجت عرض می کنم ببینم ایشان چه می گویند. با شتاب فراوان و ناراحتی آمدم خدمت ایشان و داستان را گفتم. آقا تأملی کردند و به طور خیلی عادی فرمودند:

« بروید حرم، شاید آمده باشد حرم! »

ایشان بر می گردد و مطمئن می شود که باید همین کار را انجام بدهد، به خانواده عروس اطلاع می دهد و آنها میآیند و در بالا سر حضرت معصومه علیها السلام عروس را پیدا می کنند. حالا جریان چه بوده دقیقاً یادم نیست، ولی هیچ احتمال نمی دادند که بتوانند او را در چنین موقعیتی پیدا کنند. »

نمونه دیگر:
« یکی از دوستان می گفت: خانم من باردار بود و نزدیک ماه رمضان می خواستم به مسافرت بروم. برای خداحافظی و التماس دعا رفتم خدمت آقای بهجت. ایشان مرا دعا کردند و فرمودند:
« در این ماه خدا پسری به شما عطا خواهد کرد، اسمش را محمد حسن بگذارید. » در حالی که آقا علی الظاهر اصلا" اطلاعی نداشتند که خانم من حامله است، و طبعاً راهی برای تشخیص اینکه پسر است یا دختر و در چه تاریخی متولد می شود نبود. اتفاقاً در شب نیمه رمضان بچه ما متولد شد و اسمش را محمد حسن گذاشتیم.

از این گونه امور برای ایشان خیلی ظاهر می شد، اما ابداً ایشان اظهار نمی کنند و همین ها را هم راضی نیستند جایی نقل بشود، ولی برای اینکه مؤمنین بدانند که در این زمان هم خدا به بعضی از بندگانش عنایت دارد و اگر کسانی صادقانه راه بندگی خدا را طی کنند، خدا آنها را راهنمایی می کند؛ که: « والَّذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا: و حتماً آنان را که در راهِ ما تلاش و مجاهدت کنند، به راههای خود هدایت می کنیم. سوره عنکبوت/ 69 »

راه تکامل و انسانیت بسته نیست و در این زمان نیز کسانی که بخواهند راه تقرب خدا را طی کنند، در سایه عنایات ولی عصر(عج) و احیاناً به دست این چنین بندگانی که در بین مردم حضور دارند، می توانند به مراتبی از کمال و قرب خدا نایل گردند. اینها همه برای ما می تواند امید بخش باشد و بر ایمان ما بیفزاید.
اینها حقایق ثابتی است. شوخی نیست، حقایق عینی است که وجود دارد و می توانیم ببینیم و آثارش را درک کنیم و خود را قدری از شیفتگی به دنیا و زرق و برقهای آن رها کنیم و بدانیم که لذت و خوشی منحصر به لذتهای حیوانی و شیطانی نیست. انسان می تواند به کمالاتی و لذتهایی برسد که قابل مقایسه با این لذتهای مادی نیست؛ ولی افسوس که ضعف معرفت و ایمان از یک طرف، و هجوم عوامل شیطان داخلی و خارجی، انسانی و جنّی از طرف دیگر آن قدر زیاد است که کمتر به این گوهرهای گرانبها توجه می کنیم. »

آقای مسعودی نیز در این باره می گوید:
« هر کس به خدمت ایشان برسد، اگر توجه داشته باشد می بیند که ایشان درباره جهت خاصی که در او (مخاطب) وجود دارد بحث می کند. ما وقتی با آقای مصباح درس ایشان می رفتیم غالباً پیش از شروع درس درباره امور سیاسی یا اقتصادی یا امور معیشتی خودمان بحث می کردیم، زیرا آن زمان وضع معیشتی طلاب (ازجمله ما) خوب نبود، وقتی آقا می آمدند بدون هیچ مقدمه درست در همین رابطه بحث می کرد، و ما یقین می کردیم که آقا متوجه هست که ما چه بحث می کردیم. مثلاً وقتی ما می گفتیم: چه کار کنیم؟ وضع زندگیمان بد است، قرض داریم، نان شب نداریم. بلافاصله ایشان وقتی می نشستند می فرمودند: بله، طلاب زمان ما هم وضعشان اینطور بود. نداشتند، گرسنگی می خوردند، ولی صبر می کردند. و حکایتی از زندگی علمای گذشته را در این رابطه نقل می کردند.

به یاد دارم روزی با آقای مصباح گفتگو می کردیم: ما چیزی نداریم و نمی شود همیشه با نان خالی زندگی کرد. ایشان آن روز بعد از جلوس فرمودند: یک روز صبح بچه شیخ مرتضی انصاری(ره) نزد او آمد و گفت: آقا ما هیچ خورشتی نداریم، فقط نان خالی داریم. شیخ فرمود: نان تازه است، معلوم می شود که ایشان تازگی نان را خورشت می دانسته اند.
با بیان این مطلب ما یک مقدار آرام می شدیم که ما حداقل همراه نان، پنیر داریم.

آیت الله شیخ جواد کربلایی نیز می گوید:
« مرحوم آقای حاج عباس قوچانی که از شاگردان مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا علی قاضی (ره) بودند در یک جلسه خصوصی بعد از تعریف و تمجید بسیار از آیت الله بهجت، به بنده فرمودند: من در سفر خود به ایران برای تشرف به زیارت امام رضا علیه السلام خدمت آقای بهجت رسیدم و در جلسه خصوصی بعد از اصرار زیاد از ایشان خواستم که درباره حالات شخصی و الطاف حق تعالی نسبت به خودشان و برخی از مکاشفاتشان سخن بگویند. ایشان حدود بیست امر مهم الهی و لطف خاص الهی را که حق تعالی به ایشان عطا فرموده بود برای بنده نقل کردند واز من پیمان گرفتند که به کسی نگویم، ولی بنده یک مورد را به برخی از رفقا گفتم.
من(کربلایی) از آقای قوچانی با اصرار خواستم آن یکی را به بنده بفرمایند. فرمودند: ایشان فرمودند:
« بنده اگر بخواهم پشت سر خودم را ببینم، می بینم. »
سپس می فرمودند: بعد از چند سال دیگر بنده به ایران مسافرت کردم و خدمت آیت الله بهجت رسیدم باز در جلسه خصوصی عرض کردم: آنچه را که چند سال پیش به بنده فرمودید آیا در قوه خودش باقی است؟ فرمودند: بله. »
یکی از نزدیکان آقا می گوید:
« یک بار به فومن رفته بودم، یک روز مانده به مراجعت خدمت آقای اریب، از علمای فومن رفتم، ایشان چند سکه داد و گفت: یکی از اینها را به آیت الله بهجت بده. وقتی برگشتم آن را خدمت آقا دادم. دوباره که می خواستم به فومن بروم آیت الله بهجت، 1000 تومان به من داد و فرمود: این را با یک واسطه به آقای اریب بدهید. آن مقدار پول را بردم به یک بازاری دادم و گفتم: این را به آقای اریب بده و نگو چه کسی داده، من در مغازه او نشستم او رفت و برگشت و دیدم خیلی تعجب کرده است. گفتم: چه شد؟ گفت: وقتی این پول را به آقای اریب دادم، گفت: قسمتی از خانه ما خراب شده بود و تعمیر کار آمده و گفته بود که 1000 تومان می گیرم درست می کنم. من که پولی نداشتم، به تعمیر کار گفتم: فعلاً صبر کن و اینک این پول درست به اندازه مخارج تعمیر خانه است ».

یکی از دوستان می گوید:
« یکی از بستگان نزدیک من به مرض سرطان مبتلی گردید. اطباء گفتند: حتماً باید در اسرع وقت تحت عمل جراحی قرار گیرد، در غیر این صورت غده سرطانی به جاهای دیگر بدن نیز سرایت خواهد کرد. متحیر مانده بودیم که چه کنیم، آیا بیمار را عمل بکنیم یا نه؟ قرار شد خدمت آیت الله بهجت مراجعه و از ایشان طلب استخاره کنیم.
به محضر ایشان رسیدم و مشکل را بازگو نموده و طلب استخاره نمودم، آقا استخاره کردند و فرمودند: عمل لازم نیست، و مبلغی پول دادند که برای او صدقه بدهیم، و نیز دستور فرمودند مقداری آب زمزم را با تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام مخلوط کرده به قصد شفاء هر روز مقداری از آن به مریض بدهید تا بیاشامد، همچنین دستور فرمودند تعداد زیادی از فقرا را اطعام نماییم، و یا هر چند به مقدار کم به آنان صدقه پرداخت کنیم و ضمناً به فقرای و صدقه گیرندگان بگوییم برای سلامتی بیمار دعا کنند.

بلافاصله دستورات آقا را مو به مو اجراء کردیم و مریضه جهت توسل عازم حرم امام رضا علیه السلام گردید و مدت سه روز در آن حرم شریف به دعا و راز و نیاز پرداخت. حالات بسیار روحانی و عجیبی به او دست داد، پس از برگشت دیگر احساس درد نکرد.
بلافاصله روانه منزل آقا شدم تا ایشان را در جریان بگذارم و دستورات بعدی را بگیرم، که در میانه راه بین منزل و مسجد آقا را دیدم ناگهان پیش از آنکه سخنی بگویم. آقا پرسید: حال مریضه شما چطور است؟ گفتم: الحمدالله و قضایای مشهد را نقل کردم. آقا فرمودند: به همان دستورات عمل کنید، و برای امتحان به پزشک مراجعه کنید.

وقتی مریضه به پزشک مراجعه کرد، پزشک معالج از بیمار با تعجب می پرسد: شما کاری کرده اید یا جایی رفته اید؟ بیمار می گوید: چطور؟ دکتر با تعجب می گوید: خانم، مرض شما به طور ناباورانه کاهش یافته و هیچ احتیاجی به عمل ندارد، و مقدار باقی مانده از غده را با دارو حل می کنیم. هم اکنون الحمدلله مریضه ما بطور کامل شفا یافته و به زندگی خود ادامه می دهد. آنچه که برای ما جالب توجه بود استخاره ای بود که آقا فرمودند و گفتند: نیازی به عمل ندارد.

یکی از طلاب حوزه علمیه می نویسد:
« بنده در اوان طلبگی که در تهران مشغول تحصیل بودم، گاهی برای زیارت به قم مشرف می شدم، و براساس سفارش اکید مرحوم پدرم که می فرمود هر وقت قم رفتی نزد آیت الله بهجت هم برو، خدمت آقا رسیده و عرض ادبی می نمودم. روزی پدرم خود پرده از علت این سفارش زیاد برداشت و فرمود:

« روزی در مسجد بالا سر واقع در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام چشمانم به جمال دلربای حضرت ولی عصر(عج) روشن شد، شرم حضور و عظمت حضرت مانع از آن شد که مانند عاشقی که پس از مدتها به معشوقش رسیده با حضرت معاشقه نمایم، ولی پس از چند لحظه دیدم درست در همان مکان و نقطه ای که حضرت را دیده بودم آیت الله بهجت نشسته است. »
این دیدار را مرحوم ابوی یکی از دلایل عظمت آقا و چه بسا مرتبط بودن آن فقیه عظیم الشأن با حضرت ولی عصر(عج) می دانستند.

آقای قدس می گوید:
« یکی از روحانیون مازندران، که اینک رئیس دادگستری یکی از استانهای ایران است، برای حقیر نقل کرد: زمانی که آیت الله کوهستانی مازندرانی به رحمت ایزدی پیوستند، آقا زاده آن مرحوم خدمت آیت الله العظمی بهجت مشرف شدند آقا فرموده بودند:
« آقای شما که رحلت نمودند در آن عالم غوغا بر پا شد. » حقیر پرسیدم یعنی چه؟ شخص ناقل فرمودند: بیش از این نمی دانم.

آقای خسرو شاهی نیز در این رابطه می گوید:
« از یکی از طلاب که در قید حیات است شنیدم که می گفت: بعد از ازدواج، خانه ای در قم اجاره کردم، پس از استقرار در منزل، از نظر مالی دچار تنگدستی عجیبی شدیم تا روزی رسید که حتی به این فکر افتادیم که غذای شب را چگونه تهیه کنیم. و در شرایطی بودیم که نمی توانستیم از کسی قرض بگیریم. از خانه بیرون آمدم و برای زیارت به حرم حضرت معصومه علیها السلام مشرف شدم، پس از زیارت و هنگام خداحافظی دیدم کسی از پشت سر مقداری پول به من داد و گفت: این باید به شما برسد. برگشتم دیدم آیت الله العظمی بهجت است. در حالی که اصلاً به ایشان اظهار نیازی نکرده بودم. شبیه این قضیه را از یکی دیگر از طلاب نیز شنیده ام.

از اینجا به یاد مطلبی افتادم که آیت الله بهجت می فرمودند:
« آیا می شود مولایمان از ما بی خبر باشد یا ما را به حال خودمان وا بگذارد؟ اگر طلاب به وظایف خود عمل کنند نگران چیزی نباشند، خود مولا مواظب ما هست. اینطور نیست که ما را از چشم بیندازد. »

حجة السلام والمسلمین علم الهدی نیز می گوید:
« یکی از طلاب نقل می کرد که سالی برای تبلیغ می خواستم گیلان بروم، مخارج خانواده را فراهم کردم ولی هزینه راه را نداشتم ناچار به زیارت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها) مشرف شدم و گلایه و درددل کردم، ما که دربست در اختیار شما اهل بیت علیهم السلام هستیم و می خواهیم شریعت جدّتان را تبلیغ نماییم ولی کرایه راه نداریم، بالاخره بعد از زیارت قصد کردم به نماز جماعت حضرت آیت الله بهجت بروم.
 بعد از شرکت در نماز ظهر و عصر، هنگامی که ایشان می خواستند بروند، ناگهان به طرف من که در صف دوم نشسته بودم اشاره نمودند، من خیال کردم با کسی دیگر کار دارد دوباره اشاره کردند و فرمودند:
با تو هستم. بلند شدم و به حضورش رسیدم. فرمودند: پشت سر من بیا.
همراه با عده ای در رکاب ایشان رفتیم تا به دم در منزل ایشان رسیدیم. فرمودند: اینجا بایست تا من برگردم. داخل منزل تشریف بردند و بعد از چند دقیقه کوتاه برگشتند و دویست تومان پول ( که آن زمان خیلی ارزش داشت) به من دادند. عرض کردم: چه کنم؟ فرمود: مگر پول نخواستی؟ جریان یادم آمد.
عرض کردم: این پول زیاد است. فرمود: نه، چند نفر دیگر هم احتیاج دارند آنها را هم تأمین می کنی. به هر حال خداحافظی کردم و عازم تهران شدم، در خیابان چراغ گاز که ماشین های گیلان از آنجا حرکت می کردند دیدم چند نفر از رفقا نیز می خواهند برای تبلیغ به گیلان بروند ولی پول ندارند. گفتم: نگران نباشید پول رسیده است، اول رفتیم و نهاری صرف کردیم و بعد سوار ماشین شدیم و به محض رسیدن به مقصد آن دویست تومان نیز تمام شد.

باز هم او می گوید:
« شخصی می گفت: می خواستم به حج مشرف شوم، به حضور آیت الله العظمی بهجت رسیدم و عرض کردم: خداوند یک بلائی را ازما دور کرد و آن اینکه در مسافرتی ماشین ما به خاطر سرعت زیاد یا اشکال دیگر کاملاً وارونه شد ولی بحمدالله هیچ یک از ما آسیبی ندیدیم.
حضرت آیت الله فرمودند: بیست سال یا بیست و پنج سال پیش (تردید از گوینده است) نیز چنین گرفتاری برای شما پیش آمد ولی شما جان سالم بدر بردید. بعد یادم آمد که آقا راست می فرمایند. »

جناب حجة السلام والمسلمین حاج آقا شوشتری می فرمودند:
« شخصی خدمت آیت الله بهجت می رسد و می گوید: آقا! من اکثر شبها برای نماز شب خواب میمانم چه کار کنم؟ دعایی بفرمایید. آقا هم می فرمایند: چه ساعت دوست داری بیدار شوی؟ میگوید: ساعت سه نصف شب. آقای بهجت به ایشان می فرمایند: برو ان شاءالله بیدار می‌شوید. »
حاج آقا شوشتری ادامه می دهد:
« اینک چندین سال است از آن جریان می گذرد، و آن شخص به من گفت: از آن تاریخ به بعد هر شب سر همان ساعت بیدار می شوم، هر چند یک ساعت قبل خوابیده باشم، و هیچگاه نماز شبم ترک نشده است. و این از کرامات آیت الله بهجت است.

یکی از اساتید محترم اخلاق، مرقوم داشته اند که ایشان روزی به بنده فرمودند:
« فلانی، آیا می خواهی آنچه از اول عمرت تا به حال انجام داده ای و آنچه از حال تا آخر عمرت واقع خواهد شد، به تو بگویم؟! »

و نیز شخصی از برخی شبهات اعتقادی در رنج بوده، از شهرش به سوی «قم» حرکت می نماید و در آنجا مأوی می گیرد. شبی، آیت الله بهجت را در خواب می بیند و ایشان جواب شبهات را بر او ارائه می کنند؛ آن شخص از خواب که بر می خیزد در صادقه بودن رؤیا، خلجانی در قلبش پدید می آید و روز جمعه برای مطرح کردن آن شبهات به خدمت آیت الله بهجت می رسد، لب می گشاید که آنها را مطرح کند، ایشان می فرمایند:
« جواب همانهایی بود که در خواب به تو گفتم، تردید مکن! »

قضیه اقتدای مرحوم قاضی به ایشان را، آقازاده مرحوم آیه الله آقا ضیاء الدین آملی این گونه نقل کردند که روزی من و پدرم به محضر آیت الله العظمی بهجت رسیدیم و جمعی در آنجا حاضر بودند، پدرم در آنجا گفتند که قضیه ای را نقل می کنم و می خواهم که از زبان خودم بشنوید و بعد از آن نگوئید که از خودش نشیندیم، و آن اینکه:
« من با چشم خودم دیدم که در مسجد سهله یا کوفه (تردید از ناقل است) مرحوم قاضی( استاد اخلاق آیت الله العظمی بهجت ) به ایشان اقتدا نموده بودند. »
و با توجه به اینکه تولد معظم له سال 1334 هجری قمری است و سال 1348 ه.ق. به کربلای معلا مشرف و در سال 1352 ه.ق. به نجف اشرف مشرف شدند و سال رجعت ایشان به ایران سال 1364 ه.ق. بوده است، پس سن ایشان در آن هنگام، حدود 30 سال بوده است.

8. اهتمام ویژه به رعایت شرعیات

مهمترین ویژگی که در اولین نگاه از آیت الله بهجت مشاهده می شود اهتمام ایشان به رعایت آداب شرعی و سیره اهل بیت علیهم السلام می باشد.
آیت الله مصباح در این باره می گوید:
« همه علمای اخلاقی شیعه در اینکه راه صحیح تکامل، راه عبودیت است و انسان جز با اطاعت دستورات خدا نمی تواند به مقامی برسد، متفقند. مگر کسانی که انحرافاتی در فکر و رفتارشان باشد؛ اما بر اهمیت دادن به رعایت آداب شرعی و سیره اهل بیت علیهم السلام همه یکسان نیستند.
حضرت آقای بهجت(حفظه الله) هم شخصاً در رعایت آداب شرعی بسیار مقید هستند و ریزه کاریهای خاصی را در رفتارشان رعایت می کنند، که وصف آنها کار دشواری است.
اینک به عنوان نمونه یک نکته ای را نقل می کنم شاید اینها در تاریخ بماند و کسانی که مایل باشند از دستورات شرع پیروی کنند بدانند که تا کجاها باید انسان آداب شرعی را رعایت کند.
ملک مختصری در شمال، از پدرشان به ایشان به ارث رسیده بود که محصول برنج داشت و لااقل بخشی از مصرف خانه ایشان از آنجا تأمین می شد. ولی وقتی برنج را می آوردند ایشان مقید بودند که مقداری از آن (هر چند فرض کنید چند کیلو را) به همسایگان و دوستان اهداء کنند.
در جریان مبارزات، مدتی بود که بنده قم نبودم به مسافرت رفته بودم حتی نزدیکان ما هم درست اطلاع نداشتند که من کجا هستم. در این مدت ایشان یک بار کیسه ای برنج و بار دیگر مبلغی پول (که البته آن زمان هم خیلی زیاد نبود) به منزل ما فرستاده بودند، نکته اینجاست که مبلغ پول را توسط آقازاده خود علی آقا، و خانم خود ایشان به خانه ما فرستاده بودند و آقا زاده شان سر کوچه ایستاده بود و خانم ایشان آن را در منزل ما به خانواده ما داده بودند.
وقتی برگشتم و این جریان را شنیدم مدتی متحیر بودم که این چه سرّی بود که خانمشان تشریف بیاورند در منزل ما و این مبلغ را بدهند. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که یکی از آداب شرعی این است که اگر زنی شوهرش مسافرت هست مرد نامحرم در خانه اش نرود و اگر کاری هست به وسیله خانمی انجام بگیرد.
این قدر ظرافتها و ریزه کاریها در گفتار و رفتار و نشست و برخاست اولیای خدا وجود دارد که فهمیدن آنها خود یک علمی میخواهد، چه رسد به اینکه انسان بتواند دقیقاً آنها را رعایت کند، و همینهاست که بنده را در بندگی پیش می برد و پیش خدا عزیز می کند و به مقامات بلندش می رساند.
و نصیحت ایشان به کسانی که از ایشان دستور می خواهند، رعایت مسلّمات شرع است، و افرادی که نصیحتی می خواهند ایشان تأکید می کنند مسلمات شرع را درست رعایت بکنید. و آن چیزهای که مشکوک و مشتبه است در درجه بعد است.
ایشان یک استدلالی در این زمینه دارند که بسیار آموزنده است، و بنده هم از ایشان یاد گرفته ام و گاهی در سخنرانیها یا جاهای دیگر مطرح می کنم، و آن این است که:

خداوند که می خواهد بندگان را هدایت کند و به کمال برساند، اموری را که بیشتر در سعادت انسان مؤثر است بیشتر بیان می کند، لذا ما نیز اگر بخواهیم بفهمیم چه چیزهایی موجب سعادت انسان می شود، باید ببینم خداوند بر چه چیزهایی بیشتر تأکید کرده است. هر مطلبی که در قران و روایات و کلمات اهل بیت علیهم السلام و سیره عملی آنها بیشتر مورد توجه بوده، معلوم می شود در تکامل انسان بیشتر مؤثر است. از مهمترین آنها اهتمام به نماز است، این همه آیاتی که در قرآن درباره نماز آمده است و این همه روایاتی که درباره رعایت وقت نماز، حضور قلب در نماز و آداب نماز است شاید در هیچ بابی از ابواب فقه و دستورات شرع نداشته باشیم.
ایشان گاهی به عنوان طعن و طنز می گفتند: ماها برای تکامل مان دنبال یک چیزی می گردیم که نه خدا گفته نه پیغمبر و نه امامی...».

آیت الله شیخ جواد کربلایی نیز در این باره می گوید:
« آیت الله العظمی بهجت به بنده با یک آب و تابی می فرمودند:
« کی بر طبق مسلمات شرع مانند: ترک معاصی، اتیان واجبات و نوافل و قرائت قرآن در جای خلوت با حضور قلب، و خلاصه انجام عبادت با شرایط صحت و شرایط قبول و با محتوا بودن عبادت از حیث اسرار نماز و اسرار سایر عبادات عمل کرده ای تا نتایج آنها را بیابی، که حال از ما دستورالعمل برای سیر الی الله تعالی می خواهی، و گویا منتظری پیری از پشت کوه قاف بیاید و تو را راهنمایی کند! آیا این همه مسلمات شرع اطهر کافی نیست که کما هو حقه عمل کنی و به جایی برسی. »
خلاصه بنده از بیان ایشان فهمیدم که سالک باید کاملا" و از همه جهات مواظب ظواهر شرع مقدس بوده، و نسبت به حالات معنوی کتوم باشد مگر از اهلش. و اهل آن اندکند. »

چندی پیش نیز که بنده در قم درس اخلاق می گفتم ایشان به من فرمودند:
« آنچه را اهل علم می فهمند بگو، و ما فوق درک آنها را مگو. »

9. الگوی رفتاری مجسّم

یکی از ویژگیهای آیت الله بهجت که ایشان را از دیگر عالمان، و بلکه مجتهدان ممتاز می کند، الگوی رفتاری برگرفته از شیوه معصومین علیهم السلام است که گفتار و کردار، اعمّ از نشست و بر خاست، و سخن گفتن و خاموش بودن، و در نحوه انجام عبادات و راز و نیاز با معبود یکتا، و برخورد با افراد، و ... نمایان است. این ویژگی به گونه ای است که حتی هر انسان غافلی را به خدا متوجه می کند.

آیت الله مصباح در این باره می گوید:
« بنده از سال1331 که به قم آمدم با ایشان آشنا شدم، منزل ایشان جنب مدرسه حجتیه بود، و تقریبا" هر روز آقا را هم در راه و هم در حرم زیارت می کردم، چهره نورانی ایشان برای هر بیننده ای جاذبه داشت، و کیفیت نشست و برخاست و حرکات و سکنات ایشان جلب توجه می کرد و نشان می داد که ایشان در یک فضای معنوی خاصی زندگی می کند و توجه شان به فوق مطالبی است که دیگران به آن توجه دارند تقیّد ایشان به عبادات و سحر خیزی و زیارت حضرت معصومه علیها السلام و برنامه های متعددی که هر روز اجرا می کردند. همگی اولین چیزهایی بود که هر بیننده ای را به خود متوجه می کرد، مخصوصاً کسانی که دوست داشتند یک الگوی رفتاری برای خودسازی بشناسند و پیروی کنند.
آنچه بر این عوامل می افزود توجّهات خاص و نگاه های نافذ ایشان بود، گاهی نسبت به بعضی از افراد مثل یک جاذبه ای که روح طرف را به خود جذب کند، اثر می گذاشت.

به هر حال، این خصوصیات باعث شد که کنجکاوی ما تحریک بشود و ببینم ایشان کیست و چه خصوصیات و چه ویژگیهایی دارد. از دوستان و آشنایان و کسانی که احتمال می دادیم با ایشان بیشتر مأنوس باشند، تحقیق کردیم و برای ما روشن شد که ایشان هم از نظر علمی و هم از نظر معنوی ممتاز هستند. کم کم اجازه گرفتیم گاه گاهی به منزلشان برویم و از نصایحشان استفاده کنیم. »

10. تلاش برای سیر معنوی و تکامل دیگران

حضرت آیت الله حاج شیخ جواد کربلایی نقل می کردند:
« سالها قبل از حضرت آیت الله العظمی حاج ابوالقاسم خوئی(ره)، و نیز پیش از ایشان از آیت الله العظمی بهجت مدّظله شنیده بودم. که آقای خوئی در مبحث "استعمال لفظ در بیش از یک معنی" فرموده بودند که این گونه استعمال لفظ مستلزم دو لحاظ آلی و استقلالی در یک استعمال است، و لذا محال می باشد. »
ولی آیت الله بهجت در همان سنین جوانی به آیت الله خوئی عرض کرده بودند: ممکن است نفس انسان به مرتبه‌ای از قوه برسد که بتواند بین این دو لحاظ جمع کند.
در واقع ایشان این مطلب را بهانه کرده بودند برای انتباه آیت الله خوئی به لزوم تحصیل معارف الهیه و اتّصاف به صفات اولیاء الله.
آیت الله خوئی نیز علت عنوان این مطلب را از ایشان جویا شده بودند. بعد از توضیح آیت الله بهجت، ایشان پرسیده بودند به کی و کجا مراجعه کنم؟ و آیت الله بهجت، حضرت آیه الحقّ آقای سید علی قاضی (ره) را معرفی کرده ‌بودند.
سپس با وساطت آیت الله بهجت، جلسه ملاقاتی بین آیت الله قاضی و خوئی در صحن حضرت ابوالفضل علیه السلام ترتیب می یابد و یک ساعت و نیم به طول می انجامد.
آیت الله خوئی بعدها به بنده (کربلایی) فرمودند: ما تسلیم شدیم و تحت تأثیر قرار گرفتیم و سخنان ایشان را پذیرفتم. ایشان برنامه و شرائط ویژه ای ارائه فرمودند؛ که می بایست با لباس مخصوص، ذکر مخصوص و به تعداد مشخص تکرار انجام شود، همه شرائط را آماده نمودم و تصمیم گرفتم که ساعت دو بعد از ظهر در جای مناسب و خلوتی در حرم حضرت علی علیه السلام شروع کنم، ولی متأسفانه هنگامی که تمام شرایط را فراهم کردم و خواستم ذکر را بگویم هر چه فکر کردم آن ذکر به یادم نیامد، مأیوس شدم و به خود گفتم: ابوالقاسم! تو را برای این کار نخواسته‌اند .
آن ذکر این بود:« لا إله إلا هو، و علی الله فلیتوکّل المؤمنون: معبودی جز او (خدا) نیست، پس مؤمنان تنها باید بر خدا توکل کنند. سوره تغابن/13 »

آقای مسعودی نیز در این باره می گوید:
« در هر صورت، ایشان برای عده ای امور تربیتی را اجرا می کردند گاهی به شخصی پیغام می دادند که:
این کار را بکن، یا فلان کار را نکن. یا این مسأله خوب است که این طور باشد.
یک روز به خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم: آقا وضع زندگی ما خیلی سخت شده است، پول نداریم چه کار کنیم؟ ایشان یک ذکری به من گفتند که من آن ذکر را ادامه دادم، و از آن روز تا به حال هنوز بی پول نشده ایم. ایشان فرمودند: پیش خودت باشد. و من هر روز انجام می دهم. »

11- نظم و برنامه ریزی در کارها

یکی از شاگردان آقا می نویسد:
« حضرت آقا در کارشان دقیق و منظم هستند به عنوان مثال حتی برنامه ریزی کرده اند که از در منزل تا مسجد مشغول فلان ذکر، و بعد از آن ذکر خاصی را بگویند، تا وقت ایشان ضایع نگردد، و نوافل یومیه را نیز به همین منوال برنامه ریزی نموده اند. »
یکی از فضلای قم می نگارد:
« روزی نزدیک غروب چند دقیقه ای سر کوچه منزل آیت الله بهجت (مدظله) ایستادم تا همراه ایشان به مسجد بروم، ولی چون هوا مقداری تاریک شده بود با خودم گفتم ممکن است ایشان از منزل خارج شده و به مسجد تشریف برده باشند.
لذا به طرف مسجد حرکت کردم ولی دیدم هنوز ایشان تشریف نیاورده اند. از یکی از دوستان که همراه من بود خداحافظی کردم و قصدم این بود که بر گردم واز فرصت استفاده نموده و در فاصله حرکت معظّم له تا مسجد پرسشی مطرح کنم.
در فاصله زمانی که از مسجد می آمدم سعی کردم پرسشی را در نظر بگیرم چون سؤال خاصی را از پیش در نظر نداشتم.
حقیقت این بود که مقصودم از این مزاحمتها و طرح سؤالها بیشتر این بود که بهانه ای برای سخن گفتن و به حرف آمدن بزرگانی مثل ایشان فراهم کنم، چرا که معتقدم نَفَس گرم و مسیحایی این بندگان خوب خدا در نفوس ما اثر می کند، و در فرمایشاتشان یک کلمه و یک نکته ظریف مطرح می شود که به انسان نهیب می زند و فرد را از غفلت خارج می کند.
خلاصه این سؤال را در نظر آوردم: اینکه در قرآن کریم آمده است که خداوند « مبدل السیئات بالحسنات: تبدیل کننده بدیها به خوبیها » است به چه معناست؟ چگونه ممکن است سیئه به حسنه تبدیل شود؟ وقتی ایشان نزدیک شدند، سلام کردم و سپس عرض کردم: حاج آقا سؤالی داشتم اگر اجازه هست مطرح کنم؟ ایشان بلافاصله دستشان را به حالت نفی تکان دادند و با لحن تندی فرمودند:
« ابداً! هیچ! نه وقتش را دارم و نه حالش را! وقت گذشته است نماز دیر شده و منتظرند! شما هم متوجه باشید که سؤالاتتان از این جور سؤالات نباشد. سپس نگاهی سر تعظیم به سوی حرم حضرت معصومه علیها السلام فرو آورده و سلامی کرده و داخل مسجد شدند!
حقیقت این بود که من حسابی به اصطلاح جا خوردم و در برابر این برخورد معظم له واقعا" دست و پایم لرزید. لذا یکی دو قدم عقب کشیدم و به دنبال ایشان وارد مسجد شدم. در نماز هم حواسم پرت بود و تماماً راجع به این جریان و علت آن و منظور معظم له فکر می کردم. بعد از نماز هم در همین زمینه فکر می کردم.

در مجموع از این برخورد فهمیدم همانطور که خداوند قهر و رحمتش هر دو به نفع بندگان است، به نظر خودم یک احتمال این بود که ایشان می خواستند بفهمانند که انسان قبل از نماز باید خود را مهیای اقامه آن کند، ذکری بگوید، توجهی پیدا کند، و آمادگی روحی و نفسانی برای نماز و سخن گفتن با خدا پیدا کند، خود ایشان نیز در حین آمدن به مسجد مشغول ذکر بودند و بدین وسیله برای نماز مهیا می شدند.

احتمال دیگر این بود که چون دیدند من از روبروی ایشان می آیم و به محض دیدن ایشان جلو رفتم سؤال را مطرح کردم، خواستند بفهمانند که این کار درستی نیست. البته من از مسجد بر گشته بودم و می خواستم از فرصت استفاده کرده، و در بین راه از ایشان بهره ای بر گیرم.
احتمال سوم این بود که ایشان از سؤال جور کردن فوری من و آنچه در ضمیر من گذشته بود ـ که در واقع سؤال کردن من چیزی جز بهانه به حرف کشیدن ایشان نبودـ خبردار بودند و با این برخورد از ما فی الضمیر من خبر دادند. و البته جای تعجب ندارد چرا که خود ایشان به دوستان ما گفته بودند که در گذشته هر طلبه ای در نجف اشرف که «طی الارض» نداشت بین طلاب دیگر انگشت نما بود. یعنی این گونه امور خارق العاده بایستی برای طلبه و علما، عادی و طبیعی باشد. »

12. دائم الذکر بودن

حجة السلام والمسلمین خسرو شاهی می گوید:
« یکی از خصوصیات بارز آیت الله بهجت دائم الذکر بودن ایشان‌است.
روزی ایشان هنگام بازگشت پس از اقامه نماز جماعت از مسجد به طرف منزل، به طلابی که همراه و پشت سر ایشان حرکت می کردند، رو کردند و فرمودند: با من کاری دارید؟ گفتند: نه می خواهیم همراه حضرتعالی چند قدمی برداریم وهمراهی شما نصیب ما بشود. ایشان فرمودند: من از مسجد تا منزل برنامه ای برای ذکر گفتن دارم، چون فکر می کنم شما با من کاری دارید ذکر را متوقف می کنم، و وقتی منزل می رسم می بینم برنامه ام کامل انجام نشده است و ناراحت می شوم. »

13. اندیشیدن پس از سخن گفتن

نیز آقای خسرو شاهی می گوید:
« یکی از ویژگیهای بارز ایشان آن است که وقتی می خواهند مطلبی بفرمایند، علاوه بر رعایت مقتضی حال، اول فکر می کنند. حتی در این زمینه فکر می کنند که مطلب را چگونه و در چه قالب و جملاتی بگویند. تا از سویی کوتاه باشد و از جهتی رساتر بوده و بهتر مطلب را برساند. »

14. کتوم بودن

آقای مصباح در این باره می گوید:
« یکی از ویژگیهای ایشان این است که در اظهار مقامات معنوی کتوم هستند، و بسیار نادر اتفاق می افتد که چیزی بگویند و یا به گونه ای رفتار کنند که شخص متوجه و مطمئن شود که ایشان یک امر خارق العاده ای را انجام داد، و یا علم خارق العاده ای دارند؛ ولی افرادی که ارتباط نزدیک با ایشان دارند در طول سالها زندگی و معاشرت با ایشان گاهی به نکته هایی برخورد کرده اند که نشانه های قطعی است برای اینکه ایشان قدرتهایی بیش از آنچه دیگران دارند، در اختیار شان است. »

 

15. تربیت غیر مستقیم

دراین باره باز آقای مصباح می گوید:
« برای اینکه از نکات اخلاقی ایشان استفاده کنیم معمولاً چند دقیقه ای زودتر در جلسه درس حاضر می شدیم، و ایشان معمولاً پیش از درس تشریف می آوردند و در اتاق محل درس جلوس می فرمودند و به صورتهای مختلف و غالباً بلکه همیشه بطور غیر مستقیم نصیحت می کرد. یعنی همین که می نشستند یک حدیثی می خواندند، یا یک داستان تاریخی نقل می کردند، ولی حدیثی یا ذکر آن داستان تاریخی با رفتار روز گذشته چنان تناسب داشت که گویی ایشان دارند حالات ما را بیان می کنند، و به این صورت نقصها موجود در رفتار ما را با نقل حدیث یا ذکر داستان و یا جریان تاریخی به ما گوشزد می کرد.

و این مطلبی بود که سایر دوستان نیز بدان اذعان داشتند و می گفتند: ایشان یک مطالبی می گویند که درست منطبق می شود بر زندگی ما، و با ذکر آن داستان یا حدیث مشکلات ما را در زندگی حل می کنند و قصور و اشتباهاتمان را به ما گوشزد می کنند.

به هر حال روش تربیتی ایشان در برخورد با دیگران به طور مستقیم نبود و نمی گفتند که این کار را بکنید یا نکنید، یا فلان کار بد را انجام دادید بلکه با ذکر حدیث، جریان تاریخی و داستانی شخص را متوجه نقص کارش می کردند و به او گوشزد می کردند که خودش را اصلاح کند. »

 
+ نوشته شده در  جمعه دوم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:53  توسط عزیز رحیمی  | 

img/daneshnameh_up/c/cd/Margekhorshid1.jpg
img/daneshnameh_up/c/c2/Margekhorshid2.jpg
img/daneshnameh_up/c/c4/Margekhorshid3.jpg
img/daneshnameh_up/c/cf/Margekhorshid4.jpg
img/daneshnameh_up/0/0a/Margekhorshid5.jpg
img/daneshnameh_up/c/c0/Margekhorshid6.jpg
img/daneshnameh_up/7/73/Margekhorshid7.jpg
img/daneshnameh_up/4/49/Margekhorshid8.jpg
img/daneshnameh_up/e/e4/Margekhorshid9.jpg
img/daneshnameh_up/2/28/Margekhorshid10.jpg
img/daneshnameh_up/2/29/Margekhorshid11.jpg
img/daneshnameh_up/f/fd/Margekhorshid12.jpg

آیا ستاره‌ها زنده‌اند؟!

ستاره شناسان ستاره‌ها را مانند موجودات زنده می‌دانند که مراحل تولد ، زندگی و مرگ را در طول عمر خود می‌گذرانند. این مراحل که برای انسان حدود چند ده سال طول می‌کشد. در مورد ستاره‌ها از چند میلیون تا چند میلیارد سال متغیر است. یک ستاره پس از تولد و گذران عمر ، وارد مرحله مرگ و پایان موجودیت می‌شود. خورشید ما هم که یک ستاره است، از این قاعده مستثنی نیست.

غول سرخ خورشید

ذخایر هیدروژن خورشید به ما این وعده را می‌دهد که تا حدود 5 میلیارد سال دیگر دغدغه‌ای نداشته باشیم. خورشید تقریبا بصورت امروزی ، ستاره‌ای زرد که به اندازه قرص ماه دیده می‌شود، خواهد بود. ولی 5 میلیارد سال بعد بیشتر هیدروژن موجود در هسته خورشید ، گداخته شده و صرف تهیه هلیوم می‌شود. در آن زمان جاذبه باعث انقباض هسته شده و فشار و دمای آن را افزایش خواهد داد. هیدروژن شروع به سوختن در پوسته اطراف هسته خواهد کرد.

انرژی حاصل از همجوشی هسته‌ای در پوسته ، باعث انبساط لایه‌های خارجی خواهد شد، تا اینکه خورشید تبدیل به یک غول سرخ شود. هلیوم هم به کربن و اکسیژن تبدیل خواهد شد.

خورشید کوتوله

وقتی خورشید منبسط می‌شود تا تبدیل به یک غول سرخ شود ، قطرش حدود 150 برابر بزرگتر می‌شود (بدلیل همین افزایش حجم است که غول نامیده می‌شود). با افزایش حجم ، دمای سطح خورشید به آرامی کاهش می‌یابد و گازهای منبسط شده و داغ حرارت خود را از دست می‌دهند. رنگ خورشید از زرد به نارنجی و سپس قرمز تغییر می‌کند. بخاطر بزرگتر شدن سطح خورشید ، درخشندگی آن هزار برابر افزایش یافته و نور بیشتری ساطع می‌کند.

خورشید مدت 100 میلیون سال را به شکل یک غول سرخ سپری خواهد کرد، سپس لایه‌های سست بیرونی از آن جدا خواهند شد. سرانجام خورشید به شکل یک کوتوله سفید باقی مانده و به تدریج از بین خواهد رفت.

زمین سوگوار

 • در مراحل پایانی عمر خورشید ، هنگامی که این ستاره به غول سرخ تبدیل می‌شود، از آسمان آبی گرفته تا سایه رنگهای سپیده و شامگاه ، کلیه پدیده‌های جوی ، عمیقا تحت تأثیر قرار می‌گیرند. زمین سرد نمی‌شود بلکه برعکس افزایش ‌مساحت خورشید ، کاهش دما را جبران می‌کند و دما از حد معمول هم بسیار فراتر می‌رود. تمام موجودات زنده از بین می‌روند و زمین در غم از دست دادن آنها و خورشید به سوگ می‌نشیند.

 • با افزایش دما یخ پهنه‌های قطبی شروع به ذوب شدن می‌کنند. سطح اقیانوسها بالا می‌آیند و لایه ضخیمی از ابر ایجاد می‌کنند که برای مدتی خورشید را پنهان می‌کند. این ابرها تقابل اقلیمی میان قطبها و استوا را از بین می‌برند. نوعی جنگل آمازون داغ و مرطوب سراسر زمین را می‌پوشاند. سپس جو زمین شروع به تبخیر شدن می‌کند. گیاهان خشک شعله‌ور می‌شوند. شعله‌های آتش با استفاده از اکسیژن باقیمانده ، همه مواد آلی موجود را مصرف می‌کند. طبیعتی شبیه به ماه کنونی پدید می‌آید.

 • در صخره سنگهای قاره‌ای و اعماق حوزه‌هایی که تبخیر شده‌اند، حاکمیت عصر معادن بار دیگر جایگاهی را که در نخستین سالهای عمر سیاره داشت، باز می‌یابد. پس از گذشت چند صد هزار سال ، خود صخره نیز شروع به ذوب شدن می‌کند. زیر آبشاری از حرارت سرخ ، امواج گدازه های فروزان از کوهها سرازیر و در اعماق اقیانوسهای کهن جمع می‌شوند. خورشید سرخ به گسترش خود ادامه می‌دهد و باد نیرومند ستاره‌ای به بیرون می‌فرستد.

  سیارات عطارد و زهره تحت تأثیر آن به آرامی تبخیر می‌شوند. این توفان شدید مواد آنها را جارو کرده و به صورت امواج متلاطمی از بخار به هوا می‌فرستد. از این ماده رقیق ممکن است سحابیهای جدید شکل گرفته و در میان آنها ستارگان و منظومه‌های سیاره‌ای جدید پدیدار شوند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 9:24  توسط عزیز رحیمی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 8:35  توسط عزیز رحیمی  | 

atom-100x60.jpg
آیا تا کنون به آسمان این شهر خیره شده اید. بی شک آسمان کرمان یکی از بهترین مکانهای کره زمین برای رصد ستاره ها و اجرام آسمانی می باشد. ساختاری زیبا با ترکیبی خارق العاده که چشم هر جنبندهای را محسور خود می سازد. در این بخش شما را با زیباترین نگین آسمان آشنا خواهیم کرد

ستاره های دنباله دار:

ستاره های دنبالهدار اجرام جالب توجهی هستند که در میان سیاره ها سرگردانن و از گذشته های دور شناخته شده هستند. زمانی آنها را نشانه هایی از وقایع آینده می دانستند و حتی تا چندی قبل بعضی ها از آن وحشت می کردند و بعضی دیگر آنها را به فال نیک می گرفتند.
در اواخر دهه 1990 بسیاری عقیده داشتند که رسیدن ستاره هالی به نزدیک زمین به معنای پایان دنیا خواهد بود!اما اکنون مشخص شده است که ستاره های دنباله دار دیگر اعضا منظومه شمسی ما هستند که مدار های بسیار بسیار طولانی خود را که ممکن است میلیون ها سال طول بکشد را طی می کنند. البته اگر آنقدر باقی بمانند که بتوانند آن را طی کنند.
مدار بعضی از آنها با ماورائ مدار سیاره پلوتو آغاز شده و تا درون مدار سیاره تیر ادامه دارد. یک ستاره دنباله دار در حالی که به مرکز منظومه شمسی نزدیک می شود با مواجه شدن با بادهای خورشیدی تغییراتی پیدا می کند و این ستاره دنباله دار کوچک که زمانی قابل دیدن نبود دنباله درخشانی پیدا می کند که ممکن است نیمی از پهنای آسمان را بپوشاند.
بر اثر وجود بادهای خورشیدی و نو ر خورشید جهت دنباله این ستاره همواره به سوی سمت مخالف خورشید است و تا زمانی که ستاره دنباله دار منظومه شمسی داخلی را ترک نکرده به دنبال ستاره حرکت می کند.
دنباله ستاره دنباله دار کاملا غیر مادیست و چندی پیش کره زمین بدون اینکه صدمه ای ببیند از میان یکی از آنها عبور کرد.

ساختار ستارههای دنباله دار:

ستاره های دنباله دار را گلوله های برفی غبار آلود نامیدهاند. هسته آنها از یخهای خشک و سنگ تشکیل شده اغلب کوچک هستند و شکل منظمی ندارند. برای مثال شکل هسته ستاره دنباله دار هالی شبیه به سیب زمینی است و طول و عرض آن هر کدام به سختی به 15 و 8 کیلو متر می رسند.
تصور می شود که این هسته از زمان تولد منظئمه شمسی تا کنون تغریبا بدون تغییر باقی مانده. به همین دلیل احتمالا ستاره های دنباله دار اطلاعات مهمی را درباره پیدایش جهان با خود دارند. در حالی که ستاره دنباله دار به سوی مناطق داخلی منظومه شمسی حرکت می کند حرارت خو رشید باعث بخار شدن مواد موجود در هسته آن شده و دنباله و گیسوی ستاره دنباله دار به وجود میآید.
گیسو سر ستاره به حساب می آید و شکل مشخصی ندارد و مانند دنباله از غبار و گازهای یونیزه ترکیب شده است. سفینه ای که با ستاره هالی ملاقات کرد مشخص کرد که این مواد به طور منظم از هسته بخار نمی شوند بلکه به صورت فوران و با سرعت زیاد آن را ترک می کنند. و این مسئله بار دیگر ستاره شناسان را شگفت زده کرد .
جالب تو جه ترین قسمت دنباله آن است خیلی از ستاره های دنباله دار از دو دنباله یکی گازی . دیگری غباری و زاویه ای تشکیل شده اند.علت این تفاوت اختلاف جزئی فشار تشعشعی این دو ماده است .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 13:20  توسط عزیز رحیمی  | 

آیا تا بحال به سرماخوردگی یا حساسیت شدیدی دچار شده اید که به مدت زیادی طول کشیده و بهبود نمی یابد؟ اگر چنین بوده احتمالاً دچار سینوزیت شده اید. این بیماری از بیماریهای شایع است و از آنجا که تعدادی از موارد بیماری با سرماخوردگی یا حساسیت  اشتباه گرفته می شود و فرد به پزشک مراجعه نمی کند، شیوع آن بیشتر از مواردی است که تشخیص داده می شود.

  برای اینکه شما در مراحل اولیه بیماری متوجه ابتلای خود به سینوزیت شوید باید به سؤالات زیر پاسخ دهید. اگر به ۳ مورد سؤالات پاسخ « بله » دارید، احتمالاً مبتلا به سینوزیت شده اید و باید به پزشک مراجعه کنید. علت سینوزیت می تواند از عفوت با باکتری، قارچ و یا التهاب در نتیجه حساسیت  باشد ولی در هر صورت مراجعه به پزشک ضروری است.

۱-    آیا با فشار بر روی گونه های خود دچار درد می شوید؟

۲-   آیا از سر درد رنج می برید ؟

۳-  آیا دچار گرفتگی و احتقان بینی شده اید؟

۴-  آیا ترشحات بینی شما غلیظ و برنگ زرد – سبز می باشد ؟

۵-    آیا مبتلا به تب خفیف ( ۸/۳۷-۲/۳۷ ) می باشید ؟

۶-   آیا تنفس شما بد بو شده است ؟

۷-   آیا در دندانهای بالائی خود احساس درد می کنید ؟

همانطور که گفته شد اگر به ۳ مورد جواب مثبت بود باید به پزشک مراجعه کرد تا احتمال ابتلا به سینوزیت بررسی شود .

·    سینوزیت چیست ؟

سینوزیت حاد باکتریائی، عفونت حفرات سینوس است که به باکتری آلوده شده اند. این بیماری معمولاً در پی یک سرماخوردگی ، حملات حساسیت  و با تحریک توسط آلوده کننده های محیطی ایجاد می شود و بر خلاف سرماخوردگی و یا حساسیت ، تشخیص و درمان سینوزیت با پزشک بوده و به آنتی بیوتیک نیاز دارد. تا هم عفونت درمان شده و هم از ایجاد عوارض بعدی جلوگیری شود.

در حالت عادی ترشحات داخل سینوسها به درون فضای بینی تخلیه می شود و در هنگام ابتلا به سرماخوردگی و یا حساسیت  ، سینوسها ملتهب شده و در تخلیه ترشحات خود دچار مشکل می شوند که این قضیه می تواند باعث احتقان و سپس عفونت سینوس شود. تشخیص سینوزیت حاد پس از معاینه و پرسشهای پزشک در مورد علائم شما داده می شود ممکن است از عکس رادیولوژیک سینوسها و گاهی نمونه ترشحات سینوس شما برای آزمایش وجود باکتری در آن استفاده شود.

چه موقع سینوزیت حاد تبدیل به سینوزیت مزمن می شود ؟

اگر فرد بطور مکرر مبتلا به سینوزیت حاد شود و یا عفونت سینوس او برای مدت ۳ ماه یا بیشتر باقی بماند ممکن است به سینوزیت مزمن تبدیل شود. علائم سینوزیت مزمن ممکن است خفیف تر از نوع حاد باشد ولی عدم درمان سینوزیت مزمن می تواند باعث آسیب و تخریب سینوسها و استخوان گونه شود که گاهی ترمیم آن نیاز به جراحی خواهد داشت.

·      درمان سینوزیت

درمان سینوزیت باکتریائی باید با آنتی بیوتیک مناسب صورت گیرد. علاوه بر آنتی بیوتیک گاهی اسپرهای دهان و یا بینی . یا قطره های ضد احتقان ممکن است برای رفع احتقان تجویز شود، گرچه باید از مصرف اسپری بینی و قطره بدون تجویز پزشک به مدت طولانی خودداری کرد. همچنین تنفس در هوای مرطوب و شستشوی بینی با محلولهای استریل نیز می تواند مفید باشد.

گاهی بیمار به یک آنتی بیوتیک جواب نمی دهد.این بعلت مقاومت باکتری به این آنتی بیوتیک است که این پدیده درمان سینوزیت را مشکل می کند . بیماران می توانند با توجه به توصیه های پزشک از بروز این حالت جلوگیری کنند. اگر به هر دلیل برای شما توسط پزشک آنتی بیوتیکی تجویز شد، توجه داشته باشید که در تمام طول مدت تعیین شده باید آنتی بیوتیک را مصرف کنید و اگر پس از چند روز احساس بهبودی کردید، هرگز درمان خود را قطع نکنید چون این کار باعث ایجاد باکتریهای مقاوم می شود.

اما درمان سینوزیت مزمن کمی متفاوت است. گرچه گاهی آنتی بیوتیک درمانی شدید، برای آن انجام می شود ولی گاهی برای درمان نیاز به جراحی است تا انسداد ایجاد شده در مسیر سینوس رفع شود. علاوه بر جراحی باز، امروزه جراحی سینوس با کمک اندوسکوپ نیز میسر شده است. با این وسیله جراح می تواند مستقیماً داخل سینوس را مشاهده کند و همزمان هر عاملی که غیر طبیعی بنظر می رسد مثل بافت بیمار و یا پولیپ را برداشته و یا کانالهای باریک بین سینوسها را پاک کند.

·   پیشگیری

برای اینکه در هنگام ابتلا به سرماخوردگی و یا حملات حساسیت  به سینوزیت دچار نشوید باید سینوسهای خود را در این مواقع مرتب پاک کنید و برای اینکار :

۱-   از داروهای ضد احتقان خوراکی و یا قطره یا اسپری ضد احتقان بینی ( برای دوره کوتاه) استفاده کنید.

۲-   مرتب فین کنید و بینی خود را از ترشحات پاکیزه کنید.

۳-  مقادیر زیادی آب بنوشید تا ترشحات بینی شما رقیق بماند.

۴-  از مسافرتهای هوائی در مواقع ابتلا به سرماخوردگی و حساسیت  پرهیز کنید و اگر مجبور به این کار هستید از اسپری های ضد احتقان قبل از بلند شدن هواپیما استفاده کنید تا از انسداد سینوس و عدم تخلیه ترشحات آن جلوگیری شود.

۵-  اگر مبتلا به حساسیت  هستید از چیزهائی که باعث تحریک شما و شروع حساسیت  و علائم آن
می شود اجتناب کنید و در صورت ابتلا به حساسیت  از آنتی هیستامین و اسپری بینی برای کنترل آن استفاده کنید.

·   سینوزیت در کودکان

در کودکان تکامل سینوسها تا حدود ۲۰ سالگی ادامه دارد ولی کودکان نیز می توانند به سینوزیت مبتلا شوند. تشخیص سینوزیت در کودکان مشکل است زیرا عفونتهای تنفسی در آنها بسیار شایعتر بوده و همچنین علائم در کودکان می توانند خفیف بوده و تشخیص را مشکل کنند. علائم زیر در کودکان می تواند ناشی از سینوزیت بوده و باید در صورت مشاهده آنها به پزشک مراجعه کرد :

-  سرماخوردگی که بیش از ۱۴-۱۰ روز طول کشیده و گاهی با تب خفیف همراه است

- ترشحات بینی غلیظ برنگ زرد – سبز

-  ترشحات پشت حلق که گاهی باعث گلو درد ، تنفس بدبو،سرفه ، تهوع و یا استفراغ می شود.

-  سردرد ( معمولاً زیر ۶ سال وجود ندارد )

-   تحریک پذیری یا خستگی

-  تورم اطراف چشم

  اگر علیرغم درمان مناسب طبی این علائم پا برجا ماند، باید بدنبال پیدا کردن یک عامل
زمینه ای که باعث سینوزیت می شود، بود که در این میان باید حتماً حساسیت  و عفونتهای مکرر تنفسی بعنوان عوامل زمینه ای در نظر گرفته شوند.


+ نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 1:52  توسط عزیز رحیمی  | 

شرايط شوهران ايده آل


1. شرافت خانوادگى و ديانت
ثروت، شهرت و قدرت هرگز از نشانه‎هاى شرافت خانوادگى به شمار نمي‎رود. چه بسيار پسران جوانى كه در خانواده‎هاى فقير گمنام و ضعيف زندگي مي‎كنند و از شرافتمندترين مردان روى زمين هستند و چه بسيار پسران ثروتمندى كه در دنيايى از ماديّت و شهرت و قدرت قرار دارند و از شرافت و شرافتمندى بويى نبرده‎اند.
ملاك شرافتمند بودن شخص بسته به ديانت و معنويت اوست، معنويت و توجه به حلال و حرام خداوند است كه انسان را در برابر مشكلات و حوادث غير مترقبه زندگى پايدار مي‎سازد و از اين گذشته در ايجاد كانون گرم خانواده و تربيت فرزندان بسيار مؤثر و نقش كليدى را ايفا مي‎كند.
بنابراين دختران جوانى كه قصد انتخاب همسرى را دارند، ابتدا بايد شرافت خانوادگى و ديانت همسر آينده خود را در نظر بگيرند و هرگز فريب ثروت، شهرت و يا قدرت مادى شخصى را نخورند.
2. خوش خلقى
شخصي به نام «حسين بن بشّار» به امام رضا ـ عليه السّلام ـ نامه‎اى نوشت و ضمن آن دربارة خواستگارى كه براى دخترش آمده بود كسب تكليف كرد، وى از امام ـ عليه السّلام ـ پرسيده بود: شخصى از خويشاوندانم براى خواستگارى دخترم آمده است كه بد اخلاق است، چه كنم آيا دخترم را به او بدهم يا نه؟
حضرت در جواب نوشتند: لا تزوّجه ان كان سيّيء الخلق.
اگر بد اخلاق است، دخترت را به او نده.
3. سلامت جسم و روح
سلامت جسم و روح در برخوردارى از لذّتهاى مشروع خانواده و سلامت فرزندان نقش مؤثرى دارد، در نظر گرفتن اين شرط نيز مورد توصيه كارشناسان مسايل خانواده است.
4. عقل
امير مؤمنان ـ عليه السّلام ـ فرمودند:
از ازدواج احمق بپرهيز، زيرا مصاحبت و همراهى با او بلاست و فرزندانش نيز تباه مي‎شوند.
5. زيبايى
همانگونه كه پسران جوان بايد در انتخاب همسر زيبايى را مدّ نظر قرار بدهند، دختران جوان نيز نبايد از اين نكته غافل شوند.
زيبايى ظاهرى به حلاوت و شيريني زندگى مي‎افزايد و استحكام روابط كانون كوچك خانواده را دو چندان مي‎كند. بنابراين بايد از هر دو طرف اين نكته مدّ نظر قرار گرفته شود تا با صفا و صميمت در ايجاد كانونى گرم براى آينده‎اى درخشان زمينه را فراهم آورند.
ناگفته روشن است كه «زيبايي» بايد در كنار صفات ديگرى مانن ديانت، عفت خوش خلقى و شرافت خانوادگى مدّ نظر قرار گيرد، و الّا به تنهايى هرگز ملاك و برترى در انتخاب نخواهد بود.
6. علم و سواد.
7. تناسب خانوادگى
8. تناسب و توازن جسمى و سنّى
9. تناسب مالى و مادى در خانواده هر دو.
10. شغل و كار
انسان بى كار گذشته از اينكه در تأمين زندگى خود دچار مشكلات و معضلات فراوانى مي‎شود، خانواده و فرزندان او نيز در فشار و سختى قرار خواهند داشت.
بطور كلى انسان بى كار به خاطر آنكه فرصت زيادى دارد، از سوى عوامل سقوط و انحطاط و مفاسد اخلاقى زيادى تهديد مي‎شود. رسول گرامى اسلام كه درود خداوند بر او باد، هر جوانى را كه مي‎ديد ابتداء از شغل و حرفة او سؤال مي‎كرد، اگر مي‎شنيد كه جوان بيكار است مي‎فرمود: از چشمم افتادى، مي‎پرسيدند چرا؟ حضرت مي‎فرمود: لانّ المؤمن اذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه.
چون اگر مؤمن كارى نداشته باشد از راه دين فروشى زندگى مي‎كند.
بنابراين شغل و داشتن حرفه براى شوهران لازم و ضرورى است.
البته قابل تذكر است كه نبايد به دنبال شغل پر در آمد بود، مثلا شوهرى كه از راه كسب حلال در آمدى دارد و فردى متدين و با مسئوليت است را نبايد با فردي بى دين و لاابالى كه شغل پر درآمدى دارد تعويض نمود.

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مرداد ۱۳۸۶ساعت 18:18  توسط عزیز رحیمی  | 

عشق به زيبايى در دختران


عشق به زيبايى و جمال ظاهرى، يكى از تمايلات و خواسته‎هاى فطرى بشر است. تمام طبقات مردم به زيبايى ارج مي‎نهند و يكي از مهمترين علل و دلبستگى خود را به هر چيز و هر كسى جمال و زيبايى آن به حساب مي‎آورند.
گر چه اين علاقه در بين تمام افراد بشر قرار دارد، امّا دختران جوان بيش از اقشار مختلف ديگر به جمال و زيبايى علاقه‎مند هستند. اين علاقه در دوران حساس بلوغ بيشتر خود را نشان داده و دخترانى كه قدم به اين دوران مهم مي‎گذارند، حساسيّت زيادى نسبت به ظاهر خود و ديگران دارند.
آنان دوست دارند زيبايى خود را به رخ ديگران بكشند و به هر چه مي‎نگرند زيبا باشد. اين امر حتى در نوع لباس و پوشاك و وسايل شخصى آنان نيز تأثير گذاشته و هر چه را انتخاب مي‎كنند، قبل از هر چيز، دوست دارند ظاهرى خيره كننده داشته باشد.
آنچه در اين قسمت قابل تذكر است، و بايد مورد توجه دختران جوان قرار گيرد، اين است كه آراستگى و رسيدن به وضع ظاهر و عشق و علاقه به جمال، از نظر اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است معصومان ـ عليهم السّلام ـ كه بعنوان بزرگترين مربيان و الگوهاى تربيتي معرف حضورند، در سخنان ارزشمند خود اين مسئله را مورد تأكيد قرار داده‎اند. به رواياتى در اين مورد توجه كنيد:
1. زيبا پوشى
حضرت صادق ـ عليه السّلام ـ ضمن حديثى مي‎فرمايد:
لباس زيبا بپوش؛ زيرا خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد.[1]
2. خودآرائى
هم چنين آن حضرت مي‎فرمايد:
خداوند زيبايى و خود آرايى را دوست دارد و بينوايى و قيافه فقر آلود را ناخوش مي‎دارد، هر گاه خداوند به بنده‎اى نعمتى دهد دوست دارد اثر آن را در او ببيند عرض شد چگونه؟ حضرت فرمود: لباس تميز بپوشد، خود را خوشبو كند، خانه‎اش را گچكاري نمايد، جلو در خانة‌ خود را بروبد و حتي روشن كردن چراغ پيش از غروب خورشيد فقر را مي‎برد و روزى را زياد مي‎كند.[2]
3. خود را بيارائيد
امير مؤمنان ـ عليه السّلام ـ مي‎فرمايد:
همچنان كه دوست داريد افراد غريبه شما را در بهترين و زيباترين وضع ببينند و خود را براى آنها مي‎آراييد، وقتى نزد برادر مسلمان خود مي‎رويد نيز خود را بياراييد.[3]
4. اخلاق مؤمنان
همچنين از آن حضرت نقل شده است كه فرمود:
خودآرايي و تجمل از اخلاق مؤمنان است.
همانگونه كه گذشت و از روايات ذكر شده فهميده مي‎شود، جمال و عشق به زيبايى در نظر اسلام نيز مورد تأكيد قرار گرفته و بزرگان دين نيز رأى و نظر مثبتى نسبت به آن دارند.
ناگفته روشن است كه گر چه دين مبين اسلام نسبت به مسايل اجتماعى و اخلاقى سفارش‎هاى فراوانى دارد؛ اما هرگز راه افراط و تفريط (يعنى زياده روى و يا كوتاهي) را نمي‎پسندد و راه اعتدال را مورد تأكيد قرار مي‎دهد.
از نظر اسلام كسانى كه در ظاهر به خود نمي‎رسند و وضعي آشفته و نابسامانى دارند، نكوهش شده و از طرف ديگر آنهايى كه بيش از حدّ معمول وقت گرانبهاى خود را صرف رسيدگى به ظاهر و خودآرايى مي‎كنند را نيز ملامت نموده است.
بويژه آن دسته از دخترانى كه هدف و منظور از آراسته كردن خود را جلب نظر ديگران مي‎دانند، بطور قطع از نظر اسلام ملامت شده و هرگز اجازه آشكار كردن جمال ظاهرى آنان در حضور نامحرمان را امضاء نمي‎نمايد. امير مؤمنان ـ عليه السّلام ـ در اين باره مي‎فرمايد:
ايّاك ان تتزيّن لنّاس و تبادر الله بالمعاصي.
(بپرهيز از اينكه خود را براي ديگران بيارائى و بوسيلة‌ گناهان با خدا به ستيز برخيزي.([4]
پس بر تمام دختران جوانى كه شيفته مكارم اخلاق الهى هستند و دوست دارند در پرتو احكام اسلامى، داراى زندگى شرافتمندانه‎اى باشند، لازم است كه در توجه به جمال و آراستن خود حدّ اعتدال را پيش بگيرند و سخت مواظب باشند كه با دست خويش راههاى سقوط و هلاكت خود را فراهم نياورند.
جمال باطنى
در زمــيـن ديگــران خــانه مــكن
فــكر خــود كن فكر بيگانه مــكن
كــيست بـيگانـه تــن خــاكى تـو
كــز بــراى اوســت غــمناكى تـو
تا تو تن را چرب و شيرين مي‎دهى
گوهــر جــان را نــيابى فــربـهى
گر ميان مشك تـن را جـان شــود
وقت مـردن گـند آن پــيدا شــود
مشك را بر تن مزن بر جان بــمال
مشك چه بود نـام پـاك ذوالجلال
با توجه به مطالبى كه گذشت تذكر اين نكته نيز ضرورى است كه در اسلام به جمال و زيبايى ديگرى نيز اهميّت داده شده است و آن «جمال باطني» و زيبايى درون است.
دختران جوانى كه داراى جمال ظاهرى و زيبايى خدا دادى هستند، بايد قدر اين نعمت الهى را بدانند، مبادا با كارهاى ناشايست خود را در زمرة زشت سيرتان خوش صورت در آوردند و جمال ظاهرى خود را نيز پايمال كنند.
چه بسيار زنان و دختران خوش سيمايى كه با رذالت و پستى و درك شهوات و لذتهاى حرام در جمع زشت‎ترين چهر‎ه‎هاى بدسيرت در آمدند و خفّت آخرت را به لذت چند ساعته دنيا خريدند.
و چه بسيار زنان و دخترانى كه از نظر سيما و وضع ظاهر، زيبايى چندانى نداشتند؛ امّا با توسل به فضايل اخلاقى و درك عبادات معنوى، خود را در زمرة زيباترين پاك سيرتان عالم در آورده و شهرت جهانى يافتند.
گر چه مسئله فوق روشن است؛ ولى براى تأكيد و جلب نظر شما خوانندة محترم مثالى را ذكر مي‎كنيم: فرض كنيد شما براي ديدن دوستتان مي‎خواهيد به منزل ايشان برويد، به همين خاطر به مغازة‌ گل فروشى رفته و قصد داريد گلى را بعنوان هديه انتخاب كنيد، گلهاي موجود سه دسته‎اند:
الف:‌ يك دسته از گلها، ظاهر زيبايي ندارند و از باطن خوبى نيز برخودار نيستند. بطور قطع كسى سراغ آنها نمي‎رود و هيچ عاقلى براى خريد آن اقدام نمي‎كند.
ب: برخى از گلها، ظاهرى زيبا دارند و از باطن خوبى برخودارند مسلماً هر عاقلى براى خريد آن اقدام مي‎كند.
ج: برخى از گلها ظاهري زيبا دارند ولى از باطنى متعفن و بدبوى برخوردارند، اين دسته از گلها نيز گر چه ابتدا نظر مشتريان را جلب مي‎كنند، اما به محض توجه به درون متعفن آن از آن صرف نظر مي‎شود.
دختران جوان نيز درست شبيه به اين گلها هستند. اگر در كنار جمال ظاهرى و زيبايى خدا دادى به جمال باطنى خود نيز رسيدند و آن را از زشتى و رذالت پاك نمودند، بطور قطع مورد توجه همگان قرار مي‎گيرند تا جايى كه شهرت جهانى پيدا كنند.
و در عوض دختران جوان خوش سيمايى كه هرگز به فكر رسيدگى به روح و روان و باطن خود نيستند؛ گر چه ابتداء نظر گروهى را به خود جلب مي‎كنند، اما يقيناً از چشم خواهند افتاد و از مزاياى زندگى شرافتمندانه محروم خواهند ماند و سرانجام به عواقب خطرناكى دچار خواهند شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مرداد ۱۳۸۶ساعت 18:16  توسط عزیز رحیمی  | 

طبق تحقیقات سه ساله ای که داشتم لاک پشت خانگی من از اوایل فصل پاییز به خواب زمستانی میرفت

واوایل بهار از خواب بیدار می شدودراین مدت غذایی نمی خورد

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مرداد ۱۳۸۶ساعت 18:13  توسط عزیز رحیمی  | 

خلاصه زندگی نامه حرفه ای پروفسور محمود مشفقیان

 

پروفسور محود مشفقیان در 1330 شمسی در شیراز متولد گردید. ایشان دوران دبستان و 5 سال دبیرستان را در مدرسه سعادت بوشهر گذراند و سال آخر دبیرستان در دبیرستان رازی شیراز به پایان رساند که در آن زمان یکی از بهترین دبیرستانهای شهر شیراز به شمار می رفت. او دبیران خوب آن زمان دبیرستان سعادت را همواره به یاد دارد: غلامپور، رئیسی، حشمتی (ریاضی)، عصفوری (شیمی)، حمیدی و برازجانی (ادبیات فارسی) و مرحوم آتشی (زبان انگلیسی). او در زمان تحصیل در دبیرستان سعادت، مجله ای به نام پرهون (دایره) زیر نظردکتر حمیدی مننتشر می کرد و اولین مقاله خود را تحت عنوان «لنج سازی در بوشهر» در این نشریه به چاپ رساند. در سال پنجم با تیم تنیس روی میز دبیرستان سعادت قهرمان آموزشگاههای بوشهر گردید و برای اعزام به مسابقات کشوری کرمان انتخاب شد. در همان سال به خاطر کسب رتبه نخست رشته فیزیک مسابقات علمی برای اعزام به اردوی تابستانی رامسر انتخاب گردید. او از هر دو پیشنهاد به جهت مطالعه و تقویت زبان انگلیسی صرفنظر نمود و تابستان آن سال را به این کار اختصاص داد.

ایشان لیسانس (1353)، فوق لیسانس (1354)، دکتری (1357) و فوق دکتری (1358) خود را در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه ایالتی اوکلاهما (امریکا) گرفته است.

پروفسور مشفقیان از سال 1358 به عنوان استاد دانشکده مهندسی در دانشگاه شیراز مشغول به تدریس دروس مهندسی شیمی شد. ایشان در طول 27 سال فعالیت علمی و حرفه ای با کمپانی ها و شرکت های خارجی و داخلی همکاری داشته است.

ایشان در طول مدت فعالیت خود در دانشگاه شیراز به تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرداخت. سرپرستی 4 پایان نامه دکتری و 25 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز بخشی از حاصل فعالیتهای ایشان در دانشگاه شیراز است. علاوه بر این، ایشان سرپرستی پایان نامه های  کارشناسی ارشد را در دانشگاههای صنعت نفت (2 نفر)، قطر و تهران (2 نفر) به عهده داشته است. بسیاری از دانشجویان ایشان در حال حاضر به عنوان استاد دانشگاه یا متخصص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می نمایند.

تدریس دکتر مشفقیان منحصر به دانشگاه شیراز نمی باشد. ایشان علاوه بر دانشگاه شیراز، در دانشگاههای اوکلاهما (امریکا)، سیدنی (استرالیا)، صنعت نفت (اهواز و آبادان)، قطر و بوشهر (خلیج فارس) تدریس نموده است.

استاد مشفقیان در اکثر دانشگاههای ایران سخنرانی علمی ارائه نموده است. از آن جمله می توان به دانشگاههای شیراز، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، اصفهان، تربیت مدرس، صنعت نفت، سیستان و بلوچستان، خلیج فارس (بوشهر)، مازندران (آمل) و بابل اشاره نمود. همچنین، ایشان در دانشگاههای بزرگ و معتبری همچون سیدنی و نیوسوت ولز در استرالیا، دانشگاه ایالتی اوکلاهما در امریکا، دانشگاه دلفت هلند، دانشگاه قطر، دانشگاه امارات متحده عربی، موسسه تحقیقات علمی کویت، دانشگاه امریکایی شارجه امارات متحده عربی، دانشگاه کویت و دانشگاه هریوت - وات اسکاتلند به ایراد سخنرانی پرداخته است.

استاد مشفقیان از دانش بالای کار با رایانه و به کارگیری رایانه در حل مسایل مهندسی و طراحی برنامه های کاربردی برخوردار است. از جمله توانمندیهای ایشان در رایانه می توان به برنامه نویسی به زبانهای فرترن و ویژوال بیسیک، کار حرفه ای با بسته های نرم افزاری EzThermo, OfficeXP , Mathcad , AspenPlus , Hysys , Promax , ProTread , GCAP اشاره نمود. همچنین، استاد مشفقیان برنامه های مهندسی و بسته های نرم افزار ی متعددی را طراحی و پیاده سازی نموده است که دارای کاربردهای گسترده در طراحی، شبیه سازی فرایندهای نفت، گاز و پتروشیمی و محاسبات مهندسی شیمی دارند. از جمله می توان به بسته های نرم افزاری EzThermo , GCAP , Ez_Density , HYDRATE_PLUS , Ez_NLR , Ez_Flare , Ez_TXT , EOS_Tailor و  C6_CHAR اشاره نمود که توسط ایشان طراحی و پیاده سازی شده به بازار ارائه گردیده است.

دکتر مشفقیان با وجودی که هم اکنون در خارج از کشور به سر می برند، ارتباطات خود رابا دانشگاه شیراز، همکاران دانشگاهی و دانشجویان خود کماکان حفظ کرده است و برخی مقالات علمی خود را نیز به نام دانشگاه شیراز منتشر می کند. در پی خدمات و تلاشهای گسترده علمی، آموزشی، پژوهشی پروفسور مشفقیان، ایشان به دعوت کمیته علمی سازمان کنفرانس اسلامی، عضو این کمیته گردید. لازم به ذکر است که کمیته علمی سازمان کنفرانس اسلام (کامستک- COMSTECH) یک کمیته وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی می باشد که جهت تقویت و گسترش فعالیتهای علمی و فناوری میان کشورهای اسلامی تشکیل شده است. ریاست این کمیته به عهده رئیس جمهور پاکستان می باشد و دبیر هماهنگ کننده این کمیته، پروفسور عطاءالرحمن می باشد. گردهمایی های این کمیته هر دو سال یکبار در پاکستان و باحضور وزیران علوم و مشاورین علمی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برگزار می شود. در این گردهماییها وضعیت علم در این کشورها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. کامستک در صدد انتشار کتابی با عنوان «دانشمندان و مهندسین پیشتاز در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» می باشد. هدف این کتاب، معرفی 400-500 دانشمند برتر در این کشورها می باشد. این دانشمندان کسانی هستند که نه تنها در چاپ و انتشار مقالات پژوهشی در نشریات بین المللی تلاش نموده اند، بلکه به طور فعال درگیر آموزش دانش و فناوری به نیروی انسانی و توسعه پژوهش در این کشورها بوده اند. در همین راستا و بر اساس نامه ارسالی از دبیرخانه کامستک به دانشگاه شیراز، نام دو استاد بوشهری دانشگاه شیراز، آقایان پروفسور محمود مشفقیان استاد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی و پروفسور علی بوشهری استاد شیمی دانشکده علوم پایه به همراه 6 استاد دیگر این دانشگاه در کتاب فوق الذکر خواهد آمد.

استاد محمود مشفقیان دارای دو فرزند پسر و دو فرزند دختر می باشد. ایشان هم اکنون ساکن امریکا می باشد و در کنار خانواده به فعالیتهای علمی مشغول است. استاد به بوشهر عشق می ورزد و سادگی، بی ریایی و دلپاکی بوشهری ها را به دریای بوشهر تشبیه می کند. او به مراسم مذهبی بوشهر عشق و علاقه خاصی دارد. مسابقات فوتبال تیم های محبوب بوشهر (شاهین و ایرانجوان) را به خاطر می آورد و برای بهبود وضعیت تیم های فوتبال بوشهر پیشنهاد حمایت شرکت گاز را می دهد. ایشان بازیهای تیم های ایرانجوان را از تلویزیون دنبال می کند و این تیم با وجود کسب نتایج ضعیف در این فصل، هنوز هم تیم محبوب دکتر مشفقیان است. برخی از کارمندان دانشگاه خلیج فارس پس از 14 سال از زمانی که مشفقیان رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه بوشهر بود، ایشان را به خاطر دارند و از ایشان به نیکی یاد می کنند. ایشان از پروفسور حسابی به عنوان یک الگوی علمی یاد می کند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مرداد ۱۳۸۶ساعت 17:37  توسط عزیز رحیمی  | 

 

  تعلیم وتربیت انسان امری دشوار، حساس و وقت گیر است ، اما ثمره ودستاورد  تعلیم وتربیت ونتایجی قطعی آن ،آن قدر با ارزش است که در نظام های تعلیم وتربیت جهان، بیشترین  امکانات مادی ومعنوی ... در اختیار  نظام آموزشی قرار می گیرد تا از سرمایه گذاری در این بخش، سود بسیاری نصیب همه جامعه شود ؛ به عبارت ساده تر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی یک جامعه، نشانگر توجه  یا  بی توجهی مسئولان آن جامعه  به نظام تعلیم وتربیت است.

   رکن اصلی نظام تعلیم وتربیت معلم است؛ اوست که با کسب مهارت های لازم  در ابعاد ادراکی ،انسانی و فنی  می تواند  انسان های خلاق ، متعادل ،اندیشمند ، متفکر وبالنده را بپرورد .

     اما معلم برای رسیدن به چنین هدفی ( پرورش انسان های خلاق ، توانمند،...)نیازمند آموزش و الگو است؛ به یقین ارائه الگو،موثرترین وموفق ترین شیوه تربیتی است ؛ معلم برای آن که بتواند بهترین تدریس را ارائه کند ، نیازمند الگو است تا با  سرمشق گرفتن از آن ، کارهای خود را نقد وبررسی کند وبه رفع نواقص  تدریس  خود بپردازد.

        شاید هدف اصلی  اولیه ی طراحان برگزاری جشنواره های الگوی برترتدریس ،ارائه الگو های مناسب تدریس  بوده است ،اما آن چه  اکنون واقعیت دارد این است که  الگو سازی، هدف فراموش شده ی جشنواره الگوی برتر تدریس است؛  این جشنواره  به جای این که الگوی معلم باشد به سوهان روح اوتبدیل شده است؛ برگزاری  پر اشکال(در داوری در     فرم های ارزشیابی و...) ,مشخص نبودن هدف، در نظر نگرفتن بازخورد، عملا جشنواره الگوی تدریس را که می تواند کاری علمی قابل توجه باشد به کاری کم فایده ، پر تنش و حتی بی اثر تبدیل کرده است ؛ برگزاری ثابت و بدون تغییر، عملا جشنواره را تا حد یک کار تشریفاتی وغیرمفید تنزل داده است .

 این جشنواره سوال هایی را در ذهن هر معلمی ایجادمی کندکه:                     

    1-به راستی  هدف ازبرگزاری پر طمطراق؛ پرهزینه  و پر درد سر این جشنواره چیست؟ -رسم است معلمان برای آن که شانس خود را برای برنده شدن!! افزایش دهند مجبورند انواع وسایل کمک آموزشی را که حتی خود آن ها  هم  هرگز در کلاس های درس خود استفاده  نمی کنند !! با چه گرفتاری فراهم کنند(رایانه، دیتا،دوربین فیلم برداری،.....ده ها وسایل کمک آموزشی خود ساخته ودیگر ساخته و... .-

    2 - اجرای تدریس در فضایی تئاتر گونه و مصنوعی چه فایده ای برای نظام آموزشی ما در پی داشته یا دارد؟

   3-  چند درصد معلمان از این الگوهای ایجاد شده ! مطلع هستند و در تدریس خود  از آن ها بهره برده یا می برند؟         

    4-آیا بهتر نیست نام این جشنواره را که هیچ الگوی عملی قابل توجهی ارائه نمی کند به   جشنواره تدریس های برتر تغییر یابد  تا هم هدف وهم تکلیف شرکت کنندگان آن مشخص تر وتعریف شده تر باشد وبا این کار حداقل یک گام مثبت بر داشته شده باشد و آن شناسایی تدریس های برتر که به نوبه خود اقدامی در خور ستایش است.

 پشنهاد می کنم ؛ اگر قرار است جشنواره الگوی  برترتدریس به کاری علمی وبا هدف تاثیر گذاری در ارتقای آموزش باشد:

   الف- به واقعیت های آموزشی توجه شود-  تدریس ها  ارائه شده  با امکانات آموزشی مدارس کشور ، هم خوانی داشته باشد-

  ب- از اول سال تحصیلی، درس های مربوط به جشنواره  اعلام شود تا هر معلمی که مایل است  و فکر می کند روش او روش مفید و قابل اجرا در مدارس کشور است، در زمانی مشخص ودر فضایی واقعی، روش خود را به کمک آموزش وپرورش ضبط وآماده کند ، مجموعه کار های ضبط شده را داوران مجرب مورد بررسی قرار دهند؛ پس از آن نتیجه بدست آمده در اختیار همه ی  معلمان قرار دهند  تا همه بتواند از الگو یا الگوهای ایجاد شده جهت ارتقا علمی واعتلای نظام تعلیم وتربیت استفاده کنند

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مرداد ۱۳۸۶ساعت 17:27  توسط عزیز رحیمی  | 

كنترل بيولوژيكي علفهاي هرز

1ـ مقدمه :

همانطور كه امروزه مي دانيم علفهاي هرز و شناخت آنها در امور كشاورزي بسيار حائز اهميت است زيرا بدون شناسايي اين علفها نمي توان يك مزرعه را به درستي مديريت كرد ، يك كشاورز و يا يك متخصص زماني موفق مي باشد كه آگاهي كافي و لازم را در زمينه يا شناخت علفهاي هرز و چگونگي مبارزه با آن داشته باشد و بتواند در هر مرحله از رشد گياه زماني كه علفهاي هرز را در مزرعه خود مشاهده كرد آن را از بين ببرد ، ولي امروزه آگاهي ناكافي علفهاي هرز وجود دارد و اگر اطلاعات نيز وجود داشته باشد محدود مي باشد ، پس يك كشاورز زماني بايد در انتظار محصول پر كيفيت باشد كه به اين مهم آگاه باشد و علاوه بر در نظر گرفتن بذر و نوع خاك ، عوامل آب و هوا يك ، نور و حرارت ، رطوبت و غيره شناخت كافي نيز بر آفات و امراض داشته باشد ، طبق توضيحات داده شده ما با شناخت كافي از علفهاي هرز مي توانيم راه حل مبارزه با آن را نيز پيدا كنيم كه چگونگي مبارزه درست خود نيز مهم مي باشد كه داراي روشهاي مختلف مي باشد ، اميد است كه با شناخت راههاي مبارزه بد موقع و درست و تكنيكي بتوانيم محصولات كشاورزي يا كيفيتري را وارد عرصه بكنيم و به مرحله معرف برسانيم .

 

 هدف :

هدف از اين مقاله چگونگي برخوردهاي علمي و عملي در رابطه با مبارزه با علفهار هرز مي باشد ، برخورد علمي با كنترل علفهاي هرز شامل مراحل زير مي باشد :

1)  شناخت كامل اهداف مديريت علفهاي هرز

2)  برنامه قدم به قدم براي بررسي مشكل علفهاي هرز

3) بررسي واقعي از محدوديتها و امكانات و تكنولوژي قابل دسترسي براي كنترل علفهاي هرز

عمليات صحيح كنترل علفهاي هرز نياز به شناخت كافي و دقيق گياه ، سيستمهاي مديريتي زراعي و بسياري از پارامترهاي ديگر مي باشد هر چه امروزه علمي تر با اين موضوع برخورد شود و پاي تكنولوژي به عنوان يك جزء ناگسستني همواره همراه با اين موضوع گردد مديريت ما توسعه بيشتري مي يابد همانطور كه مي دانيم اهداف مديريت مبارزه با علفهاي هرز شامل جلوگيري (Prevention) ، 2 ريشه كني و كنترل (Eradication) مي باشد . اصولاً ريشه كني علفهاي هرز به ندرت انجام پذير است بنابراين كنترل جواب مؤثرتري به ما مي دهد كه خود شامل 1) كنترل مكانيكي ، 2) كنترل زراعي ، 3) كنترل شيميايي ، 4) كنترل بيولوژيكي مي باشد كه هدف اصلي مقاله مطرح شده در رابطه با كنترل بيولوژيكي و روشهاي مؤثر آن مي باشد و همچنين راه كارهاي تازه متخصصين اهل فن در رابطه با مبارزه با علفهاي هرز به طريقه بيولوژيكي مي باشد .

كنترل بيولوژيكي علفهاي هرز استفاده از دشمنان طبيعي براي مقابله با علفهاي هرز به منظور كاهش جمعيت تا سطح قابل قبول اقتصادي است در سالهاي اخير مفهوم كنترل بيولوژيكي به اندازه اي عموميت يافته است كه از ديدگاه عمومي اين روش به عنوان روشي عملي و قابل دسترسي مي تواند جايگزين آفت كشها و علف كشها شود ، اگر چه موفقيتهاي چشمگيري در زمينه كنترل بيولوژيكي علفهاي هرز خصوصاً در مناطق غير زراعي همچون مراتع يا بر كه بدست آمده است ولي هنوز تا زمانيكه اين روش همچون استفاده از شخم و علفكشها در برنامه مديريت علفهاي هرز استفاده شود فاصله زيادي در پيش است عوامل كنترل بيولوژيكي با توجه به ماهيتشان در مورد غذا انتخاب عمل مي كنند و نمي توانند طيف وسيعي از علفهاي هرز را همچون شخم يا علفكش كنترل نمايند با وجود اين زمانيكه يك گونه خاص از علف هرز در مزرعه غالب باشد و عوامل كنترل بيولوژيكي آن در دسترس باشد اين روش راه حلي نسبتاً اقتصادي و با صرفه است در روش كنترل بيولوژيكي بايد سطح كمي از علفهاي هرز قابل تحمل موجود باشد زيرا در صورت نابودي كامل منبع غذايي عامل كنترل بيولوژيكي از بين مي رود كنترل بيولوژيكي را نمي توان كاملاً روش جديي در نظر گرفت ولي متدهاي مختلف آن در امروزه و به كار گرفتن روشهاي جديد آن در نزد متخصصين در عين قدمت آن جديد مي باشد . سوابق تاريخي در سال 1860 نشان مي دهد كه يك حشره قرمز به نام Dactylepius ceylonicus به منظور كنترل نوعي كاكتوس درسيلان و هندوستان مورد استفاده واقع شد كنترل بيولوژيكي اين گياه همچنين توسط استفاده از بيد كاكتوس Cactoblastis cactorum در كشور استراليا در سال 1925 موفق بوده است ، در ان سال انجير تيغي بيش از 25 ميليون هكتار از مراتع استراليا را آلوده ساخته بود ، لارو حشره بر روي علف هرز رشد مي كند ، پوسيدگي نرم باكتريايي به عنوان دومين انگل پس از لارو وارد صحنه شده و ميزان خسارات را بيشتر مي كند و به اين طرق قسمت اعظم مراتع پس از رفع آلودگي مجدداً مورد استفاده اصلي خود قرار گرفتند .

در آمريكا نتايج جالبي از نظر كنترل علف هرز چند ساله گل راعي كه حدود يك ميليون هكتار از مراتع كاليفرنيا و اورگان را آلوده ساخته بود به دست آمد با استفاده از حشره كريزولينا در سال 1944 جمعيت اين علف هرز به 1 درصد جمعيت اوليه كاهش يافت استفاده از كنترل بيولوژيكي براي كنترل علفهاي هرز چند ساله زمينهاي غير زراعي (مراتع ، چراگاه ، جنگل ، كنار جاده و زمين) و بركه ما محدود شده است علفهاي هرزي كه در اين مناطق دست نخورده مي رويند منابع غذايي ايده آلي هستند زيرا عوامل زنده كنترل بيولوژيكي علفهاي هرز با توجه به داشتن فرصت زماني زياد قادر مي شود جمعيت خود را افزايش دهد علاوه بر اين استفاده از اين روش در مناطق وسيع اغلب اقتصادي تر از روشهاي كنترل مكانيكي و شيميايي است ، عوامل زنده كنترل بيولوژيكي بر روي علفهاي هرز يكساله و داراي رشد سريع كه در گياهان زراعي يكساله مي رويند مؤثر نيست              محيط هايي كه در آنجا شخم مستمر ، تناب زراعي ، يا به طور سنگيني از آفات كشها استفاده شده است به ميزان زيادي لب ثبات بوده و عوامل زنده كنترل بيولوژيكي شانس كمي براي زنده ماندن را دارند مهمتر از آن عوامل كنترل بيولوژيكي قادر به افزايش سريع جمعيت خود در ابتداي فصل كه معمولاً علفهاي هرز بيشترين خسارات را وارد مي كنند نمي باشند . در كل اگر يك متخصص با نوع علف هرز و نيز دشمن طبيعي آن آگاهي كافي را داشته باشد مي تواند با پرورش آن دشمن طبيعي در زمان مناسب آن را در مزرعه رها كند تا آن دشمن طبيعي بدون اينكه خسارات جدي به محصول اصلي وارد كند آن علف را از بين ببرد مشكلي كه در زمينه كنترل بيولوژيكي وجود دارد اين است كه علاوه بر احتمال خسارات ، دشمن طبيعي جايگاه مناسب خود را در مزرعه پيدا كرده و تكثير يابد كه خود عبور باشد پارازيتهايي بر عليه دشمن طبيعي در زمين رها كند كه خود مشكلات ديگر را همراه دارد كه بسيار بايد در اين امر دقت و مراقبت لازم را به عمل آورد كه اين موضوع خود تكنيكهاي خاص دارد كه در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت .

معيار موفقيت در كنترل بيولوژيكي :

با وجود محدوديتهاي ذكر شده تحقيقات براي يافتن كنترل جدد بيولوژيكي ادامه دارد يك عامل كنترل بيولوژيكي زماني موفق است كه علاوه بر توانايي در كاهش جمعيت علفهاي هرز تا سطوح غير مخرب داراي اين خصوصيات نيز باشد . اين عامل نبايد زباني به گياهان وارد كند و بايد قادر به توليد مثل سريع باشد تا از رقابت علفهاي هرز با گياهان زراعي جلوگيري كنند . از تكثير و استقرار آن گياه در مزرعه جلوگيري كند و بايد مقاوم باشد و قادر به موازنه جمعيت خود و علفهاي هرز باشد . و نيز با شرايط محيطي ميزبان سازگار باشد و نيز از گزند دشمنان و عوامل طبيعي به دور باشد . يكي از مشكلات موجود در زمينه با كنترل بيولوژيكي احتمال تغيير ذايقه عوامل كنترل از علفهاي هرز به گياهان زراعي است اگر چه هيچكدام از صدها حشره كه به عنوان عامل كنترل بيولوژيكي در آمريكا استفاده شده اند تا به حال اين تغيير ميل غذايي را نشان نداده اند اكثر علفهاي هرز كه بوي آمريكا نبوده و به كشور وارد شده اند چون معمولاً دشمنان طبيعي خود را از موطن اصلي خود به همراه نياورده اند به همين دليل به سرعت در محل جديد رشد و گسترش مي يابند حال آنكه در كشور مبدا فراواني علف هرز به وسيله دشمن طبيعي خود محدود مي شود . به همين علت جستجو براي يافتن دشمنان طبيعي يك علف هرز در منطقه بوي آن علف هرز انجام مي شود طبق گزارش اخير  از 80 علف هرز تحقيق در آمريكا براي كنترل بيولوژيكي از كشور ديگر وارد شده اند ،  آنها نيز چند ساله بوده اند .

مثالهايي از عوامل مورد استفاده در كنترل بيولوژيكي :

اگر چه تحقيقات زيادي در مورد دستيابي و كشف عوامل بيماري زا همچون باكتريها و قارچها براي كنترل علفهاي هرز صورت گرفته امام تعداد كمي از آنها موفق بوده اند البته علفهاي هرز به بعضي از عوامل بيماري زا حساس بوده ولي اين عوامل معمولاً باعث خسارتهاي موقعي در گياه مي شوند و قادر به از بين بدن كل گياه يا يك جمعيت گياهي نمي باشد و نيز بايد مقدار زيادي از آنها جمع آوري و بخش شوند تا عوامل بيماري زا موثر واقع شوند و شرايط محيطي همچون باد و رطوبت بايد بگونه اي باشد كه رشد و نمو عوامل بيماري زا بخوبي انجام و بيماري توسعه يابد استفاده از عوامل بيماري زا يكي از اجزاء تكميل برنامه كنترل علفهاي هرز مي باشد با استفاده از اين عوامل علفهاي هرز ضعيف يا تعداد آنها كاهش و به اين ترتيب تاثير روشهاي ديگر كنترل همچون علفكشها بيشتر مي شود . يكي از مطمئن ترين عوامل بيماري امروزي در گياهان زراعي كه بيماري آنرا كنوز 33 را ايجاد مي كند .

Colletotrichum gloeos proioides K.sp.aeschy hoene

كه ما شك يك علف هرز مهم برنج را كنترل مي كند كمپاني آبچان اين قارچ را در سواح وسيعي براي استفاده در سويا و برنج توليد مي كند قارچ ديگري به نام Phytophtoora palmirora كه به وسيله آزمايشگاههاي آبوت بفروش مي رسد براي كنترل علف هرز استبرق در مركبات فلوريدا استفاده مي شود .

استفاده از هر دو اين عوامل مشخصه اي از مفهوم كلاسيك كنترل بيولوژيكي است اين عوامل بيماري زا ابتدا بايد در سطح وسيع توليد شده بر روي مزرعه همانند يك علفكش پاشيده شوند .

حشرات :

حشرات مهمترين عامل كنترل علفهاي هرز خاكزي هستند تعداد بسياري زيادي از حشرات علف خوار هستند اغلب آنها ميزبان غذايي مخصوص را دارند و قادرند اندامهاي رويشي و زايشي گياه ميزبان را از بين ببرند جديدترين تلاشها در زمينه كنترل بيولوژيكي علفهاي هرز توسط حشرات عبارتند از :

Moth cinnabar براي كنترل علف هرز زلف پير و نيز سوسك Rhinocgllus براي كنترل تا تاري خميده و سوسك مينوز ساقه براي كنترل فرچيون و حشره گالزا براي كنترل تلخه تمامي اين علف هرز ها يا دائمي بوده و يا در اراضي غير زراعي توليد مشكل مي كنند . آنچه در زمينه كنترل بيولوژيكي توسطظ متخصصين مهم است نوع كشت آنها به نحوي است كه بدون تكثير و ايجاد پارازيت بتوانند آن علف هرز مدنظر كشاورز را از بين ببرند كه خود روشها و راه حلهاي مختلف را در پي دارد .

چراي حيوانات :

هميشه ما حشرات و گاه عوامل ويروسي را به عنوان كنترل بيولوژيكي مدنظر داشتيم در صورتيكه حيوانات نيز مي توانند كنترل كننده علفهاي هرز باشند در شرايط معين براي كنترل علفهاي هرز از حيوانات چرنده همچون غازها ، بزها ، گاوها استفاده مي شود قابل توجه است كه حيوانات چرنده انتخاب عمل كرده و گياهان ناخواسته چنين حيواناتي نيازمند داشتن يك دامداري خوب است آنها را نمي توان در مزرعه و يا چراگاه به حال خود رها كرد يك مديريت صحيح بايد مواد غذايي را كه دامها از طريق علفهاي هرز بدست نمي آورند تكميل كند ، پناهگاهان و محل زندگي براي آنها بسازد و از جمله درندگان آنها را محفوظ بدارد ، دامهاي اضافي خود را بفروشد و به بهداشت عمومي آنها اهميت بدهد ، از غازها خصوصاً نژاد چيني سفيد براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ در باغها ، تاكستانها ، قلمستانها ، پوندزارها و مزارع توت فرنگي و نيز گياهان رديفي مثل لوبيا ، رازك ، مارچژوبه ، پنبه ، سيب زميني و پياز استفاده مي شود ، غازها تقريباً تمامي علفهاي هرز نارس را مي خورند و طبق گزارشات علف بر مواد و قياق را حتي زماني كه بزرگ هم باشند ترجيح مي دهند آنها ساختهاي گياهچه هاي علفهاي هرز دائمي را مي خورند و بالاخره اين گياهان در اثر كمبود مواد غذايي ميميرند ، مشخص است كه غازها براي گيااني همچون ذرت ، سورگوم و ديگر غلاب مناسب نيستند .

7 تا 11 غاز در هر هكتار براي مزارع علفي كه بشدت آلوده هستند كافي است . در عين حال بايد با اضافه كردن غلات به جيرة غذايي آنها غذاي آنها را كامل كرد و استخر يا بر كه آبي در اختيارشان گذاشت و با حصار بندي از ورود آنها به مزارع همسايه جلوگيري كرد و از حمله سگها ، كايوتها ، راسوها و روباهها به انها نيز جلوگيري كرد . در عين حال براي كنترل علفهاي هرز پهن كرد موجود در يك چنين شرايطي بايد از ديگر روشهاي كنترل استفاده كرد .

از ديگر مثالهاي كنترل علفهاي هرز با چراي دامها استفاده از بزها و گوسفندان و نيز، استفاده از بزها براي كنترل خار و خاشاك در چراگاهها است گرچه اين روش مديريت ايده آلي براي بز نيست و استفاده از گوساله ها براي كنترل قياق در مراتع فستوك استفاده كرد . گوساله ها قياق را با ميل خورده و در صورت مديريت صحيح مي توان در سطح خوب آنها را كنترل كرد در مورد عواملي كه در كنترل بيولوژيكي علفهاي هرز مناطق آبي استفاده مي شود نيز راهكارهاي مهمي وجود دارد كه در ادامة بحث توضيح بيشتري داده مي شود . كنترل بيولوژيكي خود شاخه هاي مختلف و روشهاي گوناگون دارد هر علف هرزي يك نوع كنترل را نمي پذيرد و تنها با تجربه و تخصص و علم مي توان يك مزرعه را كنترل كرد كه يا بوسيله حشرات ، يا حيوانات يا ويروسها و باكتريها و هر نوع عامل محدود كننده ديگر مي توان استفاده شود اما در شرايط خاص خود .

علفهاي هرز انگلي و سمي :

بعضي از علفهاي هرز انگلي و سمي هستند كه كنترل بيولوژيكي آنها به مراتب سخترمي باشد زيرا عامل كنترل كننده خود نيز در معرض خوار است چون از طرفي نه مي تواند علف هرز موجود را از بين ببرد و از طرف ديگر به هنگام كنترل خود از بين مي رود پس چاره اي نداريم جزء اينكه اين نوع علفهاي هرز را با استفاده از نوعي ديگري از كنترل كه كنترل ويروسي و باكتريايي است آنها را از بين ببريم . ما مي توانيم ويروس و يا باكتري و يا قارچ تهيه كنيم و بر عليه آن علف هرز اقدام كنيم البته نبايد اين روش را با روش كنترل شيميايي اشتباه بگيريم چون كه ما در اين مورد از مواد شيميايي استفاده نمي كنيم بلكه از ويروس و باكتري استفاده مي كنيم . متخصصين به اين نتيجه رسيده اند كه انتخاب اين روش راه حل جديدتري است چون مي توان ويروس را در آزمايشگاه به راحتي كشت كرد و سود ديگري كه اين روش دارد اين است كه ويروس به صورت انتخاب عمل مي كند و فقط علف هرز را از بين ببرد و كمتر ممكن است به گياه اصلي آسيب برساند . بايد توجه داشت كه علف هرزي كه سمي باشد امكان دارد ريشه هاي آنها در آيند نيز مضر باشد و با رشد دوباره خود بيشتر از قبل مزرعه را تهديد كند كه در اين صورت به وسيله تفنگهاي مخصوص ويروس و يا باكتري را به سمت علف هرز شليك مي كنند .

در اين روش دوباره ما نيازمن به مراقبتهاي لازم و ويژه مي باشيم ، اگر در نهايت ويروس نيز جواب گو نباشد از باكتري استفاده مي كنيم گاهي اوقات ويروس و باكتري را مي توان به صورت آمپولهاي مخصوص به علفهاي هرز پهن برگ تزريق كرد تا آنها را از بين ببرد .

گاهي اوقات نيز از قارچ كشهاي مخصوص براي كنترل بيولوژيكي استفاده مي شود كه زماني كه علف هرز در مرحله 5ـ4 سانتيمتري است مي توان آنها را به علف هرز تزريق كمرد تا خشك گردد . در طي مطالعات كه در آمريكا بر روي كنترل بيولوژيكي به وسيله ويروسها و باكتريها انجام گرفت معلوم شد كه با توجه به اينكه اين روش نياز به دقت و كيفيت مطلوبتر دارد و عوامل حفاظت بايد دقيقتر صورت گيرد و امكان ضرر به مزرعه نيز وجود دارد بهتر است اين روش راه اول انتخاب ما نباشد و فقط در جايي از اين روشها استفاده كنيم كه علف هرز مهمي موجود باشد و ريشة آنها به هيچ وجه از بين نرود . آنچه كه معلوم شد با توجه به اينكه اين روش جواب بهتري را در از بين بردن ساير علفهاي هرز مشخص مي كند ، ليكن اثرات آن بر روي محصول زراعي دردسر و مضرات خاص خود را به همراه دارد .

در روش كنترل بيولوژيكي آنچه كه مهم است يك زيربناي مهم براي از بين بردن علف هرز است نه محصول اصلي مزرعه .

استفاده از بعضي از گونه هاي گياهي براي كنترل بيولوژيكي علفهاي هرز :

تاكنون ما تنها حشرات ، ويروسها ، حيوانات و غيره را به عنوان كنترل بيولوژيكي در نظر داشتيم در صورتيكه عده اي از گياهان نيز مي توانند روش پناهي براي كنترل علفهاي هرز باشند . بعضي از گياهان زراعي با نمو سريع و ساقه هاي بلند خود به آساني قادر به رقابت با بسياري از علفهاي هرز هستند . اين چنين گياهان با نمو سريع خود (به خصوص در ابتداي رويش) به سرعت با توليد برگهاي خود از رشد علفهاي هرز جلوگيري مي كنند ، بعضي از گياهان زراعي كه بخوبي قادر به مبارزه با گياهان هرز مي باشند عبارتند از : جو ، يونجه ، قياق ، نيشكر به علاوه در بسياري از زراعتها مي توان با اجراي يك بارلگام گياهان به شيوة رويانيدن و يك بار مصرف گياه كش گياهان زراعي را قادر به رقابت با گياهان هرز كرد واكنش يك گونه گياه هرز به محيط هاي مختلف روشي در زراعتهاي مختلف متفاوت است و غالباً اين واكنش به توانايي رقابت نوع گياه زراعي بستگي دارد موزيك در سالهاي اخير در ايالت واشنگتن آمريكا در اين زمينه مطالعات را انجام داده است كه جالبترين آنها از اين قرار هستند .

اين محقق بذر يولاف وحشي را در بهار در مزارع مختلف مانند جو ، يونجه ، نخود ، گندم و عدس كشت كرد و پس از مدتي گياه كشهاي مختلف را كه براي از بين بردن يولاف وحشي مؤثر بودند بكار برد در قابليت توانايي رقابت يولاف وحشي در زراعتهاي مختلف اختلاف فاحشي مشاهده كرد بدين صورت كه در قطعات كه جو كاشته شده گياه كشي مصرف نگرديده بود جوها با نمو سريع خود به خوبي قادر به رقابت با يولاف بودند و در قطعات گندم و نخود كه علف كش مصرف شده بود بازده محصول گندم و نخو به دليل كاهش تعداد يولاف نسبت به قطعات شاهد افزايش يافته بود ولي در مزارع عدس به دليل وجود استفاده از گياه كش شيميايي تعداد نسبتاً زيادي يولاف وحشي ديده مي شدند . اين افزايش گياه هرز مسلماً به علت ضعف توانايي عدس براي رقابت بوده كما در اينكه در قطعات از بين رفته بودند در كشت گياهان زراعي قوي مانند غلات تعداد زيادي از يولافهاي وحشي پس از مصرف گياه كش مجدداً روييده و در سايه گياهان زراعي قرار مي گرفتند كه رقابت چنداني با گياهان اصلي نمي توانستند داشته باشند در صورتيكه در مزارع حبوبات كه گياهان نمو و اندام ضعيفتر داشتند گياهان هرز با توانايي بيشتري از رطوبت و غذا استفاده كرده و به تدريج نابودي گياهان اصلي را شامل مي شدند . گياهان زراعي كه در اثر سرماي زمستان امراض يا حشرات آسيب مي بينند بيشتر مورد تهاجم گياهان هرز قرار مي گيرند در مزارع جديد الاحداث معمولاً گياهان هرز موفق بوده و قابليت توانايي بيشتري براي رقابت با گياهان زراعي را دارا مي باشند به عنوان مثال مي توان ذكر كرد كه گياه هرز علف غالباً گونة كور گياه يا كاملي را (كه به منظور تهيه بذر كاشته مي شود) وقتي كه بوسيله نوعي از آفات آسيب مي بيند بيشتر مورد تهاجم قرار مي دهد و موجب كاهش فوق العاده در غو و توليد بذر آن مي شود در صورتي كه اگر كه اين گياه هرز لگام گردد گياه زراعي مورد نظر ممكن است در سالهاي بعد رويش و بازدهي بهتر داشته باشد . بعضي از گياهان هرز چند ساله مانند پيچك صحرايي با ريشه هاي عميق پس از آنكه رطوبت سطحي خاك به حداقل درصد رسيد با شدت بيشتري به نمو خود ادامه مي دهند و اينچنين گياهان هرز در مزارعي كه گياهان هرز ديگر آن با لگام فيزيكي يا مواد شيميايي از بين مي روند در اواخر دوره رويشي گياه زراعي با نمو سريع روييده و ادامه حيات مي دهند .

گاهي در مزارع گياهان زراعي چند ساله براي جلوگيري از نمو گياهان هرز از بعضي از گونه هاي گياهي مخصوص استفاده مي شود و اين گياهان غالباً يكساله بوده و با آساني با مواد شيميايي قابل لگام هستند و معمولاً رويشي سريعتر دارند و چاودار يكساله يكي از اين قبيل گياهان است . چاودار يكساله كه رويشي سريع دارد غالباً با گياهان چمني تيره گندميان و يا در باغات ميوه كاسته مي شود با كاشت چاودار از رشد گياه هرز جلوگيري مي گردد و ضمناً بدين وسيله امكان تثبيت و برقراري به گياه زراعي داده مي شود . چاودار گياهي يگساله بوده و معمولاً مشكلاتي مانند گياه خرز را در محيط به وجود نمي آورد (بخصوص اگر قبل از توليد بذر درو گردد) . در مزارعي كه يولاف كاشته مي شود شبدر يكي ديگر از گياهاني است كه مي تواند در مزارع از رويش علفهاي هرز جلوگيري كند.

نتيجه گيري :

تاكنون و در اينجاي بحث ما روشهاي مختلف براي كنترل بيولوژيكي كه شامل حشرات ، ويروسها ، باكتريها ، حيوانات ، پرندگان ، گياهان رقيب ، قارچ كشها و غيره را به عنوان عوامل شناخته شده اين كنترل توضيح داديم و نيز تفسير كرديم ، هر كدام از اين روشهاي فوق خود داراي معايب و مضاياي خاص خود مي باشد كه تنها با پيشرفت علم و فنون خاص خود مي توان معايب را كم كرد و بر محاسن روشها افزود هدف از اين مقاله راهكارهاي مختلف براي كنترل علفهاي هرز بود كه متخصصين به اين نتيجه رسيده اند كه كنترل بيولوژيكي تنها راهكاري است كه آسيب و خوار آن از روشهاي ديگر كمتر بوده ، هزينة اقتصادي آن نيز كمتر است ، هميشه اين عوامل در دسترس هستند ، به راحتي حتي در مورد افرادي كه تجربة كم دارند قابل اجرا است و هدف ما در يك كشاورزي پايدار چيزي نيست جر بدست آوردن يك محصول سالمند و يا كيفيتتر بنابراين خود اين امر شامل مراحل مختلف مي باشد كه ما با زحمت و علم بيشتر و هر چه تمامتر بتوانيم در اين عرصه پيشرفت كگنيم و ايراني آبادتر با مزارعي بهتر و سريعتر بدون آلودگيهاي مختلف و محصولات مفيدتر داشته باشيم .

 به اميد آن روز

 

 

منابع :

باريك برگ و پهن برگ تاليف محمد صانعي شريعت پناهي علفهاي هرز ايران تاليف هادي كريمي

زيست شناسي علفهاي هرز تاليف محمد صانعي شريعت پناهي فيزيولوژي گياهي علفهاي هرز تاليف مهندس علي ارجمند علفهاي هرز و كنترل آنها تاليف مديل راس ، كارول ليمي
+ نوشته شده در  شنبه ششم مرداد ۱۳۸۶ساعت 13:34  توسط عزیز رحیمی  | 

انارانار Pomegranate
نام علمی Punica

كليات گياه شناسي

انار يكي از ميوه هايي است كه از قديم وجود داشته است حتي
در كتب مقدس چندين بار نام آن ذكر شده است . هومر شاعر معروف يونان در كتاب خود ( اوديسه ) از آن نام برده است . معروف است كه حضرت سليمان باغ بزرگي پر از درخت هاي انار داشته كه به ان عشق مي ورزيده است .
درخت انار بومي ايران و مناطق مجاور آن است . كلمه انگليسي Pomegranate از زبان يوناني مشتق شده كه به معني ( سيب با هسته هاي زياد ) مي باشد .
انار درخت كوچكي است كه ارتفاع آن تا 6 متر مي رسد و در مناطق نيمه گرمسيري مي رويد . شاخه هاي آن كمي تيغدر و برگهاي آن متقابل ، شفاف و ساده است .
گلهاي انار درشت برنگ قرمز اناري ولي بي بو مي باشد . ميوه آن كروي با اندازه هاي مختلف داراي پوستي قرمز رنگ و يا زرد رنگ مي باشد .
روي هم رفته در حدود بيست نوع مختلف انار در دنيا موجود است .

تركيبات شيميايي

قسمت هاي مختلف درخت انار مخصوصا پوست ريشه و ساقه انار داراي مقدري در حدود 20 درصد تانن و اسيد پوني كوتانيك Punicotaniv acid مي باشد . پوست درخت انار داراي الكالوئيدي بنام پله تيه رتين Pelletierin است .

در صد گرم دانه انار مواد زير موجود است:

انرژي 38 كالري
آب 82 گرم
پروتئين  0/4 گرم
چربي 0/3 گرم
مواد نشاسته اي  10 گرم
كلسيم 4 گرم
سديم 3 ميلي گرم
پتاسيم 260 ميلي گرم
آهن 0/5 ميلي گرم
E6يتامين ب 1  0/2 ميلي گرم
ويتامين ب 2  0/03 ميلي گرم
ويتامين ب 3  0/02 ميلي گرم
ويتامين ث  4 ميلي گرم

خواص داروئي

خواص ميوه انار

از نظر طب قديم ايران ميوه انار سرد ف تر و قابض است . آب انار سرد و تر و پوست انار سرد و خشك و بسيار قابض مي باشد .
پوست ريشه درخت انار از بقيه قسلت هاي اين درخت قابض تر است .
كليه قسمت هاي درخت انار داراي تان مي باشد كه بسيار قابض است . براي مصارف دارويي از گل ، برگ ، پوست درخت ، پوست ريشه و دانه انار استفاده مي شود .
1)انار شيرين ادرار آور اسCA .
2)ملين مزاج است .
3) آب انار شيرين براي بيماريهاي مجاري ادرار مفيد است .
4)ترشح صفرا را زياد مي كند.
5)آب انار اسهال را برطرف مي كند.
6)اگر آّ انار را با عسل مخلوط كرده و هر روز چند قطره در ¨يني بچكانيد از رشد پوليپ در بيني جلوگيري مي كنيد .
7) خون ساز است .
8)خون را تصفيه مي كند .
10)براي سالمندان بهترين دارو براي تقويت كليه است .
11)آب انار خنك كننده است .
12)رنگ صورت را شاداب مي كE4د .
13)صدا را باز كرده و گرفتگي صدا را برطرف مي كند .
14)براي وزن اضافه كردن انار بخوريد .
15)آب انار مقوي قلب و معده است .

خواص ديگر قسمت هاي درخت انار

1. جوشانده پوست ريشه درخت انار كرم معده و روده را از بين مي برد .
2. جوشانده پوست درخت انار نيز اثر ضد كرم درد .
3. براي برطرف كردن گلو درد و زخم گلو از جوشانده پوست انإر و يا جوشاوده برگهاي انار استفاده كنند .
4.خانم هائيكه عادت ماهيانه شان منظم نيست مي توانند از جوشانده برگهاي انار استفاده كنند.
5.برگهاي له شده انار را اگر روي پوست بگذاريد خارش را از بين مي برد .
6.براي برطرف كردن سوختگي پوست ، گلهاي انار را له كرده و با روغن كنجد مخلوط كنيد و اين پماد را روي قسمت سوختگي بماليد .
7. جوشانحه پوست درخت و پوست ريشه درخت انار كرم كش است .
8.دم كرده گل انار اسهال مزمن را برطرف مي كند .
9.دم كرده گلهاي انار را بصورت غرغره براي از بين بردن زخمهاي دهان بكار ببريد .
10.براي برطرف كردن دند§ن دسد ، دم كرده ريشه درخت انار را در دهان مضمضه كنيد .
11.انار ترش و شيرين (ميخوش )ادرار را زياد مي كند .
12. براي برطرف كردن بواسير بايد معقد را با جوشانده پوست انار شستشو داد .

مضرات
كسانيكه سرد مزاج هستند نبايد در خوردن انار افراط كنند . زيرا معده را سست كرده و ايجاد نفخ مي كند . اينگونه افراد بايد انار را با زنجبيل بخورند .
جوشانده پوست درخت و پوست ريشه آن كه براي رفع كرم بكار مي رود ممكن است ايجاد سرگيجه و استفراغ كند . بهر حال در خوردن جوشانده آن بايد احتياط كرد و اين كار بايد تحت نظر متخصص انجام گيرد .
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مرداد ۱۳۸۶ساعت 2:38  توسط عزیز رحیمی  | 

بهترين شلوار جين را براي خود بخريد

شلوار جینبراي اغلب جوانان، شـلوار جيـن بـا ارزشتـرين لباس داخل كمد محسوب ميگردد.معمولا اين توجه بدليل گران قيمتي و يا زيبايي  آن نبوده، بلكه بـعـلت
 تـطبيق پذيري و همه جا پـوش بودن آن مي باشد. شما ميتوانيد شلوار جيـن
 را در خـانه، محل كـار و گـردشـها و ميـهـماني هاي غير رسمي بپـوشيد.
بـرخـلاف ايـن سودمنـدي يـافـتـن منـاسبترين آن آسان نيست.با اين شرايط
 زماني كه بدنبال شلوار جيني مناسب بـراي خود ميگرديد چكار بايد كنيد؟
گذشته از قيمت چند نـكتـه زير را نيز بايد بخاطر بسپاريد.

انتخاب صحيح

به دنبال جين هاي مستقل از زمان بگرديد
گفتن اينكه چه نوع شلوار جيني سال بعد مد خواهد شد مشكل اسـت، اما با برگزيدن مدلـهاي آزمـوده شـده و استيـل هـاي واقـعي جين ميتوانيد شلواري را انتخاب كنيد كـه سالها شيك و مطابق با روز باقي بماند. در زير سه مثال كلاسيك آورده شده است:

جينهاي آبي اورجينال: از شلوارهاي كار زبر و با دوام ساخته شده و اكنون فراگيرترين لباسي است كه ميتوانيد داشته باشيد.

جينهاي آبي مقداري كم رنگ شده: اين نـوع غير رسمي تر از هـر نـوع ديـگـر بوده و ميتوان آنرا همراه با يك كت اسپرت و پيراهن شيك بر تن نمود.

جينهاي چروك: نوع سنگ شور شده قهوه اي يـا جين چروك آبي. اين مدل شيك تر از انواع معمولي جين بوده و همه پوش تر و معمولا مد مي باشد.

رنگهاي تند تر مانند قرمز محدوديت زماني داشتـه وهمـيشه مد نيستند.
همچنين بايد از رنــگهاي سفيد و مشكي اجتناب كنيد. جينهاي مشكي خيلي زود از مد مي افتـند
 و جين سفيد نيز تا زمانيكه دون جانسون

نباشيد نيازي به خريداريش نخواهيد داشت.                                                   &n`sp;                                   

 


  &nbsr;                                                                                                                           

توجه كنيد كه چه وقت قرار است آن را بپوشيد
راحتي شلوار جين در تن مهمترين مسئله آن بشمار ميرود. درنـهايت شيك ترين شلوار جين هم اگر در آن راحت نباشيد، باعث نامتناسب بنظر رسيـدن شـمـا خـواهـد شد. با اين حال درنظر داشتن اينـكه چـه وقـت و كـجا ميخواهيد شلوار جين خود را بپوشيد، در روند انتخاب آن كمك بسزائي بشما خواهد نمود.

براي مثال اگر در محل كار فقط كت و شلوار مـي پـوشيد، مـمكن است شلوار جين خود را صرفا براي قدم زدن اطراف منزل و يا گردش استفاده كنيد كـه ايـن بـه مـعنـاي داشتـن محدوديتهاي كـمتر هنگام برگزيدن نوع و ظاهر شلوار است. با اينحال اگر در محيط كاري شما پوشيـدن شلوار جين مجاز باشد، ممكن است بخواهيد هميشه جين بپوشيد كه در اين صورت بايد در انتخاب شلوار خود دقت بيشتري نموده و معيارهاي مهم تري را در نظر بگيريد. در هر دو حالت مطـمئـن شويد كه شلوار جين شما با كفشها يا پوتينهايتان همخواني داشته باشد.

شلوار جيني با جلوه انتخاب كنيد
فقط به اين دليل كه ميخواهيد نوع كلاسيكي را خريداري كنيد، حتما نبايد شلوار جيني خسته كنــنده را برگزينيد. مدلهاي كلاسيك شيك در عين حال ميتوانند جلوه نيز داشته باشند. مثلا ميتوانيد نوع راسته، مخروطي شكل و يا پاچه گشاد آنرا انتخاب كنيد.

شلواري كاملا اندازه را خريداري نماييد
فرقي نمي كنـد شلوار جيني كه انتخاب مي نماييد چقدر زيبا و شيك باشد، اگر برايتان بزرگ يا كوچـك بـاشد، بـاعـث خنـده دار شدن شما خواهد شد. ابتـدا مطمئن شويد كه پاچه و كمر آن زياد تنگ نبـاشد. همچنـين بـايد در آيـنه ببينيد كه پشت شلوار هم خوب ايستاده باشد. يادتان باشد، اگر به شما نمي آمد، يكي ديگر را امتحان كنيد.

به عـلاوه چون شلوارهاي جين ممكن است آب رفته و كوچك شوند بهتر است كه كمي قدش را بلند تر انتخاب كنيد. اين كار بشما امكان ميدهـد پـاچه شـلوار را كمي بالازده و يا هر گونه اصلاح مطابق با ميل خود را اعمال نماييد.

وضعيت تن خور شلوار را بسنجيد
بهترين روش براي آزمودن ارزش شلوار جين شما اين است كه آنرا بطور آزمايشي بـرتن كنيد. كمي با آن در فروشگاه قدم زده و مـقدار حـجـم جيـب و ميـزان راحتـيش را هنـگام نشستن بررسي كنيد. آيا دسCAه كليد يا كيفتان جا مي شود؟ آيـا آن شلوار در برخي از فصول باعث گرما يا خارش در بدن ميگردد؟

همچنين بايد آن را با كمربندي كه هميشه مي بنديد امتحان كنيد. اين باعث مي شود تا از اندازه كمر و تطابق)كمبربند با شلوار اطمينان حاصل نماييد.

در نهايت، شلوار را با كفشهايي كه هميشه مي پوشيد امتحان كنـيـد، و بـيـاد داشـتـه بـاشيد كه علاوه بر اطمينان از همانگي رنـگ آن دو، بايـد ببـيـنيد كـه شـلـوار خـوب روي كفش قرار مي گيرد يا خير. اگر قد شلوار كمي بلند تر بود، آن را تـا بزنيـد. انـتـهاي پـاچه شلوار بايد با قسمت بالايي كفي كفش هم طراز باشد.

مطمئن شويد كه از قبل كوچك شده است
هر كسي مي دان¯ كه وقتي شلوار جين مورد علاقه اش كوچك مي شود چقـدر بـاعـث عصبانيت مي گردد. اطـمينان يافتن از اينكه شلوار قبلا كوچك شده است، ضرر و زيان را كاهش خواهد داده و در آينده اين مقدار كوچك به حداقل خواهد رسيد.با اين حال بخاطر داشته باشيد كه اندازه شلوار را كمي بلندتر از حد نياز انتخاب كنيد.

مراقبت از شلوار جين

پيش از تو زدن آنرا بشوييد
قبل از اينكه پاچه شلوار را تو بزنيد آن را بشويـيـد تـا ابـتـدا بـه انـدازه واقعي در آيد. براي اطمـيـنان خـاطر بيشتر مقداري كمتر از اندازه مورد نياز تو بزنيد تا اگر باز هـم شلـوار آب رفت قدش كوتاه نشود.

شلوار را پشت و رو بشوييد
اوليـن بـاري كـه مي خواهيـد شلوار جين خود را بشوييد، آن را جـدا از لـبـاسهـاي ديـگر شستشو نماييد. دفعات بعد بهتر است براي حفظ رنگ و ظاهر كلي آنرا پشت رو كرده و سپس بشوييد.

آنرا در ماشين خشك كن نيندازيد
هميشه شلوار جين خود را براي خشك كردن روي بــند و يا روي پايه هاي مخصوص قرار داده و مطمئن شويد كه روي هم تا نخورده باشد.

 شلوار جين شيك براي جوانان

هميشه پيدا كردن شلوار جين مناسب آسان نيست، بخصوص براي مردان كه ترجيح ميدهند بجاي صرف ساعتهاي طولاني براي خريد لباس به مطب دندانپزشكي بروند. با اين حال با بخاطر سپردن اين نكات ميتوانيد شلوار جين مناسب خود را براحتي بيابيد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مرداد ۱۳۸۶ساعت 2:33  توسط عزیز رحیمی  | 

Chayi Teaچاي

براساس يک داستان قديمي حدود پنجهزار سال قبل تعدادي برگ چاي دراثر وزش باد به درون يک فنجان آب داغ که در دست "شن نونگ" امپراتور چين بود، افتاد و حاکم نتيجه اين حادثه را به عنوان يک تحول بزرگ براي آب ساده وبي طعم اعلام کرد. در پي آن مصرف چاي همه گير شد.

در تحقيقات امروزه مشخص شده چاي ممکن است در کاهش خطر برخي بيماريهاي مزمن عمده مثل سکته، حمله قلبي و بعضي سرطانها مفيد باشد، اين مطلب را دکتر جان وايسبرگر ، عضو بلند پايه موسسه بهداشت آمريکا، واقع در يک مرکز تحقيقاتي در نيويورک اعلام ميکند.

نوشيدن چاي ميتواند از پوسيدگي دندانها جلوگيري کند؛ اينها اخبار بسيار خوبي براي مردم تمام دنياست چون چاي پس از آب پر مصرفترين نوشيدني در دنياست و روزانه يک ميليارد فنجان چاي در دنيا نوشيده ميشود.


شفابخش و انرژي زاي قديمي
در بسياري فرهنگها در سراسر تاريخ ، چاي به عنوان يک معجون شفابخش تلقي شده است. بيش از هزارسال قبل راهبان بودايي به دلايل مذهبي چاي مينوشيدند ومعتقد بودندکه در زمان مديتيشن به بيدار ماندن آنها کمک ميکند.

راهبان بودايي همچنين معتقد بودند چاي داراي نيروهاي شفا بخش است و همراه با گسترش بوديسم ، چاي وتقاضا براي آن نيز افزايش يافت. يکي از بزرگان ژاپني قرن سيزدهم بنام "شوگون" در اثر پرخوري در آستانه مرگ قرار گرفته بود که يک راهب به او رژيم چاي توصيه کرد و او بهبود پيدا کرد،همين کافي بود تا مردم ژاپن بيشتر به دم کردن چاي روي بياورند.

هلنديان در قرن هفدهم چاي را از چين به اروپا اوردند.در اروپا چاي در مغازه هاي عطاري عرضه ميشد ".نيکلاس تولپ" پزشک هلندي در کتاب خود تحت عنوان مشاهدات پزشکي در سال 1641 اعلام کرد،با نوشيدن چاي از همه بيماريها در امان هستيد و عمرتان طولاني ميشود. در قرن 18 زماني که " آن" ملکه انگليسي به عنوان نوشيدني صبحانه خود چاي را بجاي آبجو انگليسي انتخاب کرد ، مد بر مباحث پزشکي غلبه کرد .

 
دليل ديگر رواج چاي اجازه رفتن خانمها به چايخانه به جاي قهوه خانه بود و اين باعث شد چاي در بين زنها عموميت يابد. البته براي مدتي نوشيدن چاي در مستعمرات امريکا تحريم شد. زماني که بريتانيايي ها بر خريداران چاي حتي براي اهداف درماني ،ماليات تحميل کردند،مستعمره نشينان در برخي جوامع به اعتراض برخاستند، بعدها همين معترضان تند خو مخفيانه سوار کشتيهاي بريتانيايي شدند و 342 صندوق چاي را به "بوستون هاربور" بردند و با بهاي ارزانتري آن را فروختند.

فوايد چاي
يکي از دلايل اين که دم کرده چاي در دوران گذشته در نجات زندگي افراد موثر بوده اين است که آب جوشيده باکتريهاي بيماريزا رااز بين ميبرده. براساس نتايج يک تحقيق گسترده در هلند،خطر سکته مغزي براي مرداني که روزانه چهار پنج فنجان چاي مينوشند 70 درصد کمتر است . يک تحقيق ديگر در سال 1993 اعلام کرد مصرف زياد چاي، حملات قلبي مهلک را کاهش ميدهد.

جان فولتس مدير مرکز پيشگيري يک مدرسه پزشکي به اين نتيجه رسيدکه چاي از ايجاد لخته هاي خطر ناک خون که منجر به حملات قلبي و سکته ميشود جلوگيري ميکند. ساير مطالعات نيز نشان ميدهد که سطح چربي خون و فشار خون برخي مصرف کنندگان چاي پايين تر است. بيش از 20 تحقيق در مورد حيوانات نشان داد که چاي ممکن است از بعضي سرطانها مثل دستگاه گوارش،دستگاه تنفس و پوست جلوگيري کند.

"وايسبرگر" که پيشتر به نام وي اشاره شد اظهار ميکند که نوشيدن چاي همراه با خوردن مقداري ميوه و سبزيها يک راه چاره ارزان و آسان براي کاهش خطر برخي سرطانها باشد. محققان دانشگاه حفاظت "کيس وسترن"در "کلويلند" دريافتند که مصرف چاي تا 90 درصد از آفتاب سوختگي منجر به سرطان پوست جلوگيري ميکند.

 
"حسن مختار"متخصص پوست که يک مطالعه منتشر نشده را راهبري کرده، ميگويد: "در آينده چاي يکي از راههاي محافظت پوست در برابر آفتاب خواهد بود." دانشمندان تذکر ميدهند، اين که چاي ممکن است در برابر برخي سرطانها محافظ باشد به دلايل گوناگون بودن عوامل بيماريهاست.

سر انجام اينکه چون چاي حاوي فلورايد است، ميتواند مقاومت دندانها را زياد و از پوسيدگي آنها جلوگيري کند.در مطالعات آزمايشگاهي محققان ژاپني پي بردند که چاي با پيشگيري از تشکيل پلاک دنداني برخي باکتريهاي دنداني را که ميتوانند باعث بيماري لثه شوند ،نابودمي کند.


اکسير
براي رسيدن به فوايد سلامتي بخش چاي روزانه چقدر بايد نوشيد؟ "وايسبرگر" ميگويد 4 يا 5 بار و سايرين ميگويند کمتر از آن هم کافي است. محققان مطمئن نيستند افزودن ليمو به چاي اثر آن را کاهش ميدهد يا خير. افزودن شکر ميتواند به دندانها آسيب بزند. پس بهتر است چاي رابدون افزودن چيزي به آن بنوشيد. وايسبرگر ميگويد: خوشبختانه چاي خنک نيز مانند چاي داغ مفيد است. اين مطالب در جايي مثل آمريکا که از سا ل 1904 به بعد چاي خنک(ايس تي) مينوشند رضايت بخش است.

حال، حدود 80 درصد از چاي خود را خنک مينوشيم. اما هيچ تحقيقي براي فهميدن اينکه يک فنجان چاي ملايم ميتواند دل و جرئت انسان را بالا ببرد، لازم نيست. حکيم چيني "تين يي هنگ" معتقد بوده: " نوشيدن چاي براي فراموش کردن غوغاي دنيا است".
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مرداد ۱۳۸۶ساعت 2:28  توسط عزیز رحیمی  | 

چرا انسانها خواب مي بينند؟

چرا انسان ها خواب مي بينند، تعابير خواب ها چيست، چه رازهايي در آنها نهفته است و ... از مواردي هستند که در مقاله امروز در مورد آنها بحث مي کنيم.

علاقه به خواب و رويا پيشينه اي به قدمت تاريخ بشريت دارد. يکي از کتاب هاي آسماني مانند "قرآن" و "انجيل" سرشار از داستان هاي مختلف در مورد خواب و رويا مي باشد که شامل اولين روياها که تقريبا 1900 سال قبل از ميلاد مسيح به وقوع پيوستند نيز مي باشد. مردم يونان، روم و بابل به خواب و رويا اعتقاد محکمي داشتند به ويژه در شب هاي جنگ. آنها تصور مي کردند که خدا از طريق رويا به آنها راه پيروزي را نشان مي دهد. امروزه اعتقاد به خواب و رويا و تفسير آن مانند گذشته عميق نميباشد. در آغاز قرن 20 زيگموند فروي خواب را به اين صورت تعريف کرد: "راهي ملکوتي به ضمير ناخودآگاه." او تصور خود را از رويا نشات گرفته از احساسات سرکوب شده فرد به ويژه اميال جنسي مي دانست. امروزه بر اين باورند که تعبير فرويد اندکي ساده انگارانه بوده. اما به راستي ما براي چه خواب مي بينيم؟

خواب هايي که مي بينيم معمولا نوعي واکنش نسبت به افکار، فعاليتها و احساساتي هستند که در طول روز داشتيم. آنها بازتاب افکاري هستند که براي يکي دو روز گذشته در ذهن ما خطور مي کردند. روياها ظاهرا يکي از بخش هاي جدا نشدني موجوديت ما هستند. چندي پيش آزمايشي انجام شد که در طي آن به افراد بالغ داروهايي داده ميشد که اجازه حرکت سريع مردمک چشم در خواب (REM) را از آنها مي گرفت. زماني که چشم چنين حرکتي دارد، فرد مورد نظر خواب مي بيند. حذف توانايي خواب ديدن تضادهاي اخلاقي شديدي را در افراد تحت آزمايش ايجاد کرد. آنها به شدت مضطرب و خشن شده بودند و نمي توانستند به راحتي بر روي مطلبي تمرکز کنند. در اين آزمايش همچنين ثابت شد که هر چه فردي جوانتر باشد رويا براي حفظ سلامت او نقش محوري تري را بازي مي کند.

مطالعه و تحقيق دانشمندان در زمينه خواب و رويا به يکسري نتايج جهان شمول ختم شده. اول اينکه تمام افراد حتي آنهايي که اين امر را انکار مي کنند خواب مي بينند. خواب ديدن به اندازه نفس کشيدن يک امري بديهي است. کودکان خيلي بيشتر از بزرگترها خواب مي بينند. نوزادان در حدود 70% از خواب خود را در حال ديدن روياهاي متعدد هستند. در مقايسه، بزرگسالان تنها در 25% از خواب خود رويا مي بينند. در برخي موارد ثابت شده است که حيوانات نيز خواب مي بينند.

بر گرفته از سايت مردمان

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مرداد ۱۳۸۶ساعت 2:24  توسط عزیز رحیمی  | 

خطرات لوازم آرايشي
                                                
 لوازم آرايشي و مواد محافظت كننده پوست بخشي از عادات نظافتي و آرايشي روزانه اغلب افراد است و عده اي از افراد بعضي مشكلات ناشي از استفاده اين مواد را تجربه كرده اند. اين مشكلات گاهي پس از چند بار استفاده از محصولات آرايشي و بهداشتي و گاهي با اولين مصرف خود را نشان مي دهند.
اكثر زنان از لوازم آرايشي براي زيبا شدن و ايجاد احساس خوب استفاده مي كنند اما گاهي همين لوازم آرايشي در صورتي كه استاندارد نباشند و يا در هنگام استفاده نكات ايمني بهداشتي رعايت نشود مي توانند سبب بروز حساسيت و واكنش هاي پوستي شديدي شوند. سازمان غذا و داروي آمريكا براي به حداقل رساندن خطرات ناشي از استفاده لوازم آرايشي اين نكات را پيشنهاد مي كند:
 
‌‌ درب لوازم آرايشي و كرم ها را بعد از استفاده محكم ببنديد.

قبل از استفاده و ماليدن كرم و مواد آرايشي به صورت و يا بدنتان، دست هايتان را كاملا بشوييد.

لوازم آرايش جزو وسايل شخصي است و نبايد در اختيار ديگران قرار داده شود و يا به صورت مشترك مصرف شود.
به لوازم آرايشي خود مواد ديگر و مايعات اضافه نكنيد.

در صورتي كه بدن و يا دست و صورتتان به اين مواد واكنش نشان داد از ادامه مصرف خودداري كنيد.

لوازم آرايشي و بهداشتي كه تغيير رنگ داده اند و يا بويشان تغيير كرده ،دور بيندازيد

در صورتي كه چشمهايتان قرمز شد از اين وسايل استفاد ه نكنيد.

سازمان غذا و داروي آمريكا همچنين توصيه مي كند قبل از استفاده از هر گونه لوازم آرايشي به برچسب روي اين مواد به خوبي توجه كنيد و آن را با دقت بخوانيد و نحوه و زمان استفاده ايمن از اين مواد را به خاطر بسپاريد.
واكنش يا حساسيت به مواد محافظت كننده پوست بستگي به شرايط پوست و سيستم ايمني بدن دارد. پوست سالم سد بسيار خوبي براي تعداد زيادي از موادي است كه روزانه با آن در تماس هستيم. بنابراين بهتر است هنگامي كه قسمتي از پوست صدمه ديده است و يا خراش و يا جوش روي آن وجود دارد از استفاده كردن مواد آرايشي روي آن اجتناب شود.
بسياري از محصولات آرايشي داراي مواد نگهدارنده اي هستند كه از رشد باكتري ها و قارچ هايي كه باعث عفونت هاي پوستي مي شوند جلوگيري مي كنند اما گاهي اين مواد نگهدارنده نيز باعث بروز واكنش هاي آلرژيك مي شوند. احساس سوختگي، سوزش، خارش و قرمزي ممكن است از علائم تحريك پوستي توسط يك محصول آرايشي باشد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مرداد ۱۳۸۶ساعت 2:21  توسط عزیز رحیمی  | 

fish oilنگاهي به هر دو روي سكه روغن ماهي


اين روزها مردم به وضعيت تغذيه‌شان بيشتر اهميت مي‌دهند، اما همين موضوع، سلامت آنها را به مخاطره نيز انداخته است.‌ مي‌پرسيدچطور؟ خيلي‌ها تصور مي‌كنند، خوردن مكمل غذايي رنگارنگ، مي‌تواند موجب تقويت سلامتشان شود، در حالي كه سخت در اشتباهند. مصرف اين قرص‌ها در مواقعي كه نيازي به مصرفشان نيست، مي‌تواند به جاي سود، زيان‌هايي را به همراه داشته باشد. 

روغن ماهي،سرشار ازامگا 3

اين روزها نام امگا 3 را زياد مي‌شنويد اما تا چه اندازه با آن آشنايي داريد؟ امگا 3 نوعي اسيد چرب است كه به عنوان واحدهاي تشكيل ‌دهنده چربي‌ها از آن ياد مي‌شود. از آنجايي كه چربي‌ها به دو دسته اشباع و غيراشباع تقسيم مي‌شوند، اسيدهاي چرب امگا 3، در دسته چربي‌هاي غيراشباع جاي مي‌گيرند. در ميان اسيدهاي چرب امگا 3 اسيد چربي به نام اسيد لينولنيك وجود دارد كه در بدن نيز ساخته نمي‌شود و بايد از طريق مواد غذايي به بدن برسد. مطالعات نشان داده‌اند كه اين اسيد چرب در كنار ساير اسيدهاي چرب ضروري در ساخت تركيباتي كه در تنظيم فشار خون، فعاليت پلاكت‌ها، انتقال تحريكات عصبي و پاسخ‌هاي ايمني دخالت دارند، شركت مي‌كند. از بهترين مواد غذايي كه از منابع غني امگا‌3 محسوب مي‌شوند، مي‌توان به روغن ماهي اشاره كرد. اين چربي در روغن ماهي تن، قزل‌آلا، كپور و شاه ماهي وجود دارد و با خوردن آنها اين اسيد چرب در مقادير بالايي به بدن مي‌رسد. 

روغن ماهي، دشمن سرطان

مطالعات نشان داده‌اند كه، دريافت منظم اين ماده مغذي در مردان از ابتلا و پيشرفت سرطان پروستات جلوگيري مي‌كند. محققان دريافته‌اند كه تعادل ميان اسيد هاي چرب امگا 3 و امگا 6 از بروز سرطان در پروستات جلوگيري كرده و در حفظ سلامت مردان در برابر اين بيماري كمك مي‌كند. مطالعات ديگر نشان داده‌اند كه اين اسيد چرب در روغن ماهي از بروز بيماري‌هاي قلبي نيز جلوگيري مي‌كند و از آنجايي كه اسيدهاي چرب امگا‌6 نيز در روغن‌هاي مايع گياهي وجود دارد، توصيه مي‌شود در تهيه ماهي‌هاي سرشار از اسيدهاي چرب امگا 3 جهت طبخ (البته به مقدار اندك) از اين روغن‌هاي گياهي استفاده شود.
دانشمندان در تحقيقات خود دريافته‌اند، امگا‌3 از پيشرفت تومورهاي سرطاني در مغز استخوان نيز جلوگيري كرده و مصرف آن براي مردان مستعد به اين بيماري توصيه مي‌شود. 

باهوش‌تر و موفق‌تر

مطالعات بر روي 9هزار مادر و كودك‌هايشان نشان داده است، مادراني كه امگا 3 كمتري دريافت كرده‌اند، فرزندانشان از ضريب هوشي پايين‌تري برخوردارند. اين مطالعات نشان داده‌اند، هماهنگي بين چشم‌ها، دست‌ها و مهارت‌ اجتماعي در اين كودكان بهتر بوده است و سرعت عمل بالا‌تري دارند. محققان مي‌افزايند،ضريب هوشي اين كودكان 6 مرتبه از حالت عادي كمتر است. به علاوه، اين كودكان در فعاليت‌هاي اجتماعي خود (مانند دوستيابي) ناتوان‌تر هستند و با اختلالات رفتاري در بزرگسالي روبه‌رو خواهند بود.آنها در ادامه مي‌افزايند،60 درصد ‌از ‌مغز ‌را‌ چربي‌ها ‌تشكيل مي‌دهند كه‌30‌درصد از آن اسيدهاي چرب ضروري و اسيد چرب امگا‌3 است كه اغلب از طريق امگا 3 اي كه مادر در دوران بارداري مصرف مي كند، به نوزاد مي‌رسد. به اين دليل مصرف روغن ماهي به صورت ماهي‌هايي كه روغن بالاتري دارند، در دوران بارداري توصيه مي‌شود.حتي در مطالعه‌اي ديگر ديده شده است كه مي‌توان با دادن مكمل روغن ماهي به بچه‌هاي دبستاني تا حدودي در رفتارهاي بد آنها تغييراتي ايجاد كرد.
محققان در اين مطالعه به اين نتيجه دست يافته‌اند كه كمبود امگا 3 در بچه‌ها‌و حتي در دانش آموزان بزرگ تر10(تا16‌ساله) نيز موجب بروز مشكلات رفتاري مي‌شود كه با دريافت روغن ماهي مي‌توان به ميزان قابل توجهي از مشكلات روحي، رفتاري و اجتماعي آنها كاست. 

بچه‌هاي سالم تر با روغن ماهي

جالب است بدانيد كه اين روغن در دوران بارداري نه تنها بر ضريب هوشي نوزادان اثر دارد، بلكه داراي فوايد ديگري نيز هست. به تازگي مطالعات نشان داده‌اند، مادراني كه در دوران بارداري از اين روغن استفاده كرده‌اند به احتمال كمتر كودكاني با وزن كم را به دنيا خواهند آورد. از آنجايي كه كمبود وزن در بدو تولد با ابتلا به بيماري‌هاي قلبي و ديابت رابطه مستقيمي دارد، از اين رو جلوگيري از بروز اين بيماري‌ها در حفظ سلامت كودك حتي در بزرگسالي نيز اهميت بالايي دارد. به علاوه چون ماهي‌ها سرشار از امگا‌3 هستند، داشتن يك بارداري سالم مي‌تواند با مصرف اين ماده غذايي ميسر شود. از اين رو دانشمندان ماهي را به عنوان جزء مهمي از رژيم غذايي انسان‌ها خصوصاً در اين دوران به حساب مي‌آورند. محققان در رابطه با اثرات مصرف روغن ماهي در دوران بارداري عقيده دارند كه دريافت مناسب امگا‌3 مي‌تواند از بروز بيماري فشار خون و ساير مشكلات ناشي از آن در ميانسالي بكاهد و به اين دليل است كه به مادران باردار توصيه مي‌شود حداقل دوبار در هفته از ماهي استفاده كنند. 

آن روي سكه

با وجود تمامي فوايدي كه روغن ماهي دارد، نبايد آن ‌را بي مورد و بدون حساب و كتاب مصرف كرد.
گاهي مصرف زياد اين ماده كمبود ويتامين E را به همراه دارد كه افراد را با كم خوني مواجه مي‌سازد. گاهي نيز مصرف بي‌رويه اين روغن‌ها موجب بروز خونروي شده كه بر اثر ضربه، عمل جراحي و يا اعمال دندانپزشكي آشكار مي‌شود. پس خودسرانه از روغن ماهي به ميزان بالا استفاده نكنيد.
به علاوه ، به ياد داشته باشيد كه اين روغن نيز مانند روغن‌هاي ديگر داراي كالري بالايي است كه مصرف بي‌رويه آن مي‌تواند انرژي مازادي را به بدن رسانده و موجب چاقي شود. 

منبع: مجله سلامت

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مرداد ۱۳۸۶ساعت 2:18  توسط عزیز رحیمی  | 

1 2 3 : صفحات
conditioner هزار نكته باريك تر از مو درباره حالت دهنده ها                 
          
در صد بسيار زيادي از خانم‌ها و آقايان از اينكه موهايشان پس از حمام حالت وز(فرهاي نامطلوب) به خود مي‌گيرد و به سختي شانه مي‌شود شاكي هستند و دوست دارند بعد از حمام كردن موهائي نرم، صاف و درخشنده داشته باشند.شايد شما هم جزء همين افراد باشيد و شايد تا به حال راه‌هاي بسياري را آزموده باشيد.
به نظر مي‌رسد استفاده از يك حالت دهنده (كانديشنر) مي‌تواند يكي از آسان ترين و بي‌دردسرترين راه حل‌ها باشد ولي آيا مي‌توان درست‌ترين و كم عارضه ترين راه حل هم دانست؟

حالت دهنده يا نرم كننده؟

لغت كانديشنر در مراجع فارسي زبان، <حالت دهنده> ترجمه شده است. استفاده از واژه <نرم كننده> به جاي حالت دهنده در بسياري از موارد رايج شده و به غلط به عنوان مترادف لغت <كانديشنر> استفاده مي‌شود، در حالي كه نرم كننده‌ها رده‌اي جداگانه در طبقه بندي گروه‌هاي 63 گانه سيستم بين المللي نام‌گذاري مواداوليه صنايع بهداشتي و آرايشي دارند.
شامپو ازموادي تشكيل شده كه پس از آبكشي بار الكتريكي منفي روي‌مو‌به‌جاي مي‌گذارد .
اين مواد سورفكتانت‌هاي آنيوني نام دارند) اين امر باعث باز شدن پولك‌هاي سطح خارجي مو موسوم به كوتيكول‌ مي‌شود.
باز شدن اين پولك‌ها باعث از دست رفتن رطوبت مو شده و همچنين به علت زبري و ناهمواري نور را خوب منعكس نمي‌كنند، بنابراين مو درخشندگي خود را از دست داده، كدر ومات به نظر مي آيد.

تركيبات حالت دهنده

حالت دهنده يا كانديشنر از موادي تشكيل شده كه در ساختار ملكولي آن بار مثبت وجود دارد. (اين مواد سورفكتانت‌هاي كاتيوني نام دارند.) خنثي شدن بار الكتريكي مو توسط حالت دهنده باعث مسطح شدن پولك‌هاي مو و صاف شدن آنها و در نتيجه حالت پذيري، درخشش و سهولت شانه زدن در حالت خشك و مرطوب مي‌شود.
بنابراين هرچه مو خشك‌تر باشد (منظور طبيعت مو است نه خيس يا تر بودن آن) نياز بيشتري به حالت دهنده دارد. به طوري كه براي موهاي خيلي خشك و آسيب‌ديده، از حالت دهنده‌هايي با نفوذ‌عمقي‌استفاده مي‌شود كه به داخل كوتيكول نفوذ مي كنند.
به طور كلي حالت دهنده ها دو دسته هستند:دسته اول كه پس از شامپو زدن استفاده مي شوند و قبل از خشك كردن نياز به آبكشي دارند و بنابراين مقدار ناچيزي از آن روي مو باقي مي‌ماند.دسته دوم حالت‌دهنده‌ها نياز به آبكشي ندارند،بنابراين تا دفعه بعد كه شامپو زدن انجام مي شود به طور كامل روي موها باقي مي‌مانند.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مرداد ۱۳۸۶ساعت 2:14  توسط عزیز رحیمی  | 

 

۱-خداوند برکتازعمروروزی اوبرمی دارد

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم تیر ۱۳۸۶ساعت 23:35  توسط عزیز رحیمی  | 

آیا میدانید لاک پشت ها درسال چند ما می خوابند

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۶ساعت 17:50  توسط عزیز رحیمی  | 

سلولهای تن بانوان طوری است که پوشیدن طلا اعصاب آنان راآرامش می بخشد ودروجودشان شادی درباره پوشیدن طلاقانون گزاراسلام زینت طلارابرای بانوان بسیارممدوح ومطلوب دانسته  چونساختمان میآفریند بر عکس رویتن مردان اثر منفی میگذاردواعصبانیت وناراحتی ایجاد می کند وجنس نقره روی تن مردان شادی ونشاط می آفریند لذا اسلام پوشیدن طلا رابرای زنان آزاد وبرای مردان خطرناک وحرام معرفی کرده است.
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم تیر ۱۳۸۶ساعت 16:4  توسط عزیز رحیمی  |